Skip to main content

 

Ben je reeds bezig met DenkBeelden in jouw klas? Om DenkBeelden goed toe te passen hebben we vijf tips! Deze tips zorgen voor meer variatie tijdens je lessen. Lees hier alle tips.

1) Het werken met kleuren
Het werken met kleuren in DenkBeelden is vaak erg efficiënt. Als meerdere kinderen werken aan één DenkBeeld en ieder gebruikt zijn eigen kleurpotlood of stift, dan zien ze na afloop direct wat hun eigen inbreng is geweest. Daarnaast zorgt het werken met kleuren ervoor dat je kunt zien wat je tijdens de start van de les hebt ingevuld (voorkennis activeren) en aan het einde van de les (reflectie). Kinderen krijgen zicht op wat ze hebben bijgeleerd en wat ze al wisten.

2) Het werken met post-its.
Kinderen vinden het leuk om een DenkBeeld te maken met behulp van andere materialen. Probeer eens post-its te koppelen aan een DenkBeeld. Zo kun je het DenkBeeld meerdere keren gebruiken zonder het blad opnieuw te kopiëren.

3) Denkraamvragen
Gebruik verschillende soorten denkraamvragen om het leren te verdiepen en de metacognitie te stimuleren. Denk ook eens aan de vragen: “Wat heb je ontdekt? Welke bronnen heb je gebruikt om het DenkBeeld in te vullen? Waarom was het goed om in tweetallen te werken? Waarom is dit belangrijk om te weten? Vergelijk jouw DenkBeeld met die van een klasgenootje, zijn deze gelijk of verschillend? Hoe komt dat? Waarom heb je gekozen voor deze hoofdtakken(mindmap/kapstok)?”

4) Samenvatten met een eigen gekozen DenkBeeld.
Laat de kinderen eens aan het einde van de les een samenvatting maken over wat er is behandeld tijdens de les. Laat hierbij de kinderen zelf kiezen met welk DenkBeeld ze dit willen doen. Je zult zien dat er verschillende DenkBeelden gekozen worden! Het is dan interessant om te vragen waarom ze de les willen samenvatten via dat DenkBeeld?

5) Mindmappen, ook leuk voor het VO!
Laat kinderen eens een digitale Mindmap maken. Dit is een zeer geschikt hulpmiddel om leerlingen hun verworven kennis en ideeën en verworven kennis bij een bepaald thema te laten presenteren aan andere leerlingen. Ze kunnen hierdoor foto’s en filmpjes toevoegen en denken na over de verbanden tussen bepaalde onderwerpen en begrippen.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl