Skip to main content

Intensieve samenwerking PIEX en Onderwijs Maak Je Samen

Per augustus 2019 bundelen PIEX en Onderwijs Maak Je Samen hun krachten. Beide organisaties zijn sterk gericht op de professionalisering in het funderend onderwijs. De samenwerking biedt mogelijkheden om binnen opleidingen en professionaliserings-trajecten op scholen in het PO en VO de impact te versterken door de mix van online en live leren: PIEX als specialist in het ontwikkelen van online trainingen en Onderwijs Maak je Samen als onderwijsadviesbureau.

Beide organisaties zien het als een unieke kans om online trainingen te integreren in het leeraanbod voor onderwijsprofessionals. Binnen dit aanbod zullen professionals voor een deel samen fysiek aanwezig zijn en voor een deel leren binnen een online leeromgeving.

Deze verscheidenheid in vormen van leren brengt grote voordelen met zich mee: leren wordt minder plaats- en tijdafhankelijk en daardoor flexibeler en toegankelijker. Onderwijsexpertise is altijd en overal beschikbaar. Daarnaast zijn er grotere mogelijkheden tot interactie en samenwerkend leren. Bij online leren ligt de focus op kennisverwerving, bij live leren op de toepassing ervan. Voor Piex en Onderwijs Maak Je Samen is dit een ideale combinatie om te komen tot diepgaand leren en continue professionalisering.

Piex

Piex is dé verzamelplek als het gaat om onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud. De online trainingen komen tot stand in samenwerking met toonaangevende inhoudsexperts en biedt onderwijsprofessionals de mogelijkheid om 24/7 toegang te krijgen tot actuele onderwijsinhoud. Jezelf blijven ontwikkelen op eigentijdse en interactieve wijze in de context van de dagelijkse praktijk. Dit is het uitgangspunt van Piex.

Onderwijs Maak Je Samen

Als opleider én onderwijsadviesbureau is Onderwijs Maak Je Samen op verschillende manieren betrokken bij de professionalisering in het onderwijs: van verbetertrajecten in de school tot post-hbo-opleidingen voor de individuele professional. Zij doet dit vanuit zeven uitgangspunten, waarbij live en online leren steeds meer met elkaar zullen worden verweven.

Krachten bundelen

Beide organisaties zien live en online leren als de ideale mix om te professionaliseren en nieuwe kennis te vergaren. Met deze krachtenbundeling verwachten zij hun dienstverlening te versterken en daarmee de professional in het onderwijs nog beter bij te staan in de ontwikkeling van henzelf en de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn.

Marsha van Vleuten (Piex) en Job Christians (Onderwijs Maak Je Samen).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen?
Neem dan contact op met Onderwijs Maak Je Samen door een e-mail te sturen naar: info@onderwijsmaakjesamen.nl of te bellen naar: +31 (0)492-881157.

Meer informatie over Piex:
https://www.piex.nl/

Meer informatie over Onderwijs Maak Je Samen:
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl