Skip to main content

Creatief schrijven is ontzettend uitdagend en leerzaam om te doen en start allereerst bij creatief denken. Het losmaken van de fantasie, het bedenken van een gek, spannend, grappig verhaal en de verbeeldingskracht laten werken. Een verhaal kunnen schrijven betekent dat je in staat moet zijn om je eigen ideeën en gedachten en overtuigingen aan anderen over te dragen.

Schrijven is een veelzijdige taak, waar veel vaardigheden samenkomen. In het onderwijs komt schrijfvaardigheid aan bod tijdens de taal-, schrijf- en spellingmethodes. Maar vooral een uitdagende schrijfomgeving en de stimulans van de leraar zijn belangrijk bij het ontwikkelen van schrijfvaardigheid.

Tijdens schrijftaken leren leerlingen:

  • zich te oriënteren op een onderwerp en het leespubliek
  • informatie te analyseren en te ordenen
  • woordkeuzes bepalen
  • kritisch te kijken naar een tekst

20 verhaalkaartjes

Met de ‘winterse’ verhaalkaartjes kunnen leerlingen met behulp van drie ingrediënten (1. hoofdpersoon, 2. plek en 3. voorwerp) een eigen creatief verhaal bedenken en schrijven rondom het thema winter. Ook kunnen ze middels een verhaalkaartje een verhaal tekenen of vertellen middels een rollenspel of poppenkast verhaal.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl