Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

  • We willen graag binnen onze stichting van en met elkaar leren middels de inzet van visitatie.
  • Wat is het verschil tussen het werken met audit en het werken vanuit visitaties?
  • Hoe kan collegiale visitatie bijdragen aan kwaliteitsverbetering?
  • Hoe organiseren we collegiale visitatie in onze stichting?

Bedoeling en inzet

Tijdens deze training gaan we met elkaar het proces van collegiale visitatie leren, beleven en verkennen. Niet alleen de school leert van de visitatie, maar alle betrokkenen leren tijdens de uitvoering van de collegiale visitatie.

Opbouw

Bijeenkomst 1: inhoud

Samen zoeken we antwoorden op de volgende vragen. Wat is jullie definitie van kwaliteit en hoe zie je dat terug in de praktijk? Hoe weten we dat de basis op orde is en wie of wat monitort dat? Waar kijken we naar zodra de basis op orde is? Hoe komen we tot een goede visitatievraag?

Bijeenkomst 2: houding

We gaan in op de houding van de visitatiecommissie en bespreken welke competenties deze rol vraagt van de professional. Naast theorie en voorbeelden zal er ook ruimte zijn voor het inoefenen van vaardigheden.

Bijeenkomst 3: verhouding

Deze bijeenkomst staat in het teken van de verhoudingen tussen het doel, de uitvoering en de rapportage van een visitatie.

Praktijktraining (oefenvisitaties) 

Gedurende deze training zullen er in totaal twee oefenvisitaties (praktijktrainingen) worden uitgevoerd. Met een groep deelnemers uit de visitatietraining worden dan alle stappen van een visitatie in de praktijk doorgenomen. Een oefenvisitatie bestaat uit een voorbereidingsmoment, een visitatiedag en een evaluatiemoment, onder begeleiding van de adviseur. Het voorbereidingsmoment vindt online plaats en duurt anderhalf uur.

Bijeenkomst 4: verdieping vanuit de praktijkervaring 

Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de vragen en ervaringen die zijn ontstaan tijdens de oefenvisitaties.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

  • Je weet wat collegiale visitatie inhoudt en welke rol deze kan spelen binnen de kwaliteitszorg van het bestuur en de school.
  • Je kunt een visitatie voorbereiden, uitvoeren en rapporteren.
  • Je kunt het visitatieproces binnen je eigen organisatie (bestuur of school) begeleiden.
  • Je weet wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een visitatiecommissie zijn en kunt die kennis in de praktijk toepassen.
  • Je hebt ervaring opgedaan in het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een visitatie.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl