Skip to main content

Opleiding Rekencoördinator

Uitgerekend iets voor jou.

Opleiding Rekencoördinator

Als rekencoördinator heb je een aantal rollen: specialist/inspirator/onderzoeker en procesbegeleider/coach. Deze eenjarige post-hbo-opleiding besteedt aandacht aan alle competenties die je hiervoor nodig hebt: als coördinator voor je school, als specialist op vakinhoud en als onderdeel van een breder netwerk. Je verwerft kennis, doet onderzoek, werkt in leerteams en voert praktijkopdrachten uit. Daarnaast is er expliciete aandacht voor de veranderkundige aspecten die van belang zijn voor de rol van rekencoördinator.

Over de opleiding:

In de opleiding wordt expliciet aandacht besteed aan de veranderkundige aspecten die van belang zijn voor de rol van rekencoördinator.

22

dagdelen

260

uur (SBU)

4

tweedaagsen

Inhoud

Onze visie op de rekencoördinator

Binnen het onderwijs zien we een verandering van aansturing in (ontwikkel)processen binnen de school, te weten gespreid leiderschap. Veel PO-scholen werken met inhoudelijke coördinatoren (bouw, rekenen, taal, gedrag). Deze opleiding geeft deelnemers, die al enkele jaren leraar zijn, de kennis, vaardigheden en houding in handen om de rol van rekencoördinator binnen hun eigen school of binnen het bestuur te vervullen.

Dit bieden wij:
 • Klaar binnen 1 jaar!
 • Een (online) intakegesprek met deelnemer en schoolleider/intern begeleider.
 • Ruime periodes tussen de tweedaagsen om het geleerde in de praktijk te brengen.
 • Werken in leerteams om samen te verdiepen en te leren (bijvoorbeeld intervisie en werken aan gezamenlijke opdrachten).
 • Werken met tussentijdse consultmomenten voor tussenliggende vraagstukken.
 • Inspirerende en activerende werkvormen.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid: samen met je team onderzoeksmatig aan de slag!
 • Veel ruimte voor uitwisseling en intervisie.
 • Ontwikkelen van een brede kennis van alle rekendomeinen.
 • Bij alle domeinen aandacht voor groep 1 tot en met 8.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Jouw docenten

Opleidingsdocent

Kimberly Pijnenburg

Vanaf het moment dat ze begon aan de lerarenopleiding werd Kimberly geboeid en geprikkeld door nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Om zichzelf verder te verdiepen in het onderwijs is ze de opleiding tot remedial teacher gaan volgen.

"De beste wijze om iets te leren, is er les in te geven." - Seneca

Deze uitspraak past volledig binnen haar visie over het onderwijs. Vanaf het moment dat ze begon aan de lerarenopleiding werd Kimberly geboeid en geprikkeld door nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Om zichzelf verder te verdiepen in het onderwijs is ze de opleiding tot remedial teacher gaan volgen. Tijdens deze opleiding heeft Kimberly onderzoek gedaan naar interventies voor het realiseren van effectieve rekeninstructie voor kinderen met specifieke didactische onderwijsbehoeften. Daaropvolgend is ze later de opleiding tot rekenspecialist gaan volgen.
Naast haar rol als onderwijsadviseur volgt Kimberly ook de opleiding onderwijswetenschappen.

Na een aantal jaren ervaring als leraar binnen het reguliere onderwijs is ze nu graag bezig met het meedenken over en het realiseren van (nieuwe) onderwijsontwikkelingen binnen scholen.
Haar doel is van onderwijs een belevenis te maken waarbij leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn en meer autonoom kunnen en mogen zijn in hun eigen individuele leerproces. Daarnaast vindt Kimberly het welzijn en de competenties van leraren en docenten erg belangrijk. Deze zijn voorwaardelijk voor het realiseren van goed onderwijs.

Opleidingsdocent

Marieke de Haan

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Het belang van de voorwaarden om tot leren te komen zorgde ervoor dat ze zich ging specialiseren in gedrag en coaching van leerkrachten. Een sterk pedagogisch klimaat als basis om te kunnen groeien. In haar werk gaat ze graag op zoek naar het waarom, met welk doel doen we iets en wat willen we ermee bereiken.

Haar brede expertise in het onderwijs en haar kennis op het gebied van gedrag, coaching en kwaliteitszorg zet ze als adviseur in om mee te kijken naar het gehele proces in de school.
Daarnaast maakt Marieke deel uit van het expert team Rekenen binnen OMJS en kan hierin scholen ook op inhoud adviseren.

Haar toegankelijkheid, enthousiasme en creativiteit nemen je op een prettige manier mee terwijl ze samen met de school doelgericht aan ontwikkeling werkt.

Gastdocent

Ine van de Sluis

Al haar hele leven is Ine bezig met leren en onderwijs. Als kind speelde zij schooltje en jaren later werd ze juf. Na het werken met kinderen in achterstandswijken en in de kinder- en jeugdpsychiatrie wilde Ine haar kennis en vaardigheden als leerkracht en onderwijskundige verder uitdragen.

Al haar hele leven is Ine bezig met leren en onderwijs. Als kind speelde zij schooltje en jaren later werd ze juf. Na het werken met kinderen in achterstandswijken en in de kinder- en jeugdpsychiatrie wilde Ine haar kennis en vaardigheden als leerkracht en onderwijskundige verder uitdragen. Zij vond een nieuwe passie in het adviseren, begeleiden, trainen, coachen en enthousiasmeren van leerkrachten, internbegeleiders, pedagogisch medewerkers en schooldirecteuren. Dit werk inspireert Ine nog steeds dagelijks. Het is voor haar een voorrecht om elke dag opnieuw met en van elkaar te leren. Met hetzelfde doel: passend onderwijs voor iedere kind dat haalbaar is voor de leerkracht. In haar favoriete vakgebied reken- en wiskunde maakt zij de verbinding met ontwikkelingen als opbrengstgericht werken, coöperatief leren, passend onderwijs, werken met tablets , collegiaal leren en toekomstgericht onderwijs. Dat doet ze voor kinderen vanaf 2 jaar, binnen alle vormen van onderwijs, van reguliere scholen, conceptscholen, IKC’s tot scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Voor Ine is de aansluiting bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen het uitgangspunt voor leren en ontwikkeling. Hierbij hoort ook het aansluiten bij de leraren en andere begeleiders van kinderen.

Naast haar werkzaamheden bij Onderwijs Maak Je Samen werkt Ine landelijk voor de PO-raad binnen het project Goed worden, goed blijven. Waarin zij scholen begeleid om de basis weer op orde te krijgen.

"Ieder kind verdient begeleiding op maat, zo ook hun begeleiders binnen de school. Samen maken we onderwijs voor ieder kind."

Gastdocent

Sandra Broers

Sandra is een gedreven en enthousiaste opleidingsdocent. Ze wil leraren laten ervaren hoe waardevol het is om te blijven leren. Ze vindt het een uitdaging om leraren goed onderbouwde bagage mee te geven, zodat ze deze meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Sandra is een gedreven en enthousiaste opleidingsdocent. Ze wil leraren laten ervaren hoe waardevol het is om te blijven leren. Door haar jarenlange ervaring als leraar en intern begeleider in het basisonderwijs, als opleidingsdocent in het HBO én haar achtergrond als onderwijswetenschapper is ze goed in staat praktijk met theorie en vice versa te verbinden. Ze vindt het een uitdaging om leraren goed onderbouwde bagage mee te geven, zodat ze deze meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Als opleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen wil ze leraren krachtiger maken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en het leren van de leerlingen worden versterkt. Wat zij het belangrijkste vindt in haar werk, is dat er nog meer bevlogen leraren worden opgeleid die een motiverende en stimulerende werking op hun leerlingen hebben.

Haar passie is bijdragen aan kwalitatief en innovatief onderwijs door samen te leren en innoveren in een professionele leergemeenschap met leraren. Sandra hanteert hierbij graag een onderzoeksmatige aanpak en een analytische, systematische houding; als leraar ‘onderzoek’ je elke dag.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl