Skip to main content

De basis op orde

Veel leren en veel weten over onderwijs en lesgeven leidt niet automatisch tot beter lesgeven en tot een basis die op orde is. Volgens Johan Spitteler, de auteur van het nieuwe leiderschapsboek 'De basis op orde', stelt scholen in staat flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden. Dát, en dus niet allerlei papieren (kwaliteits)plannen, is het fundament waarmee een school haar onderwijskwaliteit– onder alle omstandigheden – zichtbaar maakt. Dit boek is voor iedere onderwijsprofessional een leidraad om te bouwen aan een basis die op orde is.


Een eigen weg met een eigen verhaal

Een school die de basis op orde heeft, zoekt haar eigen weg en vertelt haar eigen verhaal. Dat verhaal laat zien hoezeer scholen en leraren de praktijk van het lesgeven, het pedagogisch en didactisch handelen hebben afgestemd. Ze weten wat werkt doordat zij dat samen ervaren. En ze doen wat werkt met beredeneerde vanzelfsprekendheid. Ze hebben zelf de regie, ze bouwen en werken aan een stevig en duurzaam kwaliteitsfundament. Aan echte kwaliteit die in de praktijk van alledag tevoorschijn wordt getoverd, elke dag opnieuw. De basis op orde laat zien en ervaren hoeveel meer ruimte scholen hebben om vorm te geven aan hun fundament dan soms wordt verondersteld. Ook de inspectie zegt niet dat complexiteit en/of dikke plannen nodig zijn om aan haar eisen te voldoen. Het gaat erom op elk moment van de dag zichtbaar te maken wat de school belangrijk vindt en daarbij te zorgen voor ‘bewijslast’.

Bekijk de inhoudsopgaveWat is het, hoe bouw je eraan en wat betekent dat in de praktijk?

Allereerst gaat Spitteler in op de ‘basis’ om de basis op orde te krijgen; op waar de school nu staat en wat de mensen in de praktijk werkelijk nodig hebben. Het gaat daarbij om de juiste mindset, samen met een cultuur waarin groei en ontwikkeling omarmd wordt. Om leren van en met elkaar. Verschillende modellen en reflectievragen helpen je om te bepalen hoe ‘jouw school’ ervoor staat en hoe onder meer ‘nieuwe pedagogiek’ geïntegreerd kan worden.

Het tweede hoofdstuk gaat in op het theoretisch fundament: achtergronden, ervaringen en verbindingen met onderzoek en wetenschap. Het gaat in op vragen als: Welke afspraken over lesgeven gelden in de hele school? Welke acties en gedrag zie je overal in de school terug? Welke rol heeft de leiding nu? Hoe weten we dat het goed gaat? En welke bewijzen hebben we ervoor? Leerkrachtvaardigheid, professionele samenwerking, leiderschap en resultaatgerichtheid komen aan bod als belangrijke kernwaarden voor schoolontwikkeling, evenals verschillende leerniveaus, autonomie voor leraren in relatie tot samenwerking en schoolleiders ‘op de dansvloer.

Het derde en laatste hoofdstuk laat zien hoe je hier als school mee aan de slag kunt; de uitvoering in de kern. In de bijlagen vind je diverse instrumenten en tools die je helpen bij het groeien in de basis, met de bedoeling deze groei in de praktijk te onderhouden en doorontwikkelen. Toekomstgericht en duurzaam. Zo helpt De basis op orde je écht werk te maken van duurzame onderwijskwaliteit: een mooie aanvulling in de populaire leiderschapsreeks van Onderwijs Maak Je Samen.

Product & bestelinformatie:

Auteur: Johan Spitteler
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-29-6
Uitvoering: hardcover
Jaar van uitgave: 2019
Aantal pagina’s: 120

Vernieuwenderwijs heeft een bijdrage geleverd aan deze publicatie.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl