Skip to main content
Onze missie

Al sinds 2002 ...

Wie zijn wij en wat doen wij

Onderwijs Maak Je Samen is een ondernemend onderwijsadviesbureau. We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We ontwikkelen en delen kennis en toepassingen met klanten en organisaties als universiteiten en hogescholen. Onderwijs Maak Je Samen is een schakel tussen theorie en praktijk ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de professional en de organisatie waarbinnen hij/zij acteert.

Ons bestaansrecht

Ons bestaansrecht komt voort uit de wens en de opdracht van het onderwijs om zich te verbeteren en te ontwikkelen. Dit wordt met name ingegeven door maatschappelijke veranderingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Onderwijs Maak Je Samen streeft ernaar alle scholen in Nederland en daarbuiten te voorzien van kennis en energie om kwalitatief goed onderwijs te organiseren. Onderwijs dat wordt vormgegeven door professionele leraren (ik-kwaliteit) in een professionele onderwijsorganisatie (wij-kwaliteit), waar elk kind in staat wordt gesteld het beste in zichzelf naar boven te halen.

Onze normen, waarden en overtuigingen

Openheid, helderheid, vertrouwen en een positief kritische houding zijn belangrijke pijlers in ons dagelijks handelen. We trachten in alles wat we doen initiatiefrijk, enthousiast en inspirerend te zijn. We stellen de leraar en leidinggevende centraal met de ontwikkeling van de leerling als uiteindelijke doel.

Onze intenties en ambities

Samen streven wij naar een professionele en trotse onderwijssector. We baseren onze diensten op actualiteit en onderzoek, zowel wetenschappelijk als praktijkonderzoek. Onderwijs Maak Je Samen voorziet in de behoeften van haar klanten in beroepstrots, inspiratie en nieuwe kennis. We helpen veranderen waarbij de klant het uiteindelijk zelf kan doen.

Onze klantbeloften

Houd(en) ons scherp

Wij zijn een landelijk en internationaal opererende onderwijsorganisatie waar ontwikkelen centraal staat.

In onze diensten, producten en communicatie zijn we onderscheidend en toonaangevend en zetten we samen de landelijke koers uit.

Onze positief kritische houding zorgt voor de juiste dialoog en de gewenste ontwikkeling.

In alle aspecten waarin we de scholen ondersteunen, geven deze na verloop van tijd het veranderproces zelf vorm.

Om alles wat we doen en onze visie daarop te duidelijk hebben we onze klantbeloften geformuleerd. Hier mag je ons altijd op aanspreken.

Ons team

... op het eerste gezicht.

Opleidingsdocent, adviseur

Alette Schoenmaker

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen.

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen. Haar specialisatie ligt op het terrein van taal/lezen (alle domeinen) van groep 0 t/m groep 8. Een goede taal- en leesvaardigheid (communicatie) is ontzettend belangrijk. Kijk maar naar de 21e eeuwse vaardigheden! Je kunnen uiten, begrijpen en begrepen worden, is essentieel.

Na een hulpvraag van een school, vindt altijd een intake plaats waarin de vraag nader verkend en geanalyseerd wordt. Na deze verkenning kijkt zij samen met de school welke aspecten van het onderwijsleerproces versterkt kunnen worden en op welke manier de theorie het best naar de praktijk van de school vertaald kan worden. De missie, visie en kernwaarden worden samen met andere belangrijke, specifieke kenmerken van de school hierin meegenomen.

Zij gaat graag met directies/teams en individuele teamleden handelings- en opbrengstgericht aan de slag. Samen met de school draagt zij er zorg voor het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het kind staat centraal. Er wordt hiervoor gekeken naar motivatie, betrokkenheid, competenties en resultaten.
Met het oog op een duurzame implementatie wordt bij voorkeur een verbinding gelegd tussen inhoud, houding en verhouding. Zo wordt de inhoud gekoppeld aan persoonlijke leer-, hulp- en ontwikkelvragen van leraren (houding) en gaat er aandacht naar het team in een lerende organisatie; actief en professioneel leren van en met elkaar (verhouding).

Het samen met de school op deze manier het (taal- lees)onderwijs verbeteren geeft haar elke keer weer energie en voldoening.

Wat zeggen scholen over haar?

‘Deskundig, up to date’

‘Critical friend’

‘Sluit goed aan bij wat het team nodig heeft’

‘Enthousiast, betrokken, gedreven’

‘Toegankelijk, een teamplayer’

‘Vasthoudend’

‘Gevoel voor humor’

Oordeel zelf. Zij komt graag ook bij jullie op school!

Adviseur

Annet Jongen

Door haar jarenlange ervaring in het primair onderwijs, gecombineerd met een masteropleiding Onderwijswetenschappen heeft Annet een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt in hun ontwikkeling. Vanuit deze achtergrond werkt Annet graag met theoretisch onderbouwde aanpakken en weet daarin praktische en aansprekende vertalingen te maken naar de praktijk van het onderwijs.

Door haar jarenlange ervaring in het primair onderwijs, gecombineerd met een masteropleiding Onderwijswetenschappen heeft Annet een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt in hun ontwikkeling. Vanuit deze achtergrond werkt Annet graag met theoretisch onderbouwde aanpakken en weet daarin praktische en aansprekende vertalingen te maken naar de praktijk van het onderwijs.

Ze is gefascineerd door hoe kinderen en volwassenen leren. Welke processen in de hersenen zijn hierbij betrokken en hoe ontwikkelt zich dit? Wat werkt om het leren te laten beklijven en betekenisvol te laten zijn? En wat kan gedaan worden om deze leerprocessen optimaal te ondersteunen en begeleiden? Dergelijke inzichten neemt ze mee in haar werk als trainer van het KLIJFlab, maar weet dit ook als adviseur toepasbaar te maken in de specifieke context van jouw school.

Annet werkte eerder als adjunct-directeur en coach, maar heeft met name lang voor de groep gestaan in de onderbouw van de basisschool. Haar expertise en affiniteit ligt dan ook op het gebied van het jonge kind. Daarnaast is ze thuis in vernieuwend onderwijs, verdiepend leren en effectieve didactiek.

Opleidingsdocent, adviseur

Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Adviseur

Christel Verspaget

Na een aantal jaren ervaring als leerkracht in het basisonderwijs is Christel doorgegroeid naar adjunct-directeur en directeur in het basisonderwijs om daarna als beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te hebben gewerkt. Met veel interesse volgt zij de ontwikkeling die mensen doormaken maar zeker ook de ontwikkeling die teams doormaken.

Na een aantal jaren ervaring als leerkracht in het basisonderwijs is Christel doorgegroeid naar adjunct-directeur en directeur in het basisonderwijs om daarna als beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te hebben gewerkt. Met veel interesse volgt zij de ontwikkeling die mensen doormaken maar zeker ook de ontwikkeling die teams doormaken. Christel focust als adviseur op kwaliteitsverbetering, visieontwikkeling en procesbegeleiding. Zij biedt ondersteuning aan scholen en besturen, altijd met als doel de verbetering van het onderwijs.
Anderen zeggen over Christel dat zij een warme persoonlijkheid is, dat zij sterk analytisch ingesteld is en enthousiast en betrokken is.
Administratief medewerker

Debbie Dekkers

Na een veelzijdige carrière in de detailhandel heeft Debbie gekozen voor een administratieve functie binnen Onderwijs Maak Je Samen. Een mooie en waardevolle stap in haar werkende leven. Binnen het secretariaat is zij veelal ondersteunend aan de uitgeverij en onze academie. Samen met Monika vormt zij het secretariaat.

Na een veelzijdige carrière in de detailhandel heeft Debbie gekozen voor een administratieve functie binnen Onderwijs Maak Je Samen. Een mooie en waardevolle stap in haar werkende leven. Binnen het secretariaat is zij veelal ondersteunend aan de uitgeverij en onze academie. Samen met Monika vormt zij het secretariaat.
Vier dagen in de week is zij een van de drijvende krachten van het secretariaat. Veelal tref je haar wanneer je ons belt; ze staat altijd voor je klaar.
Oprichter, adviseur

Erik Boeschoten

In 2002 startte Erik Boeschoten samen met Job Christians Onderwijs Maak Je Samen, met als doel de interactie tussen leraren (in opleiding) en de scholen te faciliteren. Daarbij waren zij constant op zoek naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs.

In 2002 startte Erik Boeschoten samen met Job Christians Onderwijs Maak Je Samen, met als doel de interactie tussen leraren (in opleiding) en de scholen te faciliteren. Daarbij waren zij constant op zoek naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs.

Met zijn achtergrond als Industrieel Ontwerper kijkt hij met een andere bril naar onderwijs en binnen Onderwijs Maak Je Samen houdt hij zich dan ook als software-ontwikkelaar en trainer/adviseur bezig met de ontwikkeling van (digitale) producten, begeleidt hij scholen/besturen op het gebied van communicatie en ICT en is hij docent binnen de OMJS-academie op thema's zoals maatschappelijk ondernemerschap, ICT beleid en authentieke communicatie.

Adviseur

Evita Panhuijzen

Met ruim 12 jaar werkervaring in het basisonderwijs en enkele jaren als teamcoach te hebben gewerkt in het middelbaar beroepsonderwijs, weet Evita hoe belangrijk het is om te werken vanuit welbevinden en betrokkenheid. Wanneer kinderen zich prettig voelen en met hoge betrokkenheid deelnemen aan het leerproces, zullen kinderen zich blijven ontwikkelen en het maximale uit zichzelf halen.

Met ruim 12 jaar werkervaring in het basisonderwijs en enkele jaren als teamcoach te hebben gewerkt in het middelbaar beroepsonderwijs, weet Evita hoe belangrijk het is om te werken vanuit welbevinden en betrokkenheid. Wanneer kinderen zich prettig voelen en met hoge betrokkenheid deelnemen aan het leerproces, zullen kinderen zich blijven ontwikkelen en het maximale uit zichzelf halen.

Binnen het team van kindvolgsysteem Looqin is zij het aanspreekpunt voor nieuwe contacten. Voor vragen over Looqin, informatie en implementatiebijeenkomsten kun je bij haar terecht.

In haar werk in het onderwijs en als teamcoach ondervond Evita de kracht van tekenen tijdens een uitleg. Vanuit deze interesse heeft ze diverse masterclasses en workshops ‘Zakelijk tekenen’ gevolgd en de vertaling naar de onderwijspraktijk gemaakt. In de Academy van Onderwijs Maak Je Samen verzorgt ze trainingen voor onderwijsprofessionals hoe je tekenen als didactisch middel kunt inzetten.

"Kijken naar kinderen geeft energie. Door als team te werken aan welbevinden en betrokkenheid haal je elke dag het beste uit jezelf en de kinderen."

Programmamanager Leiderschapscentrum

Evke van Schelt

Werkzaam in het onderwijs en met ruime ervaring in haar rugzak is Evke op de achtergrond betrokken als programmamanager bij het Leiderschapscentrum van OMJS. Als verbinder, organisator en met creativiteit zorgt ze voor inhoud van promotie, de laatste check rondom activiteiten en een soepel verloop van alles rondom het Leiderschapscentrum.

Werkzaam in het onderwijs en met ruime ervaring in haar rugzak is Evke op de achtergrond betrokken als programmamanager bij het Leiderschapscentrum van OMJS. Als verbinder, organisator en met creativiteit zorgt ze voor inhoud van promotie, de laatste check rondom activiteiten en een soepel verloop van alles rondom het Leiderschapscentrum.

Evke is een doener en graag praktisch aan de slag. Haar oude dijkwoning wordt grondig verbouwd waarbij ze zelf graag actief meehelpt. Leren door te doen!

Een enthousiaste duizendpoot die van actie en afwisseling houdt en daarmee een bijdrage levert aan de veelzijdigheid van Onderwijs Maak Je Samen.

Full-stack developer

Gregory Lammers

Gregory heeft tijdens zijn stageperiode bij Onderwijs Maak Je Samen de Looqin Assistent app ontwikkeld. Begin 2019 is hij afgestudeerd aan de Fontys te Eindhoven met als specialisatie route Smart-Mobile. Hierna is hij teruggekeerd naar Onderwijs Maak Je Samen om als back-end programmeur binnen het Looqin team aan de slag te gaan.

Gregory heeft tijdens zijn stageperiode bij Onderwijs Maak Je Samen de Looqin Assistent app ontwikkeld. Begin 2019 is hij afgestudeerd aan de Fontys te Eindhoven met als specialisatie route Smart-Mobile. Hierna is hij teruggekeerd naar Onderwijs Maak Je Samen om als back-end programmeur binnen het Looqin team aan de slag te gaan.

In zijn vrije tijd is Gregory vaak met voetbal bezig. Zijn het niet zijn eigen trainingen, wedstrijden of zaalwedstrijden, dan zijn het de voetbalwedstrijden op tv.
"De punten moeten dáár op de i gezet worden, waar ze horen" - Johan Cruijf

Adviseur, unitleider academie

Hans van Leeuwen

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen?

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen? Daar draait het voor hem altijd om: in hoeverre levert de verbetering of verandering daadwerkelijk iets op voor de leerling?

In zijn jaren als docent heeft hij ook gewerkt als auteur van educatieve uitgaven. Naast zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs was Hans ook enkele jaren bestuursvoorzitter in het primair onderwijs en is daarnaast ook interim-directeur binnen het VO.

Onderwijsontwikkeling vraagt vooral om organisatie- en cultuurverandering binnen de school. Docenten moeten worden gecoacht en uitgedaagd om te komen tot wezenlijke veranderingen. Zij kunnen het verschil maken in hun contact met de leerlingen. Dergelijke veranderingen vragen om helder en inspirerend leiderschap. Hans doorgrondt de organisatie snel en kan vanuit die analyse komen met heldere adviezen voor kwaliteitsverbetering. Door zijn authentieke stijl van werken weet Hans mensen in beweging te krijgen om zich open te stellen voor ontwikkeling.

"De oplossing ligt altijd in de relatie."

Opleidingsdocent, adviseur

Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Gastvrouw

Ine Ekas

Gastvrijheid zit Ine in de genen! Ze is jaren lang werkzaam geweest in de catering. Op meerdere plekken heeft ze gezorgd en gekookt voor grote groepen mensen.

De laatste jaren in de zorg voor diegenen die in mindere mate in staat waren voor zichzelf te zorgen.

Gastvrijheid zit Ine in de genen! Ze is jaren lang werkzaam geweest in de catering. Op meerdere plekken heeft ze gezorgd en gekookt voor grote groepen mensen.

De laatste jaren in de zorg voor diegenen die in mindere mate in staat waren voor zichzelf te zorgen.

Haar gastvrijheid zet ze sinds 2018 in bij Onderwijs Maak Je Samen om menig collega, cursist, student en klant een prettige leer- en werkplek te bieden.

Ine is op kantoor als er trainingen, opleidingen of andere evenementen plaatsvinden in ons gebouw. Ze zorgt er graag voor dat je niets te kort komt!

Adviseur

Ine van de Sluis

Al haar hele leven is Ine bezig met leren en onderwijs. Als kind speelde zij schooltje en jaren later werd ze juf. Na het werken met kinderen in achterstandswijken en in de kinder- en jeugdpsychiatrie wilde Ine haar kennis en vaardigheden als leerkracht en onderwijskundige verder uitdragen. Zij vond een nieuwe passie in het adviseren, begeleiden, trainen, coachen en enthousiasmeren van leerkrachten, internbegeleiders, pedagogisch medewerkers en schooldirecteuren. Dit werk inspireert Ine nog steeds dagelijks.

Al haar hele leven is Ine bezig met leren en onderwijs. Als kind speelde zij schooltje en jaren later werd ze juf. Na het werken met kinderen in achterstandswijken en in de kinder- en jeugdpsychiatrie wilde Ine haar kennis en vaardigheden als leerkracht en onderwijskundige verder uitdragen. Zij vond een nieuwe passie in het adviseren, begeleiden, trainen, coachen en enthousiasmeren van leerkrachten, internbegeleiders, pedagogisch medewerkers en schooldirecteuren. Dit werk inspireert Ine nog steeds dagelijks. Het is voor haar een voorrecht om elke dag opnieuw met en van elkaar te leren. Met hetzelfde doel: passend onderwijs voor iedere kind dat haalbaar is voor de leerkracht. In haar favoriete vakgebied reken- en wiskunde maakt zij de verbinding met ontwikkelingen als opbrengstgericht werken, coöperatief leren, passend onderwijs, werken met tablets , collegiaal leren en toekomstgericht onderwijs. Dat doet ze voor kinderen vanaf 2 jaar, binnen alle vormen van onderwijs, van reguliere scholen, conceptscholen, IKC’s tot scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Voor Ine is de aansluiting bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen het uitgangspunt voor leren en ontwikkeling. Hierbij hoort ook het aansluiten bij de leraren en andere begeleiders van kinderen.

Naast haar werkzaamheden bij Onderwijs Maak Je Samen werkt Ine landelijk voor de PO-raad binnen het project Goed worden, goed blijven. Waarin zij scholen begeleid om de basis weer op orde te krijgen.

"Ieder kind verdient begeleiding op maat, zo ook hun begeleiders binnen de school. Samen maken we onderwijs voor ieder kind."

Hoofd marketing & communicatie

Iris Verlijsdonk-Tabor

Oog voor detail, taal, look&feel. Als hoofd marketing & communicatie is Iris een spin in het web. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de inhoud van de website, de nieuwsbrieven en social media. Vanaf het moment dat een product wordt uitgegeven staat Iris in de startblokken en ze zorgt er tevens voor dat de OMJS academie achter de schermen helemaal op rolletjes loopt.

Oog voor detail, taal, look&feel. Als hoofd marketing & communicatie is Iris een spin in het web. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de inhoud van de website, de nieuwsbrieven en social media. Vanaf het moment dat een product wordt uitgegeven staat Iris in de startblokken en ze zorgt er tevens voor dat de OMJS academie achter de schermen helemaal op rolletjes loopt.
Adviseur

Ivonne van Eerd

Al 20 jaar zwerft Ivonne door het onderwijs.
Zij begon haar carrière als leraar, werd daarna intern begeleider en vervolgde haar loopbaan als directeur in zowel het reguliere als in het speciaal onderwijs. De afgelopen 5 jaar werkte zij als onderwijs adviseur voor PO, S(B)O en VSO scholen.

Al 20 jaar zwerft Ivonne door het onderwijs.
Zij begon haar carrière als leraar, werd daarna intern begeleider en vervolgde haar loopbaan als directeur in zowel het reguliere als in het speciaal onderwijs.
De afgelopen 5 jaar werkte zij als onderwijs adviseur voor PO, S(B)O en VSO scholen.

Haar missie: leraren weer laten ervaren hoe mooi het vak van leerkracht is!
Met haar energie en enthousiasme motiveert en inspireert zij onderwijs professionals om het beste uit zichzelf, de organisatie en de leerlingen te halen!

Ivonne focust als adviseur en gedragsspecialist graag op het brede proces, van leerkrachtvaardigheden tot kwaliteitszorg.
Ze is vanuit haar expertise en ervaring in staat om onderwijsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen, en heeft aandacht voor het gehele proces, van beleid tot praktijk!

“Change is about interrupting the habits and patterns that no longer serve us” - Dr. Edith Eger

Financieel administratief medewerker

Janne-Marie Biesheuvel

Janne-Marie vormt een belangrijke spil in de organisatie en facturering van alle trainingen, leergangen en opleidingen. Je zult haar wellicht een keer (in mailcontact) ontmoeten wanneer je een vraag hebt ten aanzien van de OMJS academie. Ze regelt de locaties, zet de trainingen online en laat deelnemers weten wat de status is van een training of opleiding.

Janne-Marie vormt een belangrijke spil in de organisatie en facturering van alle trainingen, leergangen en opleidingen. Je zult haar wellicht een keer (in mailcontact) ontmoeten wanneer je een vraag hebt ten aanzien van de OMJS academie. Ze regelt de locaties, zet de trainingen online en laat deelnemers weten wat de status is van een training of opleiding.

Dagelijks draagt ze zorg voor de volledige instroom van orders en de afwikkeling daarvan.
Samen met Lyan is ze verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van onze organisatie.

Janne-Marie heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is daardoor één van de onmisbare schakels op ons kantoor.

Adviseur

Janneke de Wolf

Al van kinds af aan wist Janneke dat zij juf wilde worden in het primair onderwijs. Deze droom is uitgekomen en inmiddels heeft zij jarenlang ervaring in met name de leerlingen van de midden- en bovenbouw. Door haar werk in zowel onderwijskansenscholen als in het vernieuwende onderwijs, heeft Janneke een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt.

Al van kinds af aan wist Janneke dat zij juf wilde worden in het primair onderwijs. Deze droom is uitgekomen en inmiddels heeft zij jarenlang ervaring in met name de leerlingen van de midden- en bovenbouw. Door haar werk in zowel onderwijskansenscholen als in het vernieuwende onderwijs, heeft Janneke een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt.

Daarnaast is Janneke opgeleid tot ECHA specialist in Gifted Education. Aan de Radboud Universiteit, maar ook door het bouwen en ontwikkelen van vernieuwend onderwijs, heeft zij geleerd de vertaling van wetenschappelijke aanpakken concreet te vertalen naar de praktijk van het dagelijkse onderwijs. Daarin neemt zij leerkrachten mee met haar enthousiasme en positieve instelling.

Ze is enorm gemotiveerd om leerkrachten uit te dagen, het beste uit hun leerlingen te halen in het dagelijkse onderwijs. Het uitgangspunt is om steeds weer samen te kijken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen én hun leerkrachten. Vanuit de gedachte “je kunt niet leren wat je al weet” zal zij steeds de differentiatie toepassen zodat leren voor iedereen uitdagend is.

Janneke heeft met name gewerkt als leerkracht, maar ook als unitleider en hoogbegaafdheidsspecialist. Daarnaast heeft zij een integraal verrijkingsaanbod ontwikkeld voor het primair onderwijs. Naast haar expertise op hoogbegaafdheid, heeft zij ook ervaring met kindgesprekken, formatief evalueren, onderzoekend leren, vernieuwend onderwijs, NT2, woordenschat en (begrijpend) lezen.

Oprichter, directeur

Job Christians

Job heeft in 2002, samen met Erik Boeschoten, Onderwijs Maak Je Samen opgericht. Aanvankelijk als doel om de interactie tussen scholen en leraren te faciliteren en leren van en met elkaar vorm te geven. Inmiddels is Onderwijs Maak Je Samen uitgegroeid tot een landelijk opererende onderwijsadviesorganisatie met een sterke missie.

Job heeft in 2002, samen met Erik Boeschoten, Onderwijs Maak Je Samen opgericht. Aanvankelijk als doel om de interactie tussen scholen en leraren te faciliteren en leren van en met elkaar vorm te geven. Inmiddels is Onderwijs Maak Je Samen uitgegroeid tot een landelijk opererende onderwijsadviesorganisatie met een sterke missie.

Binnen Onderwijs Maak Je Samen is Job eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en geeft hij leiding aan het team.

Daarnaast vervult Job geregeld de rol van dagvoorzitter op congressen en evenementen en spreekt hij op diverse gelegenheden over thema’s als ondernemerschap en bevlogenheid. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Onderwijsweek.

Als organisator, doener, creatieve en snelle denker wordt Job geregeld betrokken in (landelijke) projecten gericht op onderwijs(verbetering).

Jop Frenken
Full-stack developer

Jop Frenken

Jop heeft de tweetalige variant van de opleiding Software Developer gevolgd aan ROC ter AA in Helmond. Tijdens zijn opleiding heeft hij beide stages bij Onderwijs Maak Je Samen succesvol afgerond, waarin hij onder andere de presentatietool 'Eculeo' heeft ontwikkeld. Direct na zijn stage is Jop begonnen als full-stack developer.

Jop heeft de tweetalige variant van de opleiding Software Developer gevolgd aan ROC ter AA in Helmond. Tijdens zijn opleiding heeft hij beide stages bij Onderwijs Maak Je Samen succesvol afgerond, waarin hij onder andere de presentatietool 'Eculeo' heeft ontwikkeld. Direct na zijn stage is Jop begonnen als full-stack developer.

Naast zijn werk houdt Jop van voetbal kijken, koken, muziek en reizen. Deze passies brengen hem ontspanning en inspiratie in zijn dagelijkse leven.

“Don't worry about a thing, every little thing is gonna be alright.” - Bob Marley

Adviseur/opleidingsdocent

Kim Gerats

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Al van jongs af aan is Kim geboeid in en door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding primair onderwijs heeft zij haar studie voortgezet in het onderwijskundig ontwerp en advisering. Daarnaast heeft zij geruime tijd ervaring opgedaan als leraar in het regulier en speciaal onderwijs en heeft zij binnen deze laatste onderwijssector gewerkt als schoolpedagoog en ambulant begeleider.

Tijdens haar studie heeft Kim een grootschalig project uitgevoerd voor de NTR, waarvoor zij in samenwerking met Het Klokhuis een lesprogramma heeft ontwikkeld vanuit het principe van onderzoekend en ontwerpend leren.

Door haar brede achtergrondkennis en ervaringen in het praktijkgericht werken vanuit wetenschappelijke theorieën onderschrijft Kim het belang van het koppelen van theorie aan praktijk. Zij kent de overtuiging dat dit bijdraagt aan een goede basis voor het creëren van een optimale leersituatie voor zowel leraren als leerlingen, waarbij een sterk pedagogisch-didactisch klimaat voorop staat.

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Haar expertisegebieden zijn: kindgesprekken, zelfregulerend leren en eigenaarschap, verdiepend leren, onderzoekend en ontwerpend leren en de post-hbo-opleiding Intern Begeleider.

Adviseur

Kimberly Pijnenburg

Vanaf het moment dat ze begon aan de lerarenopleiding werd Kimberly geboeid en geprikkeld door nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Om zichzelf verder te verdiepen in het onderwijs is ze de opleiding tot remedial teacher gaan volgen.

"De beste wijze om iets te leren, is er les in te geven." - Seneca

Deze uitspraak past volledig binnen haar visie over het onderwijs. Vanaf het moment dat ze begon aan de lerarenopleiding werd Kimberly geboeid en geprikkeld door nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Om zichzelf verder te verdiepen in het onderwijs is ze de opleiding tot remedial teacher gaan volgen. Tijdens deze opleiding heeft Kimberly onderzoek gedaan naar interventies voor het realiseren van effectieve rekeninstructie voor kinderen met specifieke didactische onderwijsbehoeften. Daaropvolgend is ze later de opleiding tot rekenspecialist gaan volgen.
Naast haar rol als onderwijsadviseur volgt Kimberly ook de opleiding onderwijswetenschappen.

Na een aantal jaren ervaring als leraar binnen het reguliere onderwijs is ze nu graag bezig met het meedenken over en het realiseren van (nieuwe) onderwijsontwikkelingen binnen scholen.
Haar doel is van onderwijs een belevenis te maken waarbij leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn en meer autonoom kunnen en mogen zijn in hun eigen individuele leerproces. Daarnaast vindt Kimberly het welzijn en de competenties van leraren en docenten erg belangrijk. Deze zijn voorwaardelijk voor het realiseren van goed onderwijs.

Adviseur

Linda Cleven

Linda is een gedreven onderwijsadviseur met een passie voor onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Haar enthousiasme voor het onderwijs is aanstekelijk. Door haar leergierige houding is ze continu op zoek naar nieuwe inzichten en mogelijkheden met als voornaamste doel theoretische inzichten te bundelen en een concrete vertaalslag te maken naar de praktijk.

Linda is een gedreven onderwijsadviseur met een passie voor onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Haar enthousiasme voor het onderwijs is aanstekelijk. Door haar leergierige houding is ze continu op zoek naar nieuwe inzichten en mogelijkheden met als voornaamste doel theoretische inzichten te bundelen en een concrete vertaalslag te maken naar de praktijk.

Als adviseur richt Linda zich op essentiële thema’s die de kern van effectief onderwijs raken. Je kunt hierbij denken aan didactiek, zelfregulatie, (mede-)eigenaarschap, kindgesprekken en formatief handelen.

In de dagelijkse praktijk ondersteunt ze scholen bij het creëren van een omgeving waarin leerlingen stapsgewijs meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun leerproces. Het verhogen van de betrokkenheid bij het onderwijsproces is volgens haar cruciaal. Kindgesprekken voeren is daarbij een belangrijk instrument; juist die open dialoog tussen leraar en leerling is een voorwaarde voor het optimaliseren van het leerproces.

Daarnaast heeft ze een sterke interesse in didactiek. Ze ondersteunt scholen bij het implementeren van eigentijdse en effectieve onderwijsmethoden. Voor haar masterthesis aan de opleiding Onderwijswetenschappen heeft ze onderzoek gedaan naar formatief handelen in het basisonderwijs. Dit is volgens haar de spil in het web en draagt bij aan continue verbetering en aanpassing van het onderwijs op basis van de voortgang van de leerling.

Samen streven we naar innovatief, betrokken en effectief onderwijs waarin leerlingen, maar ook leraren optimaal kunnen groeien. Soms is hierbij een stapje buiten de gebaande paden zo gek nog niet, want ‘Wie durft te verdwalen, ontdekt nieuwe wegen’!

Adviseur

Lucille Keursten

Met veel bevlogenheid en enthousiasme heeft Lucille Keursten ruim 30 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan 20 jaar als directeur en meerscholen directeur. Daarnaast heeft ze meerdere interim-opdrachten uitgevoerd. Als schoolleider heeft Lucille op diverse basisscholen gewerkt en veel ervaring opgedaan in het aanjagen van processen om te komen tot verbetering van het onderwijs.

Met veel bevlogenheid en enthousiasme heeft Lucille Keursten ruim 30 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan 20 jaar als directeur en meerscholen directeur. Daarnaast heeft ze meerdere interim-opdrachten uitgevoerd.

Als schoolleider heeft Lucille op diverse basisscholen gewerkt en veel ervaring opgedaan in het aanjagen van processen om te komen tot verbetering van het onderwijs.

In haar werk is ze gericht op onderwijsvernieuwing. Hierin werkt ze doelgericht en maakt strategische keuzes. Thema’s waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden zijn: IKC ontwikkeling, gepersonaliseerd leren, onderwijs ontwerpen, werken vanuit leerlijnen, inrichten rijke leeromgeving .

Ze is gestart als leerkracht van groep 1/2 en kreeg daardoor een voorliefde voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Ze weet teams te inspireren en houdt ervan om met nieuwe ideeën te komen en vernieuwing te stimuleren. Ze gaat met teams op zoek naar ontwikkelkansen die passen bij de praktijk binnen de organisatie.

Werkend vanuit visie stimuleert ze de onderlinge samenwerking binnen een team met als doel iets nieuws en blijvends op te bouwen ten dienste van het kind. Immers zijn zij de toekomst van de wereld en zitten vandaag in de klas.

Wat anderen over haar zeggen: positief, gedreven, doortastend, verbindingen zien en maken, lef, analyseren, snel schakelen en ondernemend.
"Laat kinderen leren voor het leven."

"Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase."

Financieel administratief medewerker

Lyan van Santvoort

Lyan is verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van onze organisatie en van die van Vernieuwenderwijs. Ze beheert de financiële overzichten en alle betalingen en is vanuit deze functie de rechterhand van de directie van Onderwijs Maak Je Samen.

Lyan is verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van onze organisatie en van die van Vernieuwenderwijs. Ze beheert de financiële overzichten en alle betalingen en is vanuit deze functie de rechterhand van de directie van Onderwijs Maak Je Samen.

In haar werk is Lyan zeer plichtsgetrouw, doortastend en nauwkeurig. Mede daardoor is ze één van de drijvende krachten op kantoor.

Opleidingsdocent

Margje Bielars

Margje is een onderwijsmens in hart en nieren en kent het vak vanuit alle kanten. Zij is begonnen in 1997 als leerkracht en heeft daarna als intern begeleider en onderwijskundig leider met een kleine dorpsschool een veranderingsproces vormgegeven dat geleid heeft tot een onderwijsprijs.

"Om te ontwikkelen en vooruit te gaan moet je niet alleen vooruit en achteruit kijken maar ook naar links én naar rechts."

Margje is een onderwijsmens in hart en nieren en kent het vak vanuit alle kanten. Zij is begonnen in 1997 als leerkracht en heeft daarna als intern begeleider en onderwijskundig leider met een kleine dorpsschool een veranderingsproces vormgegeven dat geleid heeft tot een onderwijsprijs. Vanuit deze passie en expertise is zij de jaren daarna als ondernemer en onderwijsadviseur op scholen en bij besturen betrokken geweest bij het verbeteren en veranderen van onderwijsprocessen. Margje richt zich op onderwijskwaliteit, schoolontwikkeling en teamcultuur. Want als teams trots zijn op hun vak en hun school dan gebeuren de mooiste dingen!

Sinds 2014 is Margje actief als schoolleider. De combinatie van de dagelijkse praktijk en de rol als procesbegeleider op andere scholen en besturen, heeft zij als erg krachtig ervaren. Zij weet als geen ander hoe de dagelijkse praktijk een school onder druk kan zetten wat betreft schoolontwikkelingen. En zij weet uit ervaring hoe essentieel deze schoolontwikkelingen zijn en blijven voor het primaire proces.

In 2017 heeft Margje haar master onderwijsmanagement (MME) behaald bij Tias aan de universiteit van Tilburg. Omdat Margje sterk is in projectmatig werken heeft zij in 2018 de keus gemaakt om als interim directeur te gaan werken. In die rol komen schoolontwikkelingen, onderwijskwaliteit en teamcultuur steeds in andere situaties, met andere vraagstukken voorbij. Zo heeft zij op diverse scholen o.a. cultuurvraagstukken aangepakt, onderwijskundige ontwikkelingen ingezet en kwaliteit van (zeer) zwak naar voldoende gebracht.

De passie en gedrevenheid die Margje heeft voor het onderwijs en leiderschap in dit vak, wil zij graag delen met een nieuwe generatie trotse schoolleiders. Margje zet mensen graag aan tot denken, geeft praktische handvatten en neemt schoolleiders mee in de ontwikkeling naar toekomstbewustzijn en duurzame ontwikkeling. Schoolleiders maken het verschil en doen er toe!

Bij Onderwijs Maak Je Samen zie je haar expertise terug in het leiderschapscentrum. Als kerndocent van de schoolleidersopleidingen en begeleider en ontwikkelaar van leertrajecten voor (aanstaande) schoolleiders.

Adviseur

Marieke de Haan

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Het belang van de voorwaarden om tot leren te komen zorgde ervoor dat ze zich ging specialiseren in gedrag en coaching van leerkrachten. Een sterk pedagogisch klimaat als basis om te kunnen groeien. In haar werk gaat ze graag op zoek naar het waarom, met welk doel doen we iets en wat willen we ermee bereiken.

Haar brede expertise in het onderwijs en haar kennis op het gebied van gedrag, coaching en kwaliteitszorg zet ze als adviseur in om mee te kijken naar het gehele proces in de school.
Daarnaast maakt Marieke deel uit van het expert team Rekenen binnen OMJS en kan hierin scholen ook op inhoud adviseren.

Haar toegankelijkheid, enthousiasme en creativiteit nemen je op een prettige manier mee terwijl ze samen met de school doelgericht aan ontwikkeling werkt.

UX, grafisch vormgever

Mark Verlijsdonk

Mark is ontwerper voor zowel OMJS als voor Looqin. Zijn verantwoordelijkheden als User Experience designer wisselt hij af met fotograferen, in basisscholen en voor de uitgeverij van OMJS.

Mark is ontwerper voor zowel OMJS als voor Looqin. Zijn verantwoordelijkheden als User Experience designer wisselt hij af met fotograferen, in basisscholen en voor de uitgeverij van OMJS.

Nadat Mark na vier jaar stopte met zijn eigen bedrijf begon hij als vormgever bij OMJS. In zijn loopbaan heeft hij veel toonaangevende stijlen neergezet. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels befaamde 'witte boeken van OMJS' (de leiderschapsreeks), de 5 minuten reeks en natuurlijk de huidige website en huisstijl van Onderwijs Maak Je Samen.

In zijn vrije tijd is hij een hardloper, (verre) reiziger, heeft bijna altijd een camera vast, en kan hij niet zonder muziek (tijdens werktijd overigens ook niet).

Unitleider advies & procesbegeleiding en Uitgever OMJS

Martine Creemers

Met een achtergrond in het onderwijs en uitgebreide ervaring in de advieswereld ziet Martine kansen om de impact van krachtige leermiddelen op de leerervaring van leerlingen en leraren te vergroten. Bij uitgeverij OMJS delen we een gemeenschappelijke visie om het onderwijs te versterken door middel van inspirerende en effectieve literatuur en spelmaterialen.

Met een achtergrond in het onderwijs en uitgebreide ervaring in de advieswereld ziet Martine kansen om de impact van krachtige leermiddelen op de leerervaring van leerlingen en leraren te vergroten. Bij uitgeverij OMJS delen we een gemeenschappelijke visie om het onderwijs te versterken door middel van inspirerende en effectieve literatuur en spelmaterialen.

In haar rol als unitleider advies & procesbegeleiding werkt ze nauw samen met ons enthousiaste team van adviseurs om onderwijsorganisaties en professionals op maat gemaakte kennis en ondersteuning te bieden. Of het nu gaat om curriculumontwikkeling, professionele ontwikkeling van leraren of het optimaliseren van onderwijsprocessen, haar doel is om scholen te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen.

Als uitgever draagt ze de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van literatuur en leermiddelen van de hoogste kwaliteit. Bij Uitgeverij OMJS geloven we dat leren boeiend en inspirerend moet zijn of je nu leerling of leraar bent. Martine is vastbesloten ervoor te zorgen dat onze producten dit weerspiegelen. Samen met auteurs, vormgever en redactie streeft ze ernaar om inspirerende en praktijkgerichte leermiddelen te creëren die het leer-, ontwikkel- of veranderproces verrijken.

Allround communicatie-/marketingmedewerker

Merijn Verberne

Als voormalig personal trainer weet Merijn als geen ander hoe je contact legt met mensen en hoe je ze motiveert. Dat is voor hem de ideale overstap geweest naar een functie binnen de marketing en communicatie.

Als voormalig personal trainer weet Merijn als geen ander hoe je contact legt met mensen en hoe je ze motiveert. Dat is voor hem de ideale overstap geweest naar een functie binnen de marketing en communicatie.

Marketing, communicatie en vormgeving; hij voelt zich bij alle onderdelen thuis, vandaar dat een magisch woord als ‘allround’ hem het beste omschrijft. Merijn vliegt binnen OMJS van hot naar her om binnen alle facetten zijn werk uit te voeren en om een ondersteunende factor te zijn. Er is een grote kans dat je zijn werk op de een of andere manier zult terugzien.

In zijn vrije tijd is hij regelmatig in de sportschool te vinden, bezoekt hij graag een festival en drinkt hij op zijn tijd een speciaalbiertje.

Opleidingsdocent

Monica Scholtes

Monica maakte voorheen de overstap vanuit haar eigen bloemenzaken naar een baan in het onderwijs. Werken vanuit passie en met een maatschappelijk opdracht was hierin leidend. Ze is destijds begonnen als leraar in het speciaal onderwijs. Hier kan je niet anders dan werken vanuit je hart. Oprechte verbinding maken met jezelf en de ander is hierin essentieel.

Monica maakte voorheen de overstap vanuit haar eigen bloemenzaken naar een baan in het onderwijs. Werken vanuit passie en met een maatschappelijk opdracht was hierin leidend.

Ze is destijds begonnen als leraar in het speciaal onderwijs. Hier kan je niet anders dan werken vanuit je hart. Oprechte verbinding maken met jezelf en de ander is hierin essentieel.

Op dit moment begeleidt ze teams en organisaties waarin ze vanuit een gedragen visie vorm en inhoud geeft aan de kwaliteit, het proces en cultuur van een organisatie. Hierin neemt ze haar jarenlange ervaring mee als schoolleider binnen verschillende organisaties.

Tevens is ze creatief, kan teams weer laten vliegen en pakt door. In complexe situaties weet zij helderheid en duidelijkheid te scheppen. Ze haalt het potentieel uit eenieder weer naar boven om zo te bouwen aan een krachtige organisatie. Met als enige uitgangspunt dat kinderen verdienen waar ze recht op hebben. Kortom gericht op de ontwikkeling van de organisatie en het individu.

Typerende kenmerken zijn haar ondernemende blik, haar lef, daadkracht en haar vrolijkheid en dit vol passie en energie!

Administratief medewerker

Monika Ooms

Monika vormt samen met Debbie het secretariaat van Onderwijs Maak Je Samen. Veelal tref je haar aan wanneer je ons belt; ze staat altijd voor je klaar, zet je soms in de wacht, maar zorgt er altijd voor dat je wordt geholpen. Naast dat je haar aan de telefoon kunt krijgen, kun je haar ook ontmoeten bij ons op kantoor waar ze het eerste aanspreekpunt is voor onze gasten.

Monika vormt samen met Debbie het secretariaat van Onderwijs Maak Je Samen. Veelal tref je haar aan wanneer je ons belt; ze staat altijd voor je klaar, zet je soms in de wacht, maar zorgt er altijd voor dat je wordt geholpen. Naast dat je haar aan de telefoon kunt krijgen, kun je haar ook ontmoeten bij ons op kantoor waar ze het eerste aanspreekpunt is voor onze gasten.

Ze staat niet alleen klaar voor jou, maar draagt ook bij in de ondersteuning van onze adviseurs en docenten. Levering van printwerk, werkmaterialen of producten, Monika zorgt ervoor dat het op tijd geleverd wordt.

Kantoorhond

Moos

We stellen graag Moos aan jullie voor, de nieuwe aanwinst op ons kantoor! Moos zal zich voornamelijk gaan richten op een hele belangrijke taak binnen ons bedrijf: sfeerbeheer!

We stellen graag Moos aan jullie voor, de nieuwe aanwinst op ons kantoor! Moos zal zich voornamelijk gaan richten op een hele belangrijke taak binnen ons bedrijf: sfeerbeheer!

Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf! Waf, waf, waf, waf!

Waf, waf, waf, waf?

Unitleider Looqin, lead developer

Niels Boymanns

Na zijn studie Mechatronica is Niels ICT gaan studeren aan de Fontys te Eindhoven. Begin 2016 heeft hij deze studie middels een afstudeerstage bij Onderwijs Maak Je Samen met succes afgerond en heeft zich daarmee gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties voor Smart Mobile platformen.

Na zijn studie Mechatronica is Niels ICT gaan studeren aan de Fontys te Eindhoven. Begin 2016 heeft hij deze studie middels een afstudeerstage bij Onderwijs Maak Je Samen met succes afgerond en heeft zich daarmee gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties voor Smart Mobile platformen.

Direct na zijn studie is Niels bij ONS in dienst getreden. Binnen het team was Niels verantwoordelijk voor de realisatie van verschillende apps. Op dit moment is Niels onderdeel van het team dat werkt aan kindvolgsysteem Looqin.

"Stay hungry, stay foolish." - Steve Jobs

Full-stack developer

Pieter Beukelman

Pieter heeft ICT gestudeerd aan de Fontys in Eindhoven met als specialisatie educatie, waarin hij een bevoegdheid heeft behaald om voor de klas te mogen staan. Tijdens zijn opleiding heeft Pieter zijn stages binnen Onderwijs Maak Je Samen uitgevoerd. Hierin heeft hij onder andere Looqin2u ontwikkeld.

Pieter heeft ICT gestudeerd aan de Fontys in Eindhoven met als specialisatie educatie, waarin hij een bevoegdheid heeft behaald om voor de klas te mogen staan. Tijdens zijn opleiding heeft Pieter zijn stages binnen Onderwijs Maak Je Samen uitgevoerd. Hierin heeft hij onder andere Looqin2u ontwikkeld.

Na zijn studie is Pieter bij Onderwijs Maak Je Samen gebleven om verder te werken binnen het Looqin team.

"First, think. Second, dream. Third, believe. And finally, dare." - Walt Disney

Opleidingsdocent, adviseur

René Litjens

Hoe veelzijdig het onderwijs kan zijn heeft René in zijn carrière aan den lijve ondervonden. Als leerkracht, intern begeleider en adviseur Onderwijs & Kwaliteit heeft hij de afgelopen jaren in verschillende lagen van organisaties mogen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het onderwijs. Voor René is het steeds de uitdaging om onderwijsvernieuwingen, verbeteringen en de professionalisering van onderwijsprofessionals hand in hand te laten gaan.

Hoe veelzijdig het onderwijs kan zijn heeft René in zijn carrière aan den lijve ondervonden. Als leerkracht, intern begeleider en adviseur Onderwijs & Kwaliteit heeft hij de afgelopen jaren in verschillende lagen van organisaties mogen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het onderwijs. Voor René is het steeds de uitdaging om onderwijsvernieuwingen, verbeteringen en de professionalisering van onderwijsprofessionals hand in hand te laten gaan. Verbondenheid, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en plezier zijn daarin voor hem onmisbare schakels.

Zijn passie voor leren en ontwikkelen groeide in zijn tijd als leraar. De opleidingen Educational Needs en Excellente Leerkracht maakten dat deze passie de klas oversteeg. René heeft onderzoek gedaan naar de rol van intrinsieke motivatie in het leerproces van leerlingen en op welke wijze leraren dat optimaal kunnen benutten om het leerproces te versterken. René wordt enthousiast van thema’s als zelfregulatie, eigenaarschap, metacognitie en leergesprekken. Deze passen hem ook uitstekend in zijn werk.

Bij Onderwijs Maak Je Samen is René als Onderwijskundig Adviseur betrokken bij procesbegeleiding en advisering van scholen rondom het primaire proces (didactiek & pedagogiek) en als Docent voor de opleiding ‘Intern expert leren & ontwikkelen’.

"Als we kinderen vandaag lesgeven als gisteren, bieden we ze dan kansen voor morgen?"

Opleidingsdocent

Roel Paridaans

Roel werkt al 25 jaar in het basisonderwijs in veel verschillende rollen en functies, waarvan de laatste 14 jaar in de functie van schoolleider. Zijn interesse in leiderschap heeft ervoor gezorgd dat hij zijn eigen organisatie anders is gaan leiden en vormgeven, met positieve resultaten voor leerlingen, ouders en leraren.

Roel werkt al 25 jaar in het basisonderwijs in veel verschillende rollen en functies, waarvan de laatste 14 jaar in de functie van schoolleider. Zijn interesse in leiderschap heeft ervoor gezorgd dat hij zijn eigen organisatie anders is gaan leiden en vormgeven, met positieve resultaten voor leerlingen, ouders en leraren.

Naast zijn werk als schoolleider is Roel kerndocent bij de schoolleidersopleiding Toekomstbewuste schoolleider vakbekwaam. Door deze combinatie kan Roel een goede koppeling maken tussen de onderwijspraktijk en de theorie. Roel heeft daarin speciale aandacht voor de theorie van gespreid leiderschap om te komen tot talentontwikkeling.

Adviseur

Teun van Lith

Teun is al een aantal jaar een bekend gezicht bij Onderwijs Maak Je Samen. Als socioloog, onderwijskundige en analist heeft hij zich met name gericht op de aanpak rondom het volgen en analyseren van leerlingen. Daarin weet hij de vertaalslag te maken van harde data naar het rijke verhaal erachter. Hij is daarbij kritisch naar de verbinding met de samenleving als geheel: wat heeft een leerling, maar ook een leraar nodig om weerbaar te zijn.

Teun is al een aantal jaar een bekend gezicht bij Onderwijs Maak Je Samen. Als socioloog, onderwijskundige en analist heeft hij zich met name gericht op de aanpak rondom het volgen en analyseren van leerlingen. Daarin weet hij de vertaalslag te maken van harde data naar het rijke verhaal erachter. Hij is daarbij kritisch naar de verbinding met de samenleving als geheel: wat heeft een leerling, maar ook een leraar nodig om weerbaar te zijn.

In zijn tijd bij Onderwijs Maak Je Samen heeft Teun zich daarnaast beziggehouden met projectmanagement. Hij liet hier zien hoe je het beste haalt uit professionals met een diverse achtergrond, en hun krachten bundelt tot de ontwikkeling van voor het onderwijs-relevantie applicaties. Teun ontwikkelde hierin kwaliteit op het gebied van organisatie, analyse en verbinden van expertise.

Bij Onderwijs Maak Je Samen is Teun als Onderwijskundig Adviseur betrokken bij procesbegeleiding en advisering van scholen rondom de thema’s leerlingvolg- en toetsbeleid, data-analyse, digitale geletterdheid en burgerschap.

Onze merken

Dat heb je misschien al gemerkt

Looqin kindvolgsysteem

Breng de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang) en van 4-13 jaar (basisonderwijs) in beeld.

Leiderschapscentrum

Het laadpunt voor jouw leiderschap.

KLIJFlab

Leer hoe onderwijs beklijft en wat dit betekent voor je eigen handelen en inrichting van het onderwijsaanbod.

Goud Onderwijs

Goud Onderwijs is een onderwijsverbetertraject voor het primair en speciaal onderwijs. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van lesgeven, het effectief sturen van het gedrag van leerlingen en tegelijkertijd de teamcultuur te professionaliseren.

Grej of the day

Een educatieve aanpak waarbij elke dag een nieuw onderwerp wordt gepresenteerd aan leerlingen. Boeken & materialen zijn te vinden bij Uitgeverij OMJS.

Onze kwaliteit

We garanderen onze kwaliteit

Wij nemen kwaliteit bij Onderwijs Maak Je Samen erg serieus. We zijn trots op het werk dat we doen en de producten die we leveren en dat willen we kunnen blijven. We vinden kwaliteit niet alleen belangrijk; we garanderen deze ook.

Onze partners

Met deze partners maken we samen onderwijs

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl