Skip to main content

5 minuten sociaal

Het nieuwste 5 minutenspel is 5 minuten sociaal; 40 kaarten om te werken aan sociale vaardigheden. Ontwikkeld in samenwerking met twee studenten Kristiaan Aarnoudse en Catherine Bregman.

De activiteiten van 5 minuten sociaal nodigen jou én je leerlingen uit om middels speelse activiteiten te werken aan sociale vaardigheden op verschillende gebieden. Door verschillende activiteiten uit te voeren leren leerlingen voor zichzelf op te komen en op welke wijze ze rekening kunnen houden met elkaar. De korte en eenvoudige activiteiten dragen bij aan een positieve sfeer in de groep!

40 kaarten

De kaarten zijn onderverdeeld in subdomeinen:

• Zelfvertrouwen
• Een positief en realistisch zelfbeeld
• Zelfstandigheid
• Werken aan een zelfbewuste houding en weerbaarheid
• Omgaan met je eigen gevoelens, wensen en opvattingen
• Omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
• Jezelf inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil en denkt
• Omgaan met conflicten
• Aangaan en onderhouden van relaties

Download drie voorbeeldkaarten

Doel

5 minuten spelletjes zijn ontwikkeld voor leraren en kinderen. Ook buiten het onderwijs kunnen de ‘5 minuten’ worden ingezet, bijvoorbeeld bij verenigingen, BSO en clubs. Het bevordert het leren en draagt bij aan een prikkelende leeromgeving die uitdaagt tot ontdekken, proberen en beleven met elkaar.

5 minutenreeks

Eerder verschenen in de 5 minutenreeks al zestien andere varianten. Voor gebruik in de groep zijn er: 5 minuten tussendoor, bewegen, focus, coöperatief, taal, rekenen, creatief denken, formatief, Engels, muziek, drama, tekenen en geluk. Voor de (onderwijs)professional: 5 minuten veranderen, leidinggeven en didactisch coachen. Bekijk ze allemaal in de webwinkel.

Bekijk de 5 minutenreeks

Product & bestelinformatie:

Auteur(s): Kristiaan Aarnoudse en Catherine Bregman
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
EAN: 7442944292210
Uitvoering: A6-formaat doosje, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 40 kaarten + handleiding
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl