Skip to main content

Schoolleider worden

Toekomstbewuste schoolleider Basisbekwaam

(1 jaar)

In de komende tien jaar verlaat ruim 40% van de schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn het verschil maken in het Nederlandse onderwijs.

Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam

(1 jaar)

Een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijs-innovaties te implementeren en te borgen in de school!

Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam

(1 jaar) zijinstroom

Vanuit de drie successtrategieën voor een toekomstbewuste schoolleider –veranderdeskundige, lerend leider en systeemspeler– werken we aan de vijf beroepspraktijken uit het schoolleidersregister.

Schoolleider blijven

Leergang Je plan op tijd

Je ervaart de relatie tussen kwaliteit en tijd en hoe dat jouw team kan helpen
bij het bepalen welke activiteiten jullie wel en niet gaan doen het komende schooljaar.

Leergang De functie van frictie

Alleen als we elkaar de juiste ‘zetjes’ geven, kunnen we samen echt verschil maken. Toch komt bij veranderingen ook weerstand los die alleen maar hindert. Of
het schuurt juist te weinig. In deze leergang leer je om de frictie op te zoeken die glans geeft, zonder dat je krassen maakt.

Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling

Tijdens dit jaartraject ga je – onder begeleiding – op een heel afwisselende manier aan de slag met jouw leervragen over leidinggeven in en aan een IKC. Hoe kan samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs leiden tot meer?

Leraar

Intern expert leren & ontwikkelen

Voor diegene die met veel plezier en passie werkt voor de leerlingen, enthousiast raakt van inhoudelijke verdieping op onderwijs- en schoolont-wikkeling en graag een (bege)leidende rol neemt bij veranderprocessen.

Specialist Jonge Kind

Het onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke manier van ‘lesgeven’ aangezien je te maken hebt met ontwikkelingslijnen en (nog) geen leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart.

Van onderwijs-assistent naar leraarondersteuner

In deze opleiding breid je je kennis uit op het gebied van zowel didactische als pedagogische vaardigheden. Daarnaast verdiep je je in de rol van de ondersteuner in de school en de samenwerking met de leraren.

Lees-/taal-coördinator

In vier tweedaagse verdiep je je in de meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen, leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en stellen.

Excellente Teamleider

(Voortgezet onderwijs)

De opleiding Excellente Teamleider Voortgezet Onderwijs richt zich op de concrete vertaling van onderzoek en theorie naar de dagelijkse praktijk als teamleider VO.

Intern begeleider

Intern begeleider als kwaliteits-coördinator

Deze opleiding biedt een bredere kijk op de rol en focus van de intern begeleider in de lerende school.

Praktijkspecialist meer- en hoogbegaafdheid

Aan de hand van zes thema’s ga je ervaren en begrijpen wat ertoe doet bij het verrijken van je onderwijs, om daarna steeds de vertaling te maken naar je dagelijkse onderwijspraktijk.

Praktijkspecialist gedrag

Gedrag is er altijd en overal … Maar hoe groot is je invloed op gedrag als professional?

Maatwerk?

Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en leergangen op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat om in overleg met de organisatie het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen praktijk te realiseren.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl