Skip to main content

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken

Uit OMJS Magazine #9
Tekst: Teun van Lith

In OMJS magazine #9 (mei 2023) komt een artikel met titel ‘Digitale geletterdheid, dat is iets met computers … toch?’

Binnenkort volgt het hele artikel online. Vooralsnog vind je hieronder de bronnen behorende bij het artikel.

Bronnen

Frèrejean, J., Strien, J.L. van, Kirschner, P.A. & Brand-Gruwel, S. (2016). Completion strategy or emphasis manipulation? Task support for teaching information problem solving. Computers in Human Behavior62, 90-104.

Heitink, M., Meelissen, M., Luyten, H. & Veldkamp, B. (2020). Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid. Kennisnet. Beschikbaar op: https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Leerlingmonitor-Digitale-Geletterdheid.pdf

Kennisnet (2017). Monitor Jeugd en media 2017. Beschikbaar op: https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/jeugd_media/Kennisnet_Monitor_Jeugd_en_Media_2017.pdf

Levy, N. (2022). The bad news about fake news. Social Epistemology Review and Reply Collective 6(8), 20-36.
Mediawijsheid (2022). Digitale geletterdheid. Mediawijsheid.nl. Beschikbaar op: https://www.mediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid/

Meelissen, M.R.M., Punter, R.A. & Drent, M. (2014). Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Nederlandse vakgroep voor de International Computer and Information Literacy Study. Beschikbaar op: https://www.researchgate.net/publication/298790472_Digitale_geletterdheid_van_leerlingen_in_het_tweede_leerjaar_van_het_voortgezet_onderwijs

Pickard, V. (2016). Media failures in the age of Trump. The Political Economy of Communication, 4(2), 118-122.
SLO (2018). Digitale geletterdheid. SLO. Beschikbaar op: https://slo.nl/publish/pages/6198/startnotitie-digitale-geletterdheid.pdf

SLO (2022). Over digitale geletterdheid. SLO. Beschikbaar op: https://www.slo.nl/sectoren/po/digitale-geletterdheid-po/digitale-geletterdheid-po/digitale-geletterdheid/

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S. & Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020. Survey results from 19 countries. EU Kids Online. Beschikbaar op: https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf

Walter, N. & Tukachinsky, R. (2019). A meta-analytic examination of the continued influence of misinformation in the face of correction: How powerful is it, why does it happen, and how to stop it? Communication Research, 47(2), 155-177.

Welzen, A. van, Soeters, D. & Kersen, C. van (2021). Online vaardig begint offline. Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig Gedrag. Choice Insights. Beschikbaar op: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Online%20vaardig%20begint%20offline.pdf

Wonderen, R. van & Peeters, M. (2022). Werken aan weerbaarheid tegen desinformatie en eenzijdige meningsvorming. Evaluatie lesprogramma Under Pressure. Verwey-Jonker Instituut. Beschikbaar op: https://www.platformjep.nl/documenten/rapporten/2022/04/25/rapport-werken-aan-weerbaarheid-tegen-desinformatie-en-eenzijdige-meningsvorming

Teun van Lith
Onderwijsadviseur en projectmedewerker kindvolgsysteem Looqin.

Meer over digitale geletterheid?

Bekijk ons aanbod van trainingen in de OMJS academie.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl