Skip to main content

Het lijkt vaak heel gemakkelijk om in gesprek te gaan met leerlingen, maar bij een goed leergesprek spelen diverse factoren een rol. Wat is het belang van leergesprekken? Waartoe moeten ze leiden? Hoe verhouden ze zich tot de visie van de school? Wat betekent het voeren van leergesprekken voor leerlingen, leraren en ouders? Wat betekenen ze voor de doorgaande lijn in de organisatie? Met Leergesprekken in een notendop, een nieuwe uitgave in de Notendop-reeks, biedt Onderwijs Maak Je Samen een denk- en werkkader dat betekenis en richting geeft aan dit actuele onderwijsthema.

Voor iedere leraar is het van belang om op een effectieve manier leergesprekken met leerlingen te voeren. Niet praten óver de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar ‘wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen?’ Vanuit dat uitgangspunt kun je leerlingen stimuleren in creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leergesprekken kunnen bovendien leerresultaten inzichtelijk en meer van de leerling zelf maken. En leerlingen die eigenaar zijn van wat ze leren, zijn meer gemotiveerd en behalen vaak betere resultaten.

Positieve invloed op lesgeven en leren

In Leergesprekken in een notendop beschrijven Puck Lamers en Martine Creemers, adviseurs bij Onderwijs Maak Je Samen, het belang van leergesprekken en maken zij aan de hand van ontwerpvragen duidelijk waarover, hoe en wanneer je verschillende soorten leergesprekken kunt voeren. Het boek biedt onderwijsprofessionals in het primair onderwijs praktische tools om als school met leergesprekken aan de slag te gaan en daarmee de kwaliteit van lesgeven en het leren van leerlingen positief te beïnvloeden. In elk hoofdstuk vind je sleutelvragen en -gedachten die uitnodigen om verdiept na te denken en actiesleutels om als school vanuit de eigen visie concreet aan de slag te gaan met begripsvorming of implementatie. Je krijgt concrete doorkijkjes naar verschillende gesprekken in de praktijk, met telkens een toelichting over de rollen van de leraar en de leerling, werkmodellen, posters en tools voor een nog effectiever gesprek.

De Notendop-reeks

Dit is de tweede uitgave van de reeks In een notendop. De eerste publicatie gaat over gepersonaliseerd leren. De publicaties van de Notendopreeks geven een overzichtelijk kader en hanteerbare werkwijzen om een actueel onderwijsthema en de innovatie die daaruit voortkomt, binnen de eigen school inhoud en vorm te geven. Iedere uitgave is daarmee een praktisch ontwerp naar een kansrijk implementatieproces voor iedere school. Bekijk alle notendoppen in de webwinkel.

Bestel Leergesprekken in een notendop voor slechts € 22,95.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl