Skip to main content

Klachtenregeling Onderwijs Maak Je Samen

Hebben we ons niet aan onze belofte gehouden? Of niet tevreden?

Bij Onderwijs Maak Je Samen zetten we ons in om onze diensten op het hoogst mogelijke niveau aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening, service of dat zich situaties voordoen waarover je een klacht wil indienen.

In zulke gevallen hanteren wij een heldere klachtenprocedure, met als doel om jouw zorgen serieus te nemen en samen met jou tot een passende oplossing te komen.

1. Indienen van een klacht:

  • Je kunt je klacht schriftelijk indienen via e-mail naar info@onderwijsmaakjesamen.nl of per post naar: Onderwijs Maak Je Samen, Steenovenweg 50, 5708HN Helmond.
  • Zorg ervoor dat je klacht duidelijk en volledig wordt beschreven, inclusief naam, contactgegevens en eventuele relevante documentatie.
  • Vermeld indien mogelijk ook de betrokken medewerkers, datum en context van de dienstverlening waarop de klacht betrekking heeft.

2. Behandeling van de klacht:

  • Binnen vijf werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging van jouw klacht.
  • Je klacht wordt in behandeling genomen door onze klachtencommissie.
  • Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht krijg je een inhoudelijke reactie met een eerste beoordeling en mogelijke oplossingsrichtingen.

3. Oplossing en nazorg:

  • We streven ernaar om in overleg met jou tot een bevredigende oplossing te komen.
  • Indien nodig en mogelijk wordt er een persoonlijk gesprek georganiseerd om de klacht verder te bespreken en tot een passende oplossing te komen.
  • Na afloop van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de getroffen maatregelen en de afsluiting van de klacht.

Vertrouwelijkheid

Alle klachten en bijbehorende informatie worden vertrouwelijk behandeld. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de klacht en worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder uw expliciete toestemming.

Externe stappen

Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht door onze interne klachtenprocedure, heb je altijd de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een externe instantie.

Wij hechten veel waarde aan je feedback en streven naar voortdurende verbetering van onze dienstverlening. Jouw klacht helpt ons om onze processen te optimaliseren en onze klanten beter van dienst te zijn. Mocht je vragen hebben over onze klachtenregeling of een klacht willen indienen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jouw input wordt gewaardeerd en serieus genomen.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl