Skip to main content

Onze visie op leren en professionaliseren

Het opleiden van professionals is van groot belang in het onderwijs. Bij Onderwijs Maak Je Samen staan wij daarom klaar om professionals in het onderwijs te ondersteunen en te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Onze opleidingen, leergangen en trainingen zijn gericht op het vergroten van kennis, vaardigheden en competenties van leraren, schoolleiders en professionals in onderwijs- en opvangorganisaties. Wij geloven dat het bijblijven en ontwikkelen van competenties essentieel is om goed onderwijs te blijven bieden.

Onze opleidingen, leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en afgestemd op de dagelijkse situatie van de professional in het onderwijs. Wij werken met ervaren docenten en trainers die uit de praktijk komen en weten wat er speelt in het onderwijsveld.

Bij onze organisatie kun je terecht voor verschillende opleidingen en trainingen op maat. Zo kunnen wij onze opleidingen en trainingen afstemmen op de specifieke wensen en behoeften van de school en het team. Wij ondersteunen je graag bij jouw persoonlijke ontwikkeling en die van je collega’s!

20+

ervaren adviseurs & docenten

8,4

tevredenheidsscore 2022 (n=100)

Je wilt professioneel groeien.

en bent op zoek naar:

 • antwoorden en tips op je leervragen en uitdagingen in je lesaanpak;
 • manieren om je didactische strategieën te verrijken;
 • inspiratie voor je klassenmanagement;
 • gesprekstechnieken voor gesprekken met ouders;
 • manieren hoe je het eigenaarschap van leerlingen vergroot;
 • de nieuwste inzichten op het gebied van teamleren;
 • tips om te weten wat belangrijk is om de boel op orde te houden;
 • manieren waarop je je collega’s mee kunt nemen in het verbeteren van onderwijskwaliteit;
 • handvatten om leiding te geven aan teams.

Hoe?

OMJS biedt divers aanbod, voor leraar, intern begeleider, manager tot schoolleider.

Direct naar de OMJS academie

Trainingen

Een greep uit ons assortiment:

 • Kindgesprekken
 • Zelfregulatie
 • Formatieve evaluatie, in iedere situatie
 • Praktijkspecialist Gedrag
 • Activerende didactiek: zet de leerling weer ‘aan’!

Leergangen

 • Leidinggeven aan Onderwijs Anders Organiseren
 • De functie van frictie
 • Begroten met tijd
 • Onderwijskwaliteit maak je samen
 • Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap
 • Klassewerkplek
 • Balanceren kun je leren

De 7 uitgangspunten voor professionalisering van OMJS

Visie in de praktijk, wat kun je verwachten?

Maatwerk?

Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en leergangen op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat om in overleg met de organisatie het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen praktijk te realiseren.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl