Skip to main content

Persbericht namens de Open Universiteit:

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Marjan Vermeulen benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Professionele leernetwerken: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken’ aan de Open Universiteit. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met Hogeschool de Kempel en onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen. De leerstoel richt zich op het organiseren en onderzoeken van lerende systemen.

Marjan Vermeulen

Meerwaarde voor de kwaliteit van het primair onderwijs
In een kennismaatschappij wordt van scholen, opleidingen en adviesinstellingen verwacht dat zij zich continu verbeteren en vernieuwen, en dat ze de effectiviteit van hun eigen praktijken met bewijs kunnen onderbouwen. Dit vraagt van onderwijsinstellingen dat ze een lerende organisatie zijn. Hogeschool de Kempel en onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) willen invulling geven aan die verwachtingen door samen te werken en te bouwen aan professionele leernetwerken, ook wel professionele leergemeenschappen genoemd. “Het (leer-)proces dat deze leerstoel met zich meebrengt zal een krachtige impuls bieden aan enerzijds de leercultuur binnen onze organisaties en anderzijds de kennisontwikkeling die van meerwaarde kan zijn voor elke onderwijsinstelling”, aldus de bestuurders van beide organisaties.

Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken
Marjan Vermeulen licht de titel van de bijzondere leerstoel toe: “Onderwijsontwikkeling is iets van alle partners, dus de scholen, de opleidingen en de adviesorganisaties. Als je onderwijsontwikkeling op die manier organiseert, dan maak je het samen en ontstaat er een lerend systeem. Vanuit de leerstoel gaan we onderzoek doen naar dit soort lerende netwerken. Daarbij moet je denken aan vragen als: hoe organiseer je die, hoe ondersteun je die, hoe motiveer je die en hoe monitor je ze? Uniek is dat we dat concreet kunnen onderzoeken en toepassen in het leernetwerk tussen De Kempel en Onderwijs Maak Je Samen. Theorie en praktijk gaan zo hand in hand en de ultieme focus blijft de verbetering van de onderwijspraktijk in het werkveld.”

Over Marjan Vermeulen
Prof. dr. Marjan Vermeulen (1958) studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘De school als arbeidsorganisatie’. Na aanstellingen bij het Kohnstamm Instituut (UvA) en het IVA (Tilburg) werd ze in 2003 lector bij de educatieve federatie Interactum, een federatie van vijf zelfstandige pabo’s. Vanaf 2002 was ze ook betrokken bij de postdoctorale managementopleidingen onderwijs (MME) van Tias-Nimbas (Tilburg). Van 2007-2008 werkte ze daarnaast als directeur ad interim bij de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) te Utrecht.
In 2008 trad Marjan Vermeulen bij de Open Universiteit in dienst als universitair hoofddocent waar ze in 2015 benoemd werd tot bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, e-mail persvoorlichting@ou.nl of tel. 06-29042930. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Over Hogeschool de Kempel
Hogeschool de Kempel biedt opleidingen en professionaliseringsaanbod voor leraren primair onderwijs op hbo- en masterniveau. Binnen de academische opleidingsvariant biedt De Kempel in samenwerking met de Open Universiteit een pre-master onderwijswetenschappen aan. Daarnaast heeft de Kempel een praktijkgerichte onderzoeksfunctie met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, maar ook aan oplossingen, werkwijzen en praktische instrumenten die scholen en opleiding zelf weer kunnen toepassen.

Over onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak je Samen
De kern van het werk van Onderwijs Maak je Samen is het realiseren van duurzame ontwikkeling op het gebied van leren en leiderschap in het onderwijs; het organiseren van kwalitatief goed onderwijs. Dit gebeurt altijd in opdracht van en in samenwerking met opdrachtgevers. Onderwijs Maak Je Samen is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau; ontwikkelt en deelt kennis met klanten (schoolorganisaties) en organisaties als universiteiten en hogescholen.

Over de Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is een universiteit voor afstandsonderwijs. Studenten studeren online en combineren hun studie met andere activiteiten, zoals werk. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. De Open Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen in deeltijd in zeven vakgebieden. Het onderzoek is verweven met het onderwijs en waarborgt aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen. In opleidingen, projecten en programma’s met partners worden de nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten toegepast.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl