Skip to main content

Opleiding Intern begeleider als kwaliteitscoördinator

Voor alle toekomstige of startende intern begeleiders.

Intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De post-hbo-opleiding Intern begeleider is volledig afgestemd op de nieuwe beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator’ (LBBO). De inhoud en opzet van deze opleiding biedt een bredere kijk op de rol en focus van de intern begeleider in de lerende school. Vanuit visie op leren en organiseren van onderwijs bekijken we welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de kwaliteit en aansturing binnen de school.

Een deelnemer over de opleiding:

“Je wordt gezien en gehoord. Inhoud voldoet aan de eisen van de hedendaagse praktijk. De lessen zijn inspirerend en motiverend.”

34

dagdelen

896

uur (SBU) verdeeld over 2 opleidingsjaren

117

studenten gingen je voor

Inhoud

Onze visie op de rol van de intern begeleider

Deze opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Er gaan steeds meer teamleden, vanuit hun expertises, leiding nemen in jullie school. Hoe regisseer jij, samen met hen, jullie schoolleider èn jullie (brede) netwerk, onderwijskwaliteit voor uiteindelijk iedere leerling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

Dit bieden wij:
  • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
  • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
  • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
  • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
  • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.
  • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Jouw docenten

Opleidingsdocent

Kim Gerats

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Al van jongs af aan is Kim geboeid in en door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding primair onderwijs heeft zij haar studie voortgezet in het onderwijskundig ontwerp en advisering. Daarnaast heeft zij geruime tijd ervaring opgedaan als leraar in het regulier en speciaal onderwijs en heeft zij binnen deze laatste onderwijssector gewerkt als schoolpedagoog en ambulant begeleider.

Tijdens haar studie heeft Kim een grootschalig project uitgevoerd voor de NTR, waarvoor zij in samenwerking met Het Klokhuis een lesprogramma heeft ontwikkeld vanuit het principe van onderzoekend en ontwerpend leren.

Door haar brede achtergrondkennis en ervaringen in het praktijkgericht werken vanuit wetenschappelijke theorieën onderschrijft Kim het belang van het koppelen van theorie aan praktijk. Zij kent de overtuiging dat dit bijdraagt aan een goede basis voor het creëren van een optimale leersituatie voor zowel leraren als leerlingen, waarbij een sterk pedagogisch-didactisch klimaat voorop staat.

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Haar expertisegebieden zijn: kindgesprekken, zelfregulerend leren en eigenaarschap, verdiepend leren, onderzoekend en ontwerpend leren en de post-hbo-opleiding Intern Begeleider.

Opleidingsdocent

Sandra Broers

Sandra is een gedreven en enthousiaste opleidingsdocent. Ze wil leraren laten ervaren hoe waardevol het is om te blijven leren. Ze vindt het een uitdaging om leraren goed onderbouwde bagage mee te geven, zodat ze deze meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Sandra is een gedreven en enthousiaste opleidingsdocent. Ze wil leraren laten ervaren hoe waardevol het is om te blijven leren. Door haar jarenlange ervaring als leraar en intern begeleider in het basisonderwijs, als opleidingsdocent in het HBO én haar achtergrond als onderwijswetenschapper is ze goed in staat praktijk met theorie en vice versa te verbinden. Ze vindt het een uitdaging om leraren goed onderbouwde bagage mee te geven, zodat ze deze meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Als opleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen wil ze leraren krachtiger maken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en het leren van de leerlingen worden versterkt. Wat zij het belangrijkste vindt in haar werk, is dat er nog meer bevlogen leraren worden opgeleid die een motiverende en stimulerende werking op hun leerlingen hebben.

Haar passie is bijdragen aan kwalitatief en innovatief onderwijs door samen te leren en innoveren in een professionele leergemeenschap met leraren. Sandra hanteert hierbij graag een onderzoeksmatige aanpak en een analytische, systematische houding; als leraar ‘onderzoek’ je elke dag.

Maatwerk?

Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en leergangen op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat om in overleg met de organisatie het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen praktijk te realiseren.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl