Skip to main content

Dit is de privacyverklaring van Onderwijs Maak Je Samen groep B.V., en haar dochterondernemingen (Onderwijs Maak Je Samen Advies & Training, Uitgeverij OMJS, Looqin, Looqin KO) hierna ook: “Onderwijs Maak Je Samen”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Onderwijs Maak Je Samen.

Korte privacyverklaring

Versie 8 maart 2023

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Het kunnen leveren van onze belangrijkste diensten:
  • Advisering en scholing
  • Verzorgen van studiereizen
  • Verkoop van uitgaven via onze webwinkel
  • Volgen van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen via ons kindvolgsysteem Looqin
  • (Web)apps ter ondersteuning van onderwijs

We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze zijn verderop in deze verklaring verder uiteengezet.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
 • Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

Uw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de levering van uw bestelling of voor het versturen van een factuur.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven voor hosting en cloudservices, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
 • Leveranciers. Via onze website kan je producten en/of diensten van andere partijen bestellen en boeken. Wanneer er een “match” is en je een bestelling of boeking doet moeten wij jouw gegevens doorgeven aan de betreffende partij, zodat deze de bestelling of boeking kan afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
 • Groepsmaatschappijen. Wij geven de gegevens door aan onze groepsmaatschappij(en) voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze groepsmaatschappijen zijn Onderwijs Maak Je Samen Advies & Training B.V., Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen B.V., Looqin B.V., Looqin KO B.V. zijn gevestigd in Helmond, Nederland.
 • Accountant/ boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant Zwanenberg Advies Heesch B.V.. Onze boekhouder/ accountant is gevestigd in Heesch, Nederland.
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan ons incassobureau (Juristu Incasso Juristen). Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Amsterdam, Nederland.
 • Advertentiepartners. Wij kunnen aan andere partijen informatie over uw surfgedrag op onze website doorgeven zodat zij dat kunnen analyseren en zij u op maat gemaakte en relevante advertenties kunnen tonen. Dit doen we door middel van een of meer cookies. Hiervoor vragen wij altijd van u een “opt-in”. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende partijen:

Scholen ten behoeve van het gebruik van Looqin.

Basispoort ten behoeve van Single-Sign-On in Looqin.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Leerlingnummer

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie, of zolang als u het account hebt bij een van de diensten van Onderwijs Maak Je Samen of haar dochters.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)Zolang als u het account hebt bij een van de diensten van Onderwijs Maak Je Samen of haar dochters.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).Zolang als u het account hebt bij een van de diensten van Onderwijs Maak Je Samen of haar dochters.
CameraopnamenMaximaal 4 weken na de opnamen
CorrespondentieZolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adresTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedragTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID’sKijk in onze cookieverklaring.
ReviewsZolang de review relevant is.
Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen.Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Onderwijs Maak Je Samen groep B.V.
Steenovenweg 50, 5708HN Helmond
+31 (0)492881157
info@onderwijsmaakjesamen.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
privacy@onderwijsmaakjesamen.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 8 maart 2023. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl