Skip to main content

Nieuwe mensen, nieuwe kansen

Uit OMJS Magazine #7
Tekst: Brigitte Bloem

Ontmoeting, verbinding en verdieping met collega’s uit het land. Op informele wijze – onder het genot van een borrel en een bite, een lunch of een masterclass – leren van en met elkaar. Hoe fijn is het om, even los van je eigen werkkring, bij een netwerk te horen waar je geen hiërarchische relatie hebt met de andere leden, niet te maken hebt met interne dynamiek, je vrijuit ervaringen en meningen kunt uitwisselen, vraagstukken aan elkaar kunt voorleggen en samen verder groeit? Vanaf nu kun je onderdeel uitmaken van zo’n netwerk: hét Leiderschapsnetwerk. Een onafhankelijk laadpunt voor je leiderschap, met kernwaarden als wederkerigheid, vertrouwen, herkenning en ontwikkeling.

Brigit van Rossum is coördinator van het Leiderschapscentrum van Onderwijs Maak Je Samen, fervent netwerker én een van de oprichters van het Leiderschapsnetwerk. “Het is heerlijk om een middagje met vakgenoten te sparren. Even weg van de waan van de dag en terugkomen met nieuwe energie en inzichten. Precies daarom heeft OMJS het initiatief genomen om dit netwerk te starten”, vertelt Brigit. “Onderwijs maken we immers samen!” 

Leren van vakgenoten

Deel uitmaken van netwerken draagt volgens Brigit bij aan een beter begrip van de wereld om je heen. “Hoe meer mensen je kent, des te gebalanceerder je beeld op de wereld wordt”, licht ze toe. “Dat geldt ook voor onderwijsprofessionals.” Een goed functionerend netwerk ziet ze als een samenspel van diversiteit, waarin eigenheid gewaarborgd blijft. Zelf wordt Brigit beter in haar werk als ze zich in kan leven in verschillende situaties en empathie heeft voor collega’s. 

“Gesprekken met vakgenoten tijdens een netwerkbijeenkomst kunnen mij nieuwe inzichten geven”, aldus Brigit. “Ik kan leren van vakgenoten die vraagstukken vanuit een ander perspectief observeren of opgelost hebben. Het functioneren in een netwerk kan op die manier mijn perspectief vergroten. Het maakt dat ik prettiger in mijn eigen organisatie kan samenwerken met collega’s en het zorgt ervoor dat ik beter leiding kan geven.” 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een groot netwerk doorgaans gelukkiger zijn dan mensen met een klein netwerk. Brigit denkt dat dit ook geldt in het professionele leven: “Nieuwe mensen openen nieuwe mogelijkheden.” Een groot netwerk draagt bij aan een leven lang leren en kan bovendien een positief effect hebben op je reputatie en je mate van invloed, is haar ervaring. 

Leiderschapsnetwerk als broedplaats

In het Leiderschapsnetwerk kunnen leden met vakgenoten informeel leren binnen een professionele structuur die OMJS faciliteert, onder meer met het kennisnetwerk en de kennisdatabank van OMJS. Brigit: “We gaan ons uiterste best doen om je met boeiende activiteiten uit te dagen tot informele uitwisseling van kennis en ervaringen.” Ze verwacht dat ieders inzet wederkerig zal zijn. “Alle leden van het netwerk komen ‘brengen en halen’, is de bedoeling. Dat zorgt voor voortdurende input en uitwisseling.” Brigit kan zich nu al verheugen op alle duurzame relaties die zullen ontstaan tussen de leden van het Leiderschapsnetwerk. 

Een specifieke activiteit van het Leiderschapsnetwerk is het bespreken van onderzoek en literatuur en het vertalen ervan naar de eigen onderwijspraktijk. Bovendien kun je, door samen op te trekken en elkaar professioneel uit te dagen en te bevragen, leren van elkaars praktijk, nieuw onderzoek aanzwengelen en aandacht vragen voor actuele vraagstukken, verwacht Brigit. “Samen kun je immers méér invloed uitoefenen.” 

Systeemspelers

Een van de succesfactoren van goede schoolleiders is dat ze systeemspelers zijn. Michael Fullan, de bekende Canadese onderwijsvernieuwer, zegt hierover: “Schoolleiders kunnen het professionele kapitaal van leraren bevorderen en hierdoor indirect veel bijdragen aan de motivatie en betrokkenheid van alle leerlingen.” Fullan licht drie belangrijke rollen toe die leidinggevenden moeten spelen om de grootste impact op leerlingprestaties te hebben. “De rol van lerend leider, de rol van systeemspeler en de rol van veranderdeskundige”, somt Brigit op. “De tweede succesfactor gaat over het vervullen van je rol als systeemleider, waarbij je door samenwerking met vakgenoten in je omgeving het onderwijssysteem kunt bevorderen. Dat pleit voor deelname aan een professioneel netwerk buiten je eigen werkkring. Fullan plaatst hierbij de kanttekening dat je in zo’n netwerk wel doelgericht bezig moet zijn. “Als netwerken verworden tot sociale clubjes, is het zonde om daar veel energie in te steken, vindt Fullan, en dat ben ik met hem eens. Daar zullen we dan ook voor waken in het Leiderschapsnetwerk”, besluit Brigit. 

Brigit van Rossum kent het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Ze begon als leraar in het basisonderwijs en heeft zich via het schoolleiderschap ontwikkeld tot leiderschapsdocent. Brigit vindt het leraarschap vanuit het perspectief van leiderschap enorganisatieontwikkeling – haar favoriete onderwerpen – de allermooiste combinatie van al haar ervaringen. Bij Onderwijs Maak je Samen zie je haar expertise terug in meerdere rollen: als kerndocent van de schoolleidersopleidingen, begeleider en ontwikkelaar van leertrajectenvoor (aanstaande) schoolleiders én als coördinator van het Leiderschapscentrum.

Brigit van RossumOpleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen

Leiderschapsaanbod van de OMJS academie

Een breed aanbod, waaruit je als lid van het netwerk je eigen keuzes maakt. Vanuit het Leiderschapsnetwerk worden jaarlijks diverse activiteiten geïnitieerd, die leden van het netwerk desgewenst verder kunnen uitrollen.

Leiderschapsaanbod van de OMJS Academie

• Schoolleidersopleidingen
• Leergangen (voor herregistratie) (ontvang als NetwerkVriend 10% korting op deelname)
• Trainingen & studiedagen (ontvang als NetwerkVriend 10% korting op deelname)

APK
Wij kunnen voor jouw school een APK-coachingtraject op maat verzorgen.

MasterclassesGratis voor NetwerkVrienden
We organiseren twee keer per jaar een masterclass van toonaangevende ‘masters’ op het gebied van leiderschap. Deze masterclasses vinden op locatie plaats, maar zijn ook te volgen via streaming, zodat je vanuit je eigen werkplek kunt deelnemen. Bekijk ze in de academie en zoek op ‘netwerkvrienden’.

Literatuur
Onze uitgeverij ontwikkelt elk jaar diverse nieuwe uitgaven: van lesmateriaal tot vakliteratuur. Zo hebben we een leiderschapsreeks – oftewel de witte-boekenreeks – ontwikkeld. Bekijk ze allemaal in de webwinkel.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl