Skip to main content

Trap naar eigenaarschap

De trap naar eigenaarschap (ZIEN in de klas) is een tool om de leraar inzicht te geven in de verschillende niveaus van een leerling als het gaat om het ontwikkelen van zelfregulatie. De trap kent een duidelijke opbouw: van vertrouwen schenken naar zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, zelfkennis en zelfsturing. Elk niveau dient als voorwaarde voor een volgende stap op de trap. Deze tool is zowel op school- als groepsniveau in te zetten. Per niveau geeft de trap naar eigenaarschap tips voor het gebruik in de groep. Denk hierbij aan het starten met een complimentenmuur of het realiseren van meer keuzevrijheid voor de leerlingen. Ook deze tool helpt de leraar om, na het bepalen van het niveau van de groep of de individuele leerling, te bepalen hoe je samen een volgende stap kunt zetten.

Aan de slag met zelfregulatie!

Maak werk van Zelfregulatie:

Training Zelfregulatie: de sleutel naar eigenaarschap

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is, hebben we aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie en feedback geven.

Iets om te lezen:

Zelfregulatie in een notenodop

Praktijkboek voor het ontwikkelen van zelfregulering bij leerlingen

Zelfregulatie in een notendop beschrijft het belang van de ontwikkeling van zelfregulatie van leerlingen. Deze publicatie legt uit waarom deze ontwikkeling zo cruciaal is, hoe je daar als school vorm aan kunt geven en wat je daarvoor kunt inzetten in de eigen praktijk. Vanuit een verzameling aan theorieën wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk door het aanbieden van tools om met de leerlingen aan de slag te gaan. De inhoud en werkwijze van deze Notendop-uitgave zijn geschreven vanuit het primair onderwijs, maar tevens toepasbaar in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Auteur(s): Kim Gerats & Jenneken van der Mark
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-32-6
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2020
Druk: 2e druk (2022)
Aantal pagina’s: 98
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl