Skip to main content

Afstandsonderwijs, wie had ooit gedacht dat we dit voor het totale onderwijs gingen meemaken? 

Iedere dag achter de laptop, online instructie volgen en online in gesprek gaan met leraar en medeleerlingen. In het onderwijs zien we steeds vaker dat kindgesprekken een vaste plek krijgen in het aanbod, met als doel dat leerlingen (mede-)eigenaar worden van hun eigen leerproces. Maar hoe houden we dat, ook in deze vorm op afstand, in stand?

In dit artikel vind je 11 tips voor het voeren van online kindgesprekken, 1-op-1, maar ook gezamenlijk. Dit helpt je om ook in deze tijd actief met leerlingen in gesprek te gaan over hun eigen leerproces en ontwikkeling.

11 tips voor het voeren van online kindgesprekken:

 1.  Ga wekelijks met leerlingen in gesprek

Het warm houden van de relatie tussen leerling en leraar, maar ook leerlingen onderling, is cruciaal. Plan korte (individuele) gesprekjes in met de leerlingen om te laten zien dat je er bent, ook op afstand. Geef leerlingen ook de mogelijkheid om een gesprek met jou te plannen. 

 1. Stimuleer gesprekken tussen leerlingen onderling 

Laat leerlingen ook in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan. Geef een onderwerp en verzamel de output van het gesprek in een online-tool, zoals padlet.  

 1. Blijf vragen stellen

Stel een vraag, laat leerlingen antwoorden in de chat en geef dan willekeurig een beurt. Nodig de leerling uit om toe te lichten en gebruik daarbij het woord ‘vertel eens…?’ 

 1. Daag leerlingen uit

Stel leerlingen een vraag die niet zo voor de hand ligt. Denk hierbij aan: ‘Hoe ziet de perfecte dag thuis er voor jou uit?’ of ‘Wat was het eerste waar je vanochtend aan dacht toen je wakker werd?’ (Klasse.be, 2020).  

 1. Houd het actief

Zet ook online een tool in om met leerlingen in gesprek te gaan. Denk aan gesprekskaartjes of een online reflectiekiezer (wheeldecide.com). 

 1. Maak gebruik van de schaalvraag

De schaalvraag biedt ruimte om verder in gesprek te gaan. Laat een leerling zijn/haar cijfer toelichten, vraag dan waarom de leerling niet kiest voor een lager cijfer. Dit levert vaak een positief antwoord op! Stel dan pas de vraag: ‘Wat is er nodig om een stapje verder te komen op de schaal en hoe gaan we dat aanpakken?’ 

 1. Geef leerlingen denktijd 

Denktijd stimuleert leerlingen eerst actief zelf na te denken over een antwoord op een vraag. Zorg dat ze ná de denktijd pas reageren. Individuele denktijd geeft elke leerling de ruimte om na te denken, voordat een ‘snelle’ leerling het antwoord al geeft. Geef ook in een 1-op-1 gesprek de leerling denktijd, door een vraag te stellen en dan even uit beeld te gaan (haal bijvoorbeeld even een glas water). 

 1. Een helder doel

Ben voorafgaand aan een gesprek duidelijk over het doel. Dit zal meer resultaat en input opleveren, omdat zowel juf of meester als alle leerlingen in het gesprek op de hoogte zijn van de bedoeling.  

 1. Teken tijdens het gesprek

Vraag de leerling om vooraf of tijdens het gesprek te tekenen. Welke beelden heeft de leerling bij de inhoud of vragen uit het gesprek? Dit kan helpend zijn om eigen gedachtes beter te verwoorden. 

 1. Je woorden doen ertoe

Ben je bewust van de woorden die je gebruikt! Bekijk hier tips hoe je uitspraken soms beter kunt verwoorden.

 1. Sluit het gesprek goed af

Blik aan het eind van het gesprek terug op de afspraken die zijn gemaakt. Vraag de leerling wat hij/zij vond van het gesprek en geef aan wat er gebeurt met de uitkomsten van het gesprek (Smit, 2014).

Interessant?

Onderwijs Maak Je Samen biedt de training Kindgesprekken aan. In deze training van 3 middagen geven we je handvatten voor het wat, hoe en wanneer van kindgesprekken en krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

Oud-deelnemers over de training:

"Ik heb geleerd hoe ik een kindgesprek kan voeren waarbij de nadruk ligt op de inbreng van het kind en het eigenaarschap dat je kinderen daarin kunt geven door de juiste vragen te stellen."

"Ook online lukt het jullie super om zo goed als alles eruit te halen!"

"Het werkt heel prettig als je informatie krijgt mét handige tools. Daarnaast is de presentatie erg afwisselend en het reflecteren na ieder onderwerp vond ik echt ijzersterk. Je maakt het gelijk concreet voor jezelf en je dwingt jezelf ook om dat direct te doen."

Wil je meer tips?

Neem een kijkje in het boek Leergesprekken in een notendop of bekijk alvast de afbeeldingen, tools & posters uit het boek.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl