Skip to main content

Goud Onderwijs

Goud Onderwijs is een onderwijsverbetertraject voor het primair en speciaal onderwijs. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van lesgeven, het effectief sturen van het gedrag van leerlingen en tegelijkertijd de teamcultuur te professionaliseren.

OMJS is één van de samenwerkende partners, die scholen begeleidt in dit traject.

Wat is Goud Onderwijs?

De CED-Groep heeft, als officiële partner van de Amerikaanse succesformule Uncommon Schools, het Amerikaanse principe doorontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs. Het richt zich op een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs. Het doel: leerkrachten laten excelleren en alle leerlingen het maximale uit zichzelf laten halen.

Het is een driejarig traject met intensieve begeleiding door een of meerdere adviseurs en specialisten. De drie pijlers zijn:

  • Effectief organiseren
  • Focus op leren
  • Gedragscultuur

Welke resultaten zijn er behaald?

Zes pilotscholen startten in het schooljaar 2020-2021 met Goud Onderwijs. De leerwinstanalyses zijn veelbelovend en geven vertrouwen in de kwaliteit van de interventie. Voor de effecten op de leerprestaties is gekeken naar de leerwinst bij de fundamentele vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit deze analyses blijkt dat Goud Onderwijs onder andere een positief effect heeft op de leerprestaties van begrijpend lezen en rekenen. De leerlingen zijn (veel) meer gegroeid dan wat je normaal zou verwachten*. Bij alle deelnemende scholen is vastgesteld dat het leerklimaat positiever is en dat het werkplezier is toegenomen.

Samen werken we aan beter georganiseerd en kerndoel-dekkend onderwijs in een positief leerklimaat.

Wil je meer weten?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk scholen kunnen profiteren van de voordelen van Goud Onderwijs, hebben vijf onderwijsbureaus de krachten gebundeld voor het driejarige Goud-traject. Gezamenlijk organiseren we een online informatiebijeenkomst op dinsdagavond 21 mei van 19.30 tot 20.30, waarin je ontdekt: wat komt er allemaal kijken bij zo’n grootschalig verandertraject?

Wat kun je verwachten

Onder leiding van programmaleider Edwin Vugts, nemen we je van A tot Z mee in de aanpak van Goud Onderwijs. Ook vertelt Daphne van der Linden-Zwijgers, directeur van PCB Prins Willem-Alexander in Rotterdam, over haar ervaringen als Goud-school. Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de succesfactoren van Goud Onderwijs?
  • Welke resultaten en leerwinst hebben Goud-scholen behaald?
  • Hoe zien de praktijkervaringen van Goud-scholen eruit?
  • Wat vraagt het van een school om Goud Onderwijs te implementeren?
  • Hoe kijken Goud-scholen terug op de implementatie?

OMJS, partner van Goud Onderwijs

De implementatie vraagt veel van scholen. Daarom werken scholen intensief en langdurig samen met een onderwijsadviesbureau. Geografische nabijheid van de adviseurs zorgt voor meer capaciteit om scholen te kunnen ondersteunen. Daarom heeft de CED-Groep adviseurs van OMJS en vier andere bureaus opgeleid om dit concept ook in hun regio te kunnen invoeren. Heb je vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl