Skip to main content

Hoe beklijft informatie het beste?

Wanneer je weet hoe informatie het beste beklijft (bij je leerlingen), kun je je onderwijs anders gaan ontwerpen en uitvoeren. Onderwijs Maak Je Samen kan daarbij helpen. Lees meer over ons aanbod en producten over het (leren over het) brein en KLIJF.

Ons aanbod

Training Leren leren

Hoe werkt het in je brein?

Verdiep je in de theoretische en praktische kennis rondom effectieve leerstrategieën en maak een vertaling naar je eigen praktijk! Weten hoe je leert?

Training Het kleuterbrein in ontwikkeling

Kleuter zijn; een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding

Leer hoe je jouw aanbod en de leeromgeving rijk en betekenisvol maakt zodat kinderen in jouw groep zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leren hoe het kleuterbrein werkt?

Het KLIJFlab

Het lerende brein ontrafeld

KLIJFdag ( 1 dag)

Op deze KLIJFdag leer je door een neuropsychologische bril naar onderwijsvraagstukken te kijken. Vanuit een leerlingcasus verdiep je je in de werking van haar hersenen en welke invloed de houding en het gedrag van haar leraar daarop heeft.

We heten je welkom in het ‘KLIJFlab’; een belevenis op zich! Je gaat op ontdekking langs verschillende zones waar je ervaringen en inzichten opdoet.

Het lerende brein uitgediept

KLIJFtraining (3 bijeenkomsten)

Ontdek tijdens deze training het effect van wat jij denkt, zegt en doet op de hersenen van jouw leerlingen. Verken in drie bijeenkomsten waar jij – onbedoeld en onbewust! – op de verkeerde knoppen drukt en hoe je dat om kan buigen.

Laat je onderwijs beter aansluiten op het natuurlijke ontwikkelpotentieel!

> Start 6 november 2023

Weten, leren, verbeteren, groeien

Onze producten

Verrijk je onderwijs

Ontwerp een krachtig curriculum met meer kennis over het brein.

Verrijk je onderwijs – leren door ontwerp met neurowetenschappen combineert de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen met het principe Leren door Ontwerp (LdO) – een praktisch framework dat ten grondslag ligt aan het ontwerpen van een curriculum volgens backward design (achterwaarts ontwerp) en dat in Nederland door honderden scholen en opleidingen wordt gebruikt.

Deep Learning Spel

Ga met collega’s in gesprek over onderwijs, vanuit de zes mondiale competenties!

Vragen over goed onderwijs, vragen om een goed gesprek en verdiepende dialoog. Ga met collega’s in gesprek over onderwijs, vanuit de zes mondiale competenties!

Met het Deep Learning Spel wissel je gedachten, standpunten en perspectieven uit over het onderwijs in relatie tot de zes mondiale competenties: Karakterontwikkeling, Burgerschap, Samenwerken, Communicatie, Creativiteit en Kritisch denken.

De Kleutervriendelijke School

Bestaat het kleuteronderwijs in Nederland nog wel?

De Kleutervriendelijke School is geschreven voor betrokkenen bij ons onderwijs aan kleuters; van leerkracht tot bestuurder in het primair onderwijs en van opleider tot adviseur gemeentelijk beleid. Professionals die weten wat er speelt, welke vragen en zorgen er zijn over de kwaliteit van het kleuteronderwijs en die zich daarin persoonlijk willen verdiepen.

Lezers worden aangesproken op hun nieuwsgierigheid en leergierigheid en worden uitgedaagd om zich een eigen oordeel te vormen. Dit boek is de ontbrekende schakel om samen een open, intense en goed onderbouwde discussie aan te gaan over de kwaliteit van ons onderwijs aan kleuters.

5 minuten creatief denken

40 werkvormen over creëren, vinden, oplossen, kiezen en proberen

5 minuten creatief denken stelt leerlingen in staat om flexibel en vindingrijk te zijn bij het bedenken, kiezen en uitproberen van mogelijkheden om problemen op te lossen of iets nieuws te creëren. Het biedt de mogelijkheid om op geheel eigen en unieke wijze aan het werk te zijn, dat motiveert en verhoogt de betrokkenheid.

Het ervaren en spelenderwijs ontwikkelen van creatieve denkvaardigheden middels korte veelal interactieve werkvormen. De meeste van de beschreven werkvormen slaan een brug met andere vakgebieden.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl