Skip to main content

Opleiding Van onderwijsassistent naar leraarondersteuner

Voor de bevlogen onderwijsassistent.

Opleiding Van onderwijsassistent naar leraarondersteuner

Ben jij een bevlogen onderwijsassistent maar heb je het gevoel dat je meer uit je vak zou kunnen halen? Dan is dit de opleiding voor jou! Door het groeiende lerarentekort zal er steeds vaker een beroep op je worden gedaan. Zelfstandig een groep draaien kan zomaar tot je werkzaamheden gaan behoren. In deze opleiding breid je je kennis uit op het gebied van zowel didactische als pedagogische vaardigheden.

Een deelnemer over de opleiding:

“Je wordt gezien en gehoord. Inhoud voldoet aan de eisen van de hedendaagse praktijk. De lessen zijn inspirerend en motiverend.”

18

dagdelen

100

uur (SBU)

9

bijeenkomsten

Inhoud

Onze visie op de leraarondersteuner

Ben jij een bevlogen onderwijsassistent maar heb je het gevoel dat je meer uit je vak zou kunnen halen? Dan is dit de opleiding voor jou! Door het groeiende lerarentekort zal er steeds vaker een beroep op je worden gedaan. Zelfstandig een groep draaien kan zomaar tot je werkzaamheden gaan behoren. In deze opleiding breid je je kennis uit op het gebied van zowel didactische als pedagogische vaardigheden. Daarnaast verdiepen we ons in de rol van de ondersteuner in de school en de samenwerking met de leerkrachten. Ook is er ruimte voor je eigen ontwikkelvragen.
De opleiding bestaat uit negen bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Tussen de bijeenkomsten wordt samenhang aangebracht door het werken aan persoonlijke ontwikkeldoelen en praktijkgerichte opdrachten.
Opbrengsten:
  • Je krijgt inzicht in je eigen talenten en ontwikkelpunten.
  • Je bent je bewust van je rol in de onderwijspraktijk en je weet wat de verschillende rollen van jouw professioneel handelen vragen.
  • Je kunt in je eigen praktijk doelgericht aan de slag met de opgedane kennis.
  • Je weet wat werkt bij gedragsbeïnvloeding en je bent in staat om in de praktijk effectief te handelen bij grenstoetsend gedrag.
  • Je kunt reflecteren op je eigen professioneel handelen.
  • Je krijgt parate kennis over hoe een goede instructie/les eruitziet, wat jouw invloed hierop is en wat werkt bij verschillende vakken.
  • Je krijgt je kennis en vaardigheden vergroot en je bent in staat om de verschillende rollen in de organisatie (samen of alleen) adequaat aan te nemen.

Jouw docenten

Opleidingsdocent

Linda Cleven

Al vanaf jonge leeftijd is ze geboeid door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding voor het primair onderwijs, is haar interesse in onderwijsontwikkeling alleen maar toegenomen. Diverse sprekers hebben haar weten te prikkelen en nieuwe inzichten opgeleverd, die ze ook maar al te graag toepast (en test) in de praktijk.

“Wie durft te verdwalen, ontdekt nieuwe wegen”

Deze uitspraak past volledig bij Linda’s visie op onderwijs.
Al vanaf jonge leeftijd is ze geboeid door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding voor het primair onderwijs, is haar interesse in onderwijsontwikkeling alleen maar toegenomen. Diverse sprekers hebben haar weten te prikkelen en nieuwe inzichten opgeleverd, die ze ook maar al te graag toepast (en test) in de praktijk.

Haar doel is om theoretische inzichten te bundelen en een concrete vertaalslag te maken naar de praktijk. Om zichzelf meer te verdiepen in het onderwijs volgt zij, naast haar rol als onderwijsadviseur, ook de opleiding onderwijswetenschappen. Binnen OMJS zal zij zich richten op thema’s als het voeren van kindgesprekken, zelfregulatie en formatief handelen.

Na enkele jaren ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, is ze nu graag bezig met het meedenken over onderwijsontwikkeling en -innovatie. Haar doel is om een leeromgeving te creëren waarbij leerlingen optimaal tot leren komen en er ruimte is voor autonomie van de leerling. Daarnaast wil ze graag leerkrachten begeleiden, want; de leerkracht maakt het verschil!

Opleidingsdocent

Marieke de Haan

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Marieke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij begon haar carrière als leerkracht beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. Ze maakte de overstap naar het basisonderwijs en stroomde door naar intern begeleider. Altijd stond de ontwikkeling van het kind en het handelen van de leerkracht centraal.

Het belang van de voorwaarden om tot leren te komen zorgde ervoor dat ze zich ging specialiseren in gedrag en coaching van leerkrachten. Een sterk pedagogisch klimaat als basis om te kunnen groeien. In haar werk gaat ze graag op zoek naar het waarom, met welk doel doen we iets en wat willen we ermee bereiken.

Haar brede expertise in het onderwijs en haar kennis op het gebied van gedrag, coaching en kwaliteitszorg zet ze als adviseur in om mee te kijken naar het gehele proces in de school.
Daarnaast maakt Marieke deel uit van het expert team Rekenen binnen OMJS en kan hierin scholen ook op inhoud adviseren.

Haar toegankelijkheid, enthousiasme en creativiteit nemen je op een prettige manier mee terwijl ze samen met de school doelgericht aan ontwikkeling werkt.

Gastdocent

Ivonne van Eerd

Al 20 jaar zwerft Ivonne door het onderwijs.
Zij begon haar carrière als leraar, werd daarna intern begeleider en vervolgde haar loopbaan als directeur in zowel het reguliere als in het speciaal onderwijs. De afgelopen 5 jaar werkte zij als onderwijs adviseur voor PO, S(B)O en VSO scholen.

Al 20 jaar zwerft Ivonne door het onderwijs.
Zij begon haar carrière als leraar, werd daarna intern begeleider en vervolgde haar loopbaan als directeur in zowel het reguliere als in het speciaal onderwijs.
De afgelopen 5 jaar werkte zij als onderwijs adviseur voor PO, S(B)O en VSO scholen.

Haar missie: leraren weer laten ervaren hoe mooi het vak van leerkracht is!
Met haar energie en enthousiasme motiveert en inspireert zij onderwijs professionals om het beste uit zichzelf, de organisatie en de leerlingen te halen!

Ivonne focust als adviseur en gedragsspecialist graag op het brede proces, van leerkrachtvaardigheden tot kwaliteitszorg.
Ze is vanuit haar expertise en ervaring in staat om onderwijsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen, en heeft aandacht voor het gehele proces, van beleid tot praktijk!

“Change is about interrupting the habits and patterns that no longer serve us” - Dr. Edith Eger

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl