Skip to main content

Per aankomend najaar presenteert Momento, in samenwerking met Looqin, gegevens over welbevinden, betrokkenheid en competentie-ontwikkeling van leerlingen binnen haar dashboard.

Als leerkracht ben je gericht op het leren van jouw leerlingen. Je wilt van toegevoegde waarde zijn voor élke leerling en daarmee dus een onuitwisbare bijdrage leveren aan zijn of haar ontwikkeling. Wat daarin succes bepaalt, is veel meer dan alleen de resultaten van oefeningen en toetsen. Succes gaat ook over de ontwikkeling van vaardigheden en over hoe je je voelt en of je betrokken bent.

Een breed beeld van de ontwikkeling

Kindvolgsysteem Looqin is gericht op juist dit brede beeld van ontwikkeling. Looqin gelooft niet in lineaire groeicurves. Ieder kind is anders. Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem waarmee je de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 in beeld brengt. Juist daarom richt Looqin zich op de indicatoren welbevinden en betrokkenheid.

In het nieuwe schooljaar zal Looqin gekoppeld zijn aan het Momento dashboard. Op dit moment krijg je als gebruiker van Momento duidelijk inzichtelijk hoe je leerlingen vorderingen maken op het gebied van oefenen, methodetoetsen en landelijk genormeerde toetsen(Cito). Vanaf dit najaar worden daaraan twee nieuwe onderdelen toegevoegd:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. welbevinden en betrokkenheid)
  • Competenties

Hier worden, als je als leerkracht gebruik maakt van Looqin, de resultaten uit het kindvolgsysteem zichtbaar volgens het vertrouwde Momento principe.

Door deze toevoeging krijg je een nóg completer beeld van hoe het gaat met je leerlingen en kun je verbanden leggen tussen hun welbevinden en betrokkenheid enerzijds en hun voortgang en resultaten anderzijds. In één oogopslag en zonder te moeten schakelen tussen verschillende systemen.

Meer informatie over MOMENTO vind je op www.momento.nl. Voor contact met een van onze medewerkers verwijzen we je naar info@momento.nl.

Meer informatie over LOOQIN vind je op www.looqin.nl. Voor contact met een van onze medewerkers verwijzen we je naar hello@looqin.co.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl