Skip to main content

KarakterKracht

Uitgeverij OMJS komt in samenwerking met werkplaats POINT040 (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) met KarakterKracht! Een toolbox met 133 kaarten, gericht op leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

KarakterKracht heeft als doel om (hoogbegaafde) leerlingen te ondersteunen bij het beter begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen. Het ondersteunt bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld. Een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld is een voorwaarde voor een evenwichtige (brede) ontwikkeling.

Over KarakterKracht
De koffer van KarakterKracht bestaat uit drie samenhangende onderdelen:

  • KarakterKracht kennen (weten): achtergrondinformatie over (hoog)begaafdheid, zelfbeeldontwikkeling en het voeren van gesprekken. (9 kaarten)
  • KarakterKracht herkennen (denken en voelen): helpt inzicht te krijgen in de karakterkrachten. (72 kaarten)
  • KarakterKracht erkennen (doen): werkvormen om de karakterkrachten uit te lichten, toe te passen en te ontwikkelen. (48 kaarten)

POINT040 heeft een kennisclip gemaakt over KarakterKracht. Kim en Vanessa gaan in op het ontwerpproces en bespreken de (inhoud van) KarakterKracht.

Doelgroep
KarakterKracht is gericht op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar en professionals die met hen werken.

Naam KarakterKracht?
Seligman en Peterson (2004) ontwikkelden een lijst van 24 karakterkrachten waarmee je de beste kwaliteiten van eenieder kunt ontdekken. Deze zijn onder te verdelen in zes brede domeinen.

Product & bestelinformatie:

Uitgever: Uitgeverij OMJS
Auteurs: Ontwikkelaars Werkplaats POINT040
Taal: Nederlands
EAN: 6090913765718
Uitvoering: Speldoos
Jaar van uitgave: 2023
Druk: 1e druk
Aantal kaarten: 133

KarakterKracht is ontwikkeld door POINT040, een onderzoekswerkplaats met leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die zich richten op beter passend onderwijs voor alle leerlingen, ook (hoog)begaafde leerlingen.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl