Skip to main content

Opleiding Lees-/taalcoördinator

Een uitgelezen kans.

Opleiding Lees-/taalcoördinator

In 9 dagen verdiep je je in de meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen, leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en stellen. Ook onderzoek je de rol en de bijpassende vaardigheden van een taalcoördinator. Tijdens de opleiding breng je de theorie direct in praktijk aan de hand van tussentijdse praktijkopdrachten.

Een deelnemer over de opleiding:

“Het is een opleiding waarin veel informatie wordt gedeeld. Je doet veel ideeën op om toe te passen in de klas, maar je bent ook bezig met het uitwerken van een taalplan. Goede combinatie; praktisch – organisatorisch.”

18

dagdelen

188

uur (SBU) verdeeld over 9 dagen

117

studenten gingen je voor

Inhoud

Onze visie op de lees-/taalcoördinator

Deze opleiding is erkend door CPION als registeropleiding SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland).

Dit bieden wij:
  • Klaar binnen één jaar!
  • Kerndocenten die met twee voeten in de praktijk staan.
  • Acht scholingsdagen en een terugkomdag, waardoor je steeds ondergedompeld wordt in één van de taaldomeinen.
  • Ruime periodes tussen de dagen om het geleerde in de praktijk te brengen.
  • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
  • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
  • Bij alle domeinen aandacht voor groep 1 tot en met 8.
  • Ontwikkelen van brede kennis van alle taaldomeinen en vaardigheden op het gebied van coachen.
  • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere deelnemers te delen. En twee praktische tools die je niet mag missen als taal-/leescoördinator: 5 minuten Taal en 5 minuten Leidinggeven.

Jouw docenten

Opleidingsdocent

Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Vragen? Neem contact op met Barbara.

Opleidingsdocent

Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Vragen? Neem contact op met Ilse.

Opleidingsdocent

Alette Schoenmaker

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen. Haar specialisatie ligt op het terrein van taal/lezen (alle domeinen) van groep 0 t/m groep 8. Een goede taal- en leesvaardigheid (communicatie) is ontzettend belangrijk.

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen. Haar specialisatie ligt op het terrein van taal/lezen (alle domeinen) van groep 0 t/m groep 8. Een goede taal- en leesvaardigheid (communicatie) is ontzettend belangrijk. Kijk maar naar de 21e eeuwse vaardigheden! Je kunnen uiten, begrijpen en begrepen worden, is essentieel.

Na een hulpvraag van een school, vindt altijd een intake plaats waarin de vraag nader verkend en geanalyseerd wordt. Na deze verkenning kijkt zij samen met de school welke aspecten van het onderwijsleerproces versterkt kunnen worden en op welke manier de theorie het best naar de praktijk van de school vertaald kan worden. De missie, visie en kernwaarden worden samen met andere belangrijke, specifieke kenmerken van de school hierin meegenomen.

Zij gaat graag met directies/teams en individuele teamleden handelings- en opbrengstgericht aan de slag. Samen met de school draagt zij er zorg voor het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het kind staat centraal. Er wordt hiervoor gekeken naar motivatie, betrokkenheid, competenties en resultaten.
Met het oog op een duurzame implementatie wordt bij voorkeur een verbinding gelegd tussen inhoud, houding en verhouding. Zo wordt de inhoud gekoppeld aan persoonlijke leer-, hulp- en ontwikkelvragen van leraren (houding) en gaat er aandacht naar het team in een lerende organisatie; actief en professioneel leren van en met elkaar (verhouding).

Het samen met de school op deze manier het (taal- lees)onderwijs verbeteren geeft haar elke keer weer energie en voldoening.

Wat zeggen scholen over haar?

‘Deskundig, up to date’

‘Critical friend’

‘Sluit goed aan bij wat het team nodig heeft’

‘Enthousiast, betrokken, gedreven’

‘Toegankelijk, een teamplayer’

‘Vasthoudend’

‘Gevoel voor humor’

Oordeel zelf. Zij komt graag ook bij jullie op school!

Vragen? Neem contact op met Alette.

Opleidingsdocent

Janneke de Wolf

Al van kinds af aan wist Janneke dat zij juf wilde worden in het primair onderwijs. Deze droom is uitgekomen en inmiddels heeft zij jarenlang ervaring in met name de leerlingen van de midden- en bovenbouw. Door haar werk in zowel onderwijskansenscholen als in het vernieuwende onderwijs, heeft Janneke een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt.

Al van kinds af aan wist Janneke dat zij juf wilde worden in het primair onderwijs. Deze droom is uitgekomen en inmiddels heeft zij jarenlang ervaring in met name de leerlingen van de midden- en bovenbouw. Door haar werk in zowel onderwijskansenscholen als in het vernieuwende onderwijs, heeft Janneke een brede basis aan kennis en vaardigheden om uit te putten wanneer zij onderwijsprofessionals begeleidt.

Vragen? Neem contact op met Janneke.

Maatwerk?

Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en leergangen op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat om in overleg met de organisatie het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen praktijk te realiseren.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl