Skip to main content

In Netwerksamenwerking IKC in een notendop komen diverse afbeeldingen, tools & posters voor. Hierbij vind je de betreffende downloads:

Werkmodellen & posters:

Hoofdstuk 2

Afbeelding 1: Gouden Cirkel (blz. 22)
Tabel 1: Verschillende samenwerkingsvormen tussen kinderopvang en onderwijs (blz. 27)
Tabel 2: De vier verschillende vormen van netwerksamenwerking en mechanismen die daarin spelen (blz. 30)
Afbeelding 2: Vereenvoudigde weergave van het kindcentrum IPS-analysemodel (blz. 37)

Hoofdstuk 3

Tien actiestappen (blz. 55)
Gereedschapskist (blz. 58)
Afbeelding 3: Voorbeeld van een agenda voor een open space (blz. 60)
Afbeelding 4: Model van Kaats en Opheij (blz. 62)
Afbeelding 5: Het 7S-model (blz. 70)
Afbeelding 6: De drie doeldomeinen (blz. 71)
Afbeelding 7: De 4V’s (blz. 72)
Afbeelding 8: Curriculair spinnenweb (blz. 73)
Afbeelding 9: Het coherentie-raamwerk (blz. 76)

Ben je hier niet gekomen via het product ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’? Bekijk het product dan hier:

Netwerksamenwerking IKC in een notendop

Waarom zou je een integraal kindcentrum beginnen?

Waarom zou je een integraal kindcentrum beginnen? Welke toegevoegde waarde heeft dat voor de direct belanghebbenden, kinderen en ouders? Welke belangen hebben externen, zoals wijkbewoners? Wat beogen de betrokken organisaties en de professionals? Hoe zou je IKC-vorming kunnen aanpakken? Wil je in één keer een ideale situatie creëren? Of werk je liever stapsgewijs naar een nieuwe pedagogischeducatieve praktijk? Wat moet je doen om een succesvolle start te maken? En hoe los je de fricties op die zich ongetwijfeld voordoen? In de netwerken die betrokken zijn bij IKC-vorming schuilt een enorm potentieel. Dat vraagt om een zorgvuldige ontsluiting!

Auteur(s): Ton Bruining
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-39-5
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 88
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl