Skip to main content

Opleiding Excellente teamleider

Voor een nieuwe generatie leiders.

Opleiding Excellente teamleider

Als teamleider VO neem je een centrale plaats in de organisatie en het onderwijs van een school in. De opleiding Excellente Teamleider Voortgezet Onderwijs richt zich op de concrete vertaling van onderzoek en theorie naar de dagelijkse praktijk als teamleider VO. Door het uitvoeren van gericht praktijkonderzoek in de eigen school en effectieve zelfstudie is er veel ruimte voor differentiatie en worden de opleidingsdagen maximaal benut voor collegiaal leren.

De opleiding is gecertificeerd door CPION. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

18

dagdelen

304

uur (SBU)

9

opleidingsdagen

Inhoud

Onze visie op leiderschap

Opbrengsten:
  • Een complete opleiding opgebouwd rond de 7 competenties van leiderschap zoals gedefinieerd door het SRVO;
  • Je bent in staat om de theorie over (onderwijskundig) leiderschap vanuit verschillende inspiratoren te vertalen naar de praktijk van het dagelijkse handelen van een teamleider.
  • Je bent in staat een structuur en cultuur van samen leren en samen ontwikkelen ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie te realiseren.
  • Je bent excellent toegerust voor het teamleiderschap in het voortgezet onderwijs.
  • Je bent in staat om leiding te geven aan een team leraren en in staat om deze naar een hoger plan te brengen.
  • Je bent in staat om functioneel deel uit te maken van een managementteam.
  • Je beschikt over actuele inzichten uit onderzoek en wetenschap ten aanzien van leidinggeven en onderwijskundig leiderschap en kan ik deze toepassen in de eigen onderwijspraktijk.
  • Je hebt (in)zicht in je eigen profiel als en ontwikkeling tot teamleider voortgezet onderwijs.

Jouw docenten

Opleidingsdocent

Hans van Leeuwen

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen?

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen? Daar draait het voor hem altijd om: in hoeverre levert de verbetering of verandering daadwerkelijk iets op voor de leerling?

In zijn jaren als docent heeft hij ook gewerkt als auteur van educatieve uitgaven. Naast zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs was Hans ook enkele jaren bestuursvoorzitter in het primair onderwijs en is daarnaast ook interim-directeur binnen het VO.

Onderwijsontwikkeling vraagt vooral om organisatie- en cultuurverandering binnen de school. Docenten moeten worden gecoacht en uitgedaagd om te komen tot wezenlijke veranderingen. Zij kunnen het verschil maken in hun contact met de leerlingen. Dergelijke veranderingen vragen om helder en inspirerend leiderschap. Hans doorgrondt de organisatie snel en kan vanuit die analyse komen met heldere adviezen voor kwaliteitsverbetering. Door zijn authentieke stijl van werken weet Hans mensen in beweging te krijgen om zich open te stellen voor ontwikkeling.

"De oplossing ligt altijd in de relatie."

Vragen? Neem contact op met Hans.

Opleidingsdocent

Lucille Keursten

Met veel bevlogenheid en enthousiasme heeft Lucille Keursten ruim 30 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan 20 jaar als directeur en meerscholen directeur. Daarnaast heeft ze meerdere interim-opdrachten uitgevoerd. Als schoolleider heeft Lucille op diverse basisscholen gewerkt en veel ervaring opgedaan in het aanjagen van processen om te komen tot verbetering van het onderwijs.

Met veel bevlogenheid en enthousiasme heeft Lucille Keursten ruim 30 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan 20 jaar als directeur en meerscholen directeur. Daarnaast heeft ze meerdere interim-opdrachten uitgevoerd.

Als schoolleider heeft Lucille op diverse basisscholen gewerkt en veel ervaring opgedaan in het aanjagen van processen om te komen tot verbetering van het onderwijs.

In haar werk is ze gericht op onderwijsvernieuwing. Hierin werkt ze doelgericht en maakt strategische keuzes. Thema’s waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden zijn: IKC ontwikkeling, gepersonaliseerd leren, onderwijs ontwerpen, werken vanuit leerlijnen, inrichten rijke leeromgeving .

Ze is gestart als leerkracht van groep 1/2 en kreeg daardoor een voorliefde voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Ze weet teams te inspireren en houdt ervan om met nieuwe ideeën te komen en vernieuwing te stimuleren. Ze gaat met teams op zoek naar ontwikkelkansen die passen bij de praktijk binnen de organisatie.

Werkend vanuit visie stimuleert ze de onderlinge samenwerking binnen een team met als doel iets nieuws en blijvends op te bouwen ten dienste van het kind. Immers zijn zij de toekomst van de wereld en zitten vandaag in de klas.

Wat anderen over haar zeggen: positief, gedreven, doortastend, verbindingen zien en maken, lef, analyseren, snel schakelen en ondernemend.
"Laat kinderen leren voor het leven."

"Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase."

Vragen? Neem contact op met Lucille.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl