Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe borgen we kwaliteit?
 • Hoe kunnen we de kwaliteitsimpact vergroten?
 • Hoe ontwikkel en implementeer je kwaliteitsbeleid?
 • Hoe voer je effectieve evaluaties uit en hoe vertaal je de resultaten naar concrete verbeteracties.

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • kwaliteitsbeleid van de school: cyclisch proces, analyse van de opbrengsten;
 • TMA: de kwaliteit van elke medewerker benutten;
 • leiding geven aan veranderprocessen.

Dit traject is inclusief TMA, dus kosten hiervoor doorberekenen = €150,- p.p. 

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten, praktische werkmomenten, voorbeeldlessen.

De basis op orde voor jezelf en je school.

Bedoeling en inzet

Dit traject biedt een combinatie van interactieve inhoud, intervisie en praktijkoefeningen, zodat je de geleerde concepten direct kunt toepassen.

Het geheel start met de afname en bespreking van de TMA (Talent Motivatie Analyse). Deze is het startpunt voor jouw ontwikkeling en biedt inzicht in de wijze waarop jij jouw werk aanpakt, hoe het systeem met anderen werkt en waar je behoeften liggen bij het uitvoeren van je werkzaamheden.

De tweede dag staat in het teken van data-analyse op elk niveau (bestuur, school en groep). Op basis van jouw werkzaamheden gaan we de verdieping in en bieden we iedereen inzichten en tools voor het zetten van een volgende stap in kwaliteitsbeleid.

Op dag 3 hebben we aandacht voor het kwaliteitskader en de kwaliteitssystemen: wat moet en wat mag? Je krijgt hierbij de kans om te leren van elkaar en deelt ervaringen met en inzichten in de verschillende systemen en opvattingen over het kwaliteitskader.

Dag 4 is gericht op de verandering die je in gang wilt zetten nu je de inhoud, de kaders en je eigen rol kent. Samen met een veranderkundige gaan we dieper in op de veranderkracht en het veranderspel.

Op dag 5 presenteren alle deelnemers hun plan van aanpak voor het inzetten van het kwaliteitsbeleid en de bijbehorende acties. Ook reflecteren ze op hun eigen rol hierin. Er is ruimte om van en met elkaar te leren door elkaar feedback te geven en door specifieke inhouden verder te bespreken en uit te diepen.

De onderwerpen die in deze bijeenkomsten aan bod komen, worden bepaald op basis van specifieke vragen en behoeften.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Je hebt nieuwe kennis en vaardigheden die je in staat stellen om effectieve kwaliteitsstrategieën te ontwikkelen en toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je weet hoe je kwaliteitsbeleid ontwikkelt, implementeert en evalueert – en hoe je resultaten vertaalt naar concrete verbeteracties. Dit stelt je in staat om de kwaliteit van het onderwijs binnen je organisatie te verhogen en bij te dragen aan positieve veranderingen.
 • Je kunt de geleerde concepten direct toepassen in je eigen werkomgeving. Dit stelt je in staat om snel en effectief te handelen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Je investeert in netwerkmogelijkheden die kunnen leiden tot langdurige professionele relaties en samenwerkingsverbanden.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

kwaliteits en beleidsinstrumenten. 

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl