Skip to main content

Heb jij er ook schoon genoeg van om je te laten tegenhouden en frustreren door je eigen acties of die van anderen? Het boek Vrijheid in verandering laat zien hoe je de gedachte kunt doorbreken dat anderen jou ervan weerhouden om succesvoller te zijn. Dit boeiende en prikkelende boek onderzoekt twee soorten vrijheid in ons dagelijks leven: vrij zijn van beperkingen en de vrijheid om initiatieven te ontplooien en actie te ondernemen. Fullan licht toe dat vrij zijn van schijnbaar vastgeroeste beperkingen pas waardevol is op het moment dat dit samengaat met een duidelijk beeld van wat men daadwerkelijk wil.

Lees de volledige inleiding hieronder

Vrijheid in verandering

Leidinggeven; complex of toch simpel?

Inleiding

Dit boek onderzoekt wat het concept ‘vrijheid’ inhoudt voor individuen en groepen op de werkplek. In de volgende hoofdstukken bespreek ik de dynamiek tussen enerzijds het vrij zijn van beperkingen die een gelukkiger en productiever leven in de weg staan (‘vrijheid van’) en anderzijds de vrijheid om bevredigendere alternatieven na te streven (‘vrijheid tot’). Hoewel de discussie met name over vrijheid op de werkplek gaat, zijn deze ideeën evengoed toe te passen op persoonlijk vlak.

Het gaat erom dat je het idee loslaat dat iemand die boven je staat, de lakens uitdeelt en dat je uitdagingen direct zelf of samen met anderen leert aanpakken. Op deze manier kun je je eigen succes beter beheersen en kun je het systeem zelf ten goede veranderen. Naarmate je meer richtlijnen loslaat, is ‘vrijheid om’ het opheffen van beperkingen en ‘vrij zijn van’ het bepalen wat te doen wanneer je over meer vrijheid beschikt. ‘Vrijheid van’ gaat over het opheffen van beperkingen en begrenzingen. ‘Vrijheid tot’ gaat over het bepalen wat te doen, wanneer je over meer vrijheid beschikt.

In het boek laat ik zien dat het verwerven van meer vrijheid op zichzelf zowel onrust als nieuwe kansen met zich meebrengt. Ik bespreek vier factoren om goed te kunnen omgaan met deze complexere vrijheid en om zelfs succesvol te kunnen zijn. Je moet autonoom kunnen zijn en kunnen samenwerken, je moet actief om feedback vragen, je moet verantwoordelijkheid nemen en er moet op grotere schaal interactie plaatsvinden. Dat laatste noem ik verspreiding.

Een ander onderwerp in dit boek en in ons werk in het algemeen is het concept ‘simplexiteit’ (bedacht door Jeff Kluger, 2008). Voor complexe problemen identificeren we het kleinste aantal belangrijke factoren (meestal vier tot zes). Dit is het eenvoudige gedeelte. Vervolgens proberen we deze factoren met elkaar te verbinden. Dit is het moeilijke gedeelte (gezien de verschillende passies, politieke uitgangspunten en persoonlijkheden).

De ideeën in dit boek zijn bedoeld om de levenskwaliteit te verbeteren van individuen én de organisaties waarin zijn werken. Individuele verandering en systeemverandering zijn tweerichtingsverkeer. Zoals je in dit boek kunt lezen, adviseer ik je om de ideeën op twee manieren te gebruiken. Pas ze eerst op jezelf toe: vraag je af of en hoe je jouw benadering ten aanzien van verandering en ontwikkeling kunt herzien. Daarna kun je de ideeën toepassen op je relaties met anderen, zowel op persoonlijk vlak als op je werk. Wees een leider voor jezelf en voor anderen.

Vrijheid in verandering

Leidinggeven; complex of toch simpel?

Heb jij er ook schoon genoeg van om je te laten tegenhouden en frustreren door je eigen acties of die van anderen? Het boek Vrijheid in verandering laat zien hoe je de gedachte kunt doorbreken dat anderen jou ervan weerhouden om succesvoller te zijn. Dit boeiende en prikkelende boek onderzoekt twee soorten vrijheid in ons dagelijks leven: vrij zijn van beperkingen en de vrijheid om initiatieven te ontplooien en actie te ondernemen. Fullan licht toe dat vrij zijn van schijnbaar vastgeroeste beperkingen pas waardevol is op het moment dat dit samengaat met een duidelijk beeld van wat men daadwerkelijk wil.

Welke verandering zou je willen bewerkstelligen voor jezelf of voor jouw omgeving?

Om je bij deze verandering te begeleiden, hanteert Fullan vier dynamisch samenhangende acties: Zoek de juiste balans tussen autonomie en samenwerking met anderen; Verbeter het feedback-proces – geef meer waardevolle feedback, en vraag, hoor en accepteer feedback op effectievere wijze; Integreer afleggen van verantwoording op de werkvloer; en Vind manieren om de impact van onze veranderingen te vergoten en te verspreiden.

Deze vier acties zijn de richtlijnen voor het optimaliseren van ‘vrijheid in verandering’. Door continue te navigeren tussen deze vier thema’s zul je je eigen optimale vrijheid bereiken. Het boek Vrijheid in verandering staat vol met voorbeelden uit de educatieve, zakelijke en non-profit sector, en doet aanbevelingen voor zowel individuen als organisaties die op zoek zijn naar meer verbondenheid en onafhankelijkheid.

Auteur(s): Michael Fullan
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting de Brink
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-17-3
Uitvoering: hardcover
Jaar van uitgave: 2016
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 148
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl