Skip to main content

De aard van de Deep Learning-taken werkt motiverend voor leerlingen. Ze verdiepen zich in onderwerpen die voor hen van belang zijn, die een authentieke betekenis hebben en indruk maken.

Weten waarom Deep Learning werkt? Bekijk dan de volgende poster:

In Dive into Deep Learning als vervolg op Deep Learning en met nog meer concrete tools en voorbeelden voor de praktijk. Opbouw van het boek:

Gebruik de zes delen van het boek om de verbeter- en verandercapaciteit van leraren, leiders, scholen en regio’s op te bouwen om Deep Learning te mobiliseren en te ondersteunen.

Deel I

biedt een overzicht van het waarom, wat en hoe van Deep Learning en voorziet vervolgens in een gedetailleerd plan voor het beste gebruik van deze handleiding.

Deel II

onderzoekt het Deep Learning-raamwerk en beschrijft elk van de componenten. De eerste component zijn de 6C’s (karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken), die nodig zijn om te floreren in de complexe wereld. De tweede component zijn de vier elementen van leerontwerp die Deep Learning activeren: pedagogische aanpakken, leerpartnerschappen, leeromgevingen en de krachtige inzet van digitale middelen. De derde component is de gezamenlijke onderzoekscyclus die het fundament biedt voor zowel het leren van leerlingen als het Deep Learning-ontwerp.

Deel III

introduceert de Deep Learning Progressions, die je op een gedetailleerde manier in staat stellen de groei voor elk van de 6C’s vorm te geven en te meten. In deze hoofdstukken beschrijven we hoe je een Learning Progression kunt gebruiken om het werk van leerlingen te analyseren, om de voortgang te meten en om feedback te geven aan leerlingen. We introduceren leerlingvriendelijke versies van de Deep Learning Progressions, samen met manieren om leerlingen te betrekken bij het volgen en beoordelen van hun eigen leren.

Deel IV

biedt verschillende Deep Learning-praktijkschetsen en een Deep Learningplanningstemplate om het gebruik van de vier elementen van leerontwerp te vergemakkelijken. In dit hoofdstuk vind je een reeks voorbeelden van leerontwerpen en een werkwijze voor het analyseren van de kwaliteit van leerontwerpen met behulp van de rubric voor leerontwerp.

Deel V

onderzoekt een werkwijze voor de gezamenlijke beoordeling van leertaken. Deze werkwijze heeft zich bewezen als het gaat om het verbeteren van leerresultaten en het veranderen van lerarenpraktijken.

Deel VI

richt zich op het opbouwen van verbeter- en verandercapaciteit voor Deep Learning voor leraren, scholen en regio’s. In deze hoofdstukken vind je een evaluatietool voor leraren, een rubric voor schoolcondities en een rubric voor regiocondities. Hiermee kun je de verbeter- en verandercapaciteit van de school of de regio op het gebied van Deep Learning ondersteunen en beoordelen. Je vindt er ook planningstools voor leraren, scholen en regio’s om actie te ondernemen.

In elk deel vind je talrijke voorbeelden en leerpraktijken, waaronder voorbeelden van Deep Learning-ontwerpen en voorbeelden die in praktijkonderzoek in de acht partnerlanden hun geschiktheid hebben bewezen. Gebruik deze middelen en je zult leerervaringen creëren die de wereld veranderen door de wereld te betrekken bij de eigen gemeenschap en daarbuiten.

Timing is cruciaal. We hebben leraren en leiders nodig die zich inzetten voor de mensheid, goed zijn in netwerken en klaar zijn om actie te ondernemen. Dit is de mentaliteit die nodig is om volledig te profiteren van onze tools voor betrokkenheid.

Dit is het moment om het leren en het leven te transformeren!

Aan de slag!

Ga direct aan de slag met de inhoud van Deep Learning tijdens de studiedag Duik in Deep Learning!

Wat is Deep Learning, wat kan het betekenen voor je onderwijs en welke rol spelen de zes mondiale competenties (6C’s) daarin? Antwoorden op deze vragen vind je tijdens deze studiedag, waarin je je onderdompelt in het gedachtegoed van Deep Learning.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl