Skip to main content

Recensie ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’

Helga Hoogendoorn (directeur basisschool Sint Agnes) las als een van de eerste ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop‘. Je leest hier haar recensie:

 

“”It takes a village to raise a child”. Een uitspraak waar het boek: ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’ mee start. In de inleiding wordt al duidelijk waarom dit boek zo nodig is. Want samenwerken is een breed begrip en kan op vele manieren. Een samenwerking tussen verschillende partijen met hetzelfde doel: een kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen en groeien. Het klinkt zo simpel maar blijkt in de praktijk vaak moeilijker dan in eerste instantie gedacht. 

De sleutelvragen die tussendoor gesteld worden laten je nog verder nadenken over wat dit voor je eigen praktijk zou betekenen.

In het boek: ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’ komen al deze vragen aan bod. Het boek gaat in wat een integraal kindcentrum is, waarom je een IKC zou willen zijn en wat dit betekent voor de verschillende partners. Het boek start met een korte uitleg over wat een IKC nu eigenlijk is en hoe deze samenwerking ervaren kan worden. Daarna komt het ontwerpstuk aan bod. Met de ‘gouden cirkel’ van Simon Sinek start het denkproces over het waarom, hoe en wat. De sleutelvragen die tussendoor gesteld worden laten je nog verder nadenken over wat dit voor je eigen praktijk zou betekenen. Doordat de onderliggen theorie en modellen mij niet onbekend zijn ontsnapte mij soms de gedachte: mooi onderbouwd maar hoe pak je dit op in de praktijk?! En daar speelt hoofdstuk 3 mooi op in! Een hoofdstuk vol concrete handreikingen om netwerksamenwerking vorm te geven. Vol met praktische tips en werkvormen. Met bekende modellen zoals Kaats en Opheij enhet curriculaire spinnenweb (Van den Akker) zodat je samen met je toekomstige partners koers kunt bepalen!  

Het boek leest makkelijk weg en is een fijn naslagwerk voor alle (toekomstige) integrale kindcentra.”

Netwerksamenwerking IKC in een notendop

Deze notendop-titel begint met het belang om vanaf de start scherp te stellen waarom je met de ontwikkeling van een integraal kindcentrum wilt beginnen. Er wordt uiteengezet hoe je de vorming van een IKC kunt aanpakken. De betekenis voor de pedagogische en educatieve praktijk wordt belicht. Verschillende manieren van interdisciplinaire samenwerking worden besproken en de organisatorische condities voor IKC-vorming worden op een rij gezet.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl