Skip to main content

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom

Voor de leider.

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom

De opleiding tot Vakbekwaam schoolleider, ook voor zijinstromers. Vanuit de drie successtrategieën voor een toekomstbewuste schoolleider –veranderdeskundige, lerend leider en systeemspeler– werken we aan de vijf beroepspraktijken uit het schoolleidersregister.

Over de opleiding:

De opleiding kent naast de lesdagen en zelfstudie uren ook een sociale structuur, dat wil zeggen dat er tussen de lesdagen door in leerteams samen gestudeerd wordt. Je houdt voortgangsgesprekken met je docent en je ontvangt onderzoeksbegeleiding bij je praktijkonderzoek.

32

dagdelen

11

opleidingsdagen

700

sbu

Inhoud

Onze visie op een toekomstbewuste schoolleider

Opbrengsten:
  • Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
  • Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
  • Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
  • Je toont ondernemerschap.
  • Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
  • Je kunt strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
  • Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.
Deze opleiding is gevalideerd door het Schoolleidersregister PO (SRPO)

Jouw docent

Opleidingsdocent

Margje Bielars

Margje is een onderwijsmens in hart en nieren en kent het vak vanuit alle kanten. Zij is begonnen in 1997 als leerkracht en heeft daarna als intern begeleider en onderwijskundig leider met een kleine dorpsschool een veranderingsproces vormgegeven dat geleid heeft tot een onderwijsprijs.

‘Om te ontwikkelen en vooruit te gaan moet je niet alleen vooruit en achteruit kijken maar ook naar links én naar rechts’.

Margje is een onderwijsmens in hart en nieren en kent het vak vanuit alle kanten. Zij is begonnen in 1997 als leerkracht en heeft daarna als intern begeleider en onderwijskundig leider met een kleine dorpsschool een veranderingsproces vormgegeven dat geleid heeft tot een onderwijsprijs. Vanuit deze passie en expertise is zij de jaren daarna als ondernemer en onderwijsadviseur op scholen en bij besturen betrokken geweest bij het verbeteren en veranderen van onderwijsprocessen. Margje richt zich op onderwijskwaliteit, schoolontwikkeling en teamcultuur. Want als teams trots zijn op hun vak en hun school dan gebeuren de mooiste dingen!

Sinds 2014 is Margje actief als schoolleider. De combinatie van de dagelijkse praktijk en de rol als procesbegeleider op andere scholen en besturen, heeft zij als erg krachtig ervaren. Zij weet als geen ander hoe de dagelijkse praktijk een school onder druk kan zetten wat betreft schoolontwikkelingen. En zij weet uit ervaring hoe essentieel deze schoolontwikkelingen zijn en blijven voor het primaire proces.

In 2017 heeft Margje haar master onderwijsmanagement (MME) behaald bij Tias aan de universiteit van Tilburg. Omdat Margje sterk is in projectmatig werken heeft zij in 2018 de keus gemaakt om als interim directeur te gaan werken. In die rol komen schoolontwikkelingen, onderwijskwaliteit en teamcultuur steeds in andere situaties, met andere vraagstukken voorbij. Zo heeft zij op diverse scholen o.a. cultuurvraagstukken aangepakt, onderwijskundige ontwikkelingen ingezet en kwaliteit van (zeer) zwak naar voldoende gebracht.

De passie en gedrevenheid die Margje heeft voor het onderwijs en leiderschap in dit vak, wil zij graag delen met een nieuwe generatie trotse schoolleiders. Margje zet mensen graag aan tot denken, geeft praktische handvatten en neemt schoolleiders mee in de ontwikkeling naar toekomstbewustzijn en duurzame ontwikkeling. Schoolleiders maken het verschil en doen er toe!

Bij Onderwijs Maak Je Samen zie je haar expertise terug in het leiderschapscentrum. Als kerndocent van de schoolleidersopleidingen en begeleider en ontwikkelaar van leertrajecten voor (aanstaande) schoolleiders.

Vragen? Neem contact op met Margje.

Opleidingsdocent

Monica Scholtes

Monica maakte voorheen de overstap vanuit haar eigen bloemenzaken naar een baan in het onderwijs. Werken vanuit passie en met een maatschappelijk opdracht was hierin leidend.
Ze is destijds begonnen als leraar in het speciaal onderwijs. Hier kan je niet anders dan werken vanuit je hart. Oprechte verbinding maken met jezelf en de ander is hierin essentieel.

Monica maakte voorheen de overstap vanuit haar eigen bloemenzaken naar een baan in het onderwijs. Werken vanuit passie en met een maatschappelijk opdracht was hierin leidend.

Ze is destijds begonnen als leraar in het speciaal onderwijs. Hier kan je niet anders dan werken vanuit je hart. Oprechte verbinding maken met jezelf en de ander is hierin essentieel.

Op dit moment begeleidt ze teams en organisaties waarin ze vanuit een gedragen visie vorm en inhoud geeft aan de kwaliteit, het proces en cultuur van een organisatie. Hierin neemt ze haar jarenlange ervaring mee als schoolleider binnen verschillende organisaties.

Tevens is ze creatief, kan teams weer laten vliegen en pakt door. In complexe situaties weet zij helderheid en duidelijkheid te scheppen. Ze haalt het potentieel uit eenieder weer naar boven om zo te bouwen aan een krachtige organisatie. Met als enige uitgangspunt dat kinderen verdienen waar ze recht op hebben. Kortom gericht op de ontwikkeling van de organisatie en het individu.

Typerende kenmerken zijn haar ondernemende blik, haar lef, daadkracht en haar vrolijkheid en dit vol passie en energie!

Vragen? Neem contact op met Margje.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl