Skip to main content

Bronnen uit KarakterKracht

Heb je KarakterKracht in bezit? Dan ben je waarschijnlijk via de handleiding hier uitgekomen. Er zijn voor de inhoud van KarakterKracht diverse bronnen geraadpleegd.

Hieronder vind je de betreffende bronnen:

Bronnen bij Kennen

Bakx, A. (2024). De pedagogisch sensitieve leraar. Coutinho.  

Bakx, A., Boer, E. de, Houtert, T. van & Brand, M. van den (2022). Werken met begaafdheid in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Van Gorcum.

Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E., van Elderen, L., & van Horssen-Sollie, J. (2021). Self-descriptions of high-performing and regular-performing primary school students: An open, exploratory study. Roeper Review, 43(4), 256-271. https://doi.org/10.1080/02783193.2021.1967543 

Betts, G. T., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253.  https://doi.org/10.1177/001698628803200202 

Betts, G. T., & Neihart, M. (2010). Revised profiles of the gifted and talented. https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/publicatie/269-revised-profiles-of-the-gifted-and-talented 

De Gucht, V., Woestenburg, D.H.A. & Backbier, E. (2023). Do gifted individuals exhibit higher levels of Sensory Processing Sensitivity and what role do openness and neuroticism play in this regard? Journal of Research in Personality, 104, 104376. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.jrp.2023.104376.

Diehl, M., Youngblade, L., Hay, E., & Chui, H. (2011). The development of self-representations across the life span. In K. L. Fingerman, C. A. Berg, J. Smith, & T. C. Antonucci (Eds.), Handbook of life-span development (pp. 611–646). Springer. 

Gerven, van E. (red.) (2023). De Gids 2.0: Begaafdheid in het basisonderwijs. Uitgeverij Leuqer.

Harter, S. (2008). The developing self. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Child and adolescent development: An advanced course (pp. 216–262). Wiley. 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112. https://doi.org/10.3102/003465430298487 

Hertzog, N., Mun, R., DuRuz, B., & Holliday, A. (2018). Identification of strengths and talents in young children. In S. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent (pp. 301-316). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000038-020 

Hoogeveen, L., Kroesbergen, E., O’Reilly, C., & Verschueren, K. (Eds.) (2024). European Handbook of Gifted Education and Talent Development. Routledge / Taylor & Francis Group.

Kieboom, T. (2016). Hoogbegaafd: als je kind (g)een Einstein is. Lannoo. 

Mönks, F.J. (1985). Hoogbegaafden: een situatieschets. In: F.J. Mönks & P. Span (Red.). Hoogbegaafden in de samenleving. Dekker & Van de Vegt.

Mönks, F.J., & Ypenburg, I.H., (1993). Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. Dekker & van de Vegt. 

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619. https://doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748 

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2006). Character strengths in fifty-four nations and the fifty US states. The journal of positive psychology, 1(3), 118-129. https://doi.org/10.1080/17439760600619567 

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press. 

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180.

Renzulli, J., & Reis, S. (2018). The three-ring conception of giftedness: a developmental approach for promoting creative productivity in young people. In: S. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick and M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent. Washington: American Psychological Association, pp. 185-199.

Ruit, P. (2021). Het werken met kernkwaliteiten in het basisonderwijs: onderzoek naar het versterken van welbevinden en het verhogen van het zelfbeeld bij leerlingen in het basisonderwijs met behulp van kernkwaliteiten [Proefschrift, universiteit van Groningen]. https://hdl.handle.net/11370/5747c325-3e65-49f1-aad1-4aa6451627fa 

SLO. (z.d.). De begaafde leerling: Profielen. https://www.slo.nl/thema/meer/begaafde-leerling/profielen/

Smeets, K., Samsen-Bronsveld, E., Van Horssen-Sollie, J., & Bakx, A. (2021). Hoe zien (hoog)begaafde kinderen zichzelf? Gifted@248, 12-15.  

Stokhof, H. (2018). How to guide effective student questioning? Design and evaluation of a principle-based scenario for teacher guidance. [Doctoral Thesis]. Open Universiteit. https://research.ou.nl/en/publications/how-to-guide-effective-student-questioning-design-and-evaluation-

Van Horssen-Sollie, J., Samsen-Bronsveld, E., Van Elderen, L., & Bakx, A. (2021). Wie ben ik? Een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Tijdschrift voor Remideal Teaching, 4, 14-17.  

Van Manen, M. (2014). Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen. Nivoz. 

Wisniewski, B., Zierer, K., & Hattie, J. (2020). The power of feedback revisited: A meta-analysis of educational feedback research. Frontiers in Psychology, 10, 3087. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03087

Bronnen bij Herkennen

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619. https://doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press.

Bronnen bij Erkennen

Baker, K. (z.d.). All about me bag activity ideas and instructions. https://teachingmadepractical.com/all-about-me-bag/ 

Codekinderen. (z.d.). Tosti Robot. https://www.codeklas.nl/tosti-robot/ 

El Education. (z.d.) Austin’s Butterfly: Building Excellence in Student Work. https://eleducation.org/resources/austins-butterfly  

Flokstra, J.H. (2006). Activerende werkvormen. SLO. tps://www.leraar24.nl/app/uploads/Activerende-werkvormen-SLO-bundel.pdf 

Juf Mar. (2023). Twitter topper – complimenten wall of fame. https://juffrouwfemke.com/2023/01/18/twitter-topper-complimenten-wall-of-fame/ 

Scouting. (2015). Methodieken en werkvormen scouting. https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/methodiekenbank  

Stichting Nederlands Debat Instituut. (z.d.). https://www.schooldebatteren.nl/lesmateriaal/ 

Tielemans, E. (2004). Energizers II. Boom Beroepsonderwijs. 

Van der Ham, F. (2012). Praatprikkels. Filosovaardig. 

Van der Kooij, D., & van Ophuizen, M. (2011). Denk creatief! creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk. Onderwijs Maak Je Samen. 

Vraagzin. (2022). 82 morele dilemma’s / ethische vragen op het gebied van veiligheid. https://www.vraagzin.nl/2017/01/veiligheid-morele-dilemmas-ethische.html 

Yamada, K. (2022). Wat moet je doen met een probleem? Aldo Manuzio.

Downloads van KarakterKracht?

Op zoek naar de downloads behorende bij KarakterKracht?

Je vindt ze hier!

Product & bestelinformatie:

Auteur(s): Ontwikkelaars Werkplaats POINT040
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
EAN: 6090913765718
Uitvoering: Speldoos
Jaar van uitgave: 2023
Aantal kaarten: 133
Bekijk in de webwinkel
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl