Skip to main content

Één kindvolgsysteem in een speelleercentrum?

De Wijde Wereld in Uden laat het zien!

Uit OMJS Magazine #5
Tekst: Annelies van der Woude

Vanuit de behoefte om gerichter naar de ontwikkeling van kinderen te kunnen kijken, startte speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden in 2018-2019 een gedegen zoektocht naar een geschikt kindvolgsysteem. De keuze viel uiteindelijk op Looqin, een integraal kindvolgsysteem dat welbevinden en betrokkenheid centraal stelt en dat de mogelijkheid biedt om kinderen van 0 tot 13 jaar te volgen.

De Wijde Wereld in Uden loopt voorop als het gaat om integraal werken en kent feitelijk een systeem zonder ‘schotten’ voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen switchen gedurende de dag tussen ‘onderwijstijd’ en ‘wereldtijd’ (opvang, sport en talentontwikkeling, red.). De ontwikkeling van kinderen is echt een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers. De behoefte om ontwikkelingen van kinderen te kunnen delen en gezamenlijk te duiden werd steeds groter, vooral bij de dagopvang en de kleuters. Na een introductiefase met drie trainingsbijeenkomsten is de implementatie van Looqin dan ook hier begonnen. Met succes, want iedereen is inmiddels aan het systeem gewend. “We waren al één team”, vertelt adjunctdirecteur Angela Guelen- Verstraten, “en nu spreken pedagogisch medewerkers en leraren ook dezelfde taal”.

We waren al één team, en nu spreken pedagogisch medewerkers en leraren ook dezelfde taal.

Geen afvinklijstje

Een groot verschil met veel bestaande kindvolgsystemen, is dat Looqin nadrukkelijk geen afvinklijstje is. Er wordt dus niet gekeken in welke schaal een kind scoort of hoe ver een kind is; Looqin start met het screenen van welbevinden en betrokkenheid: de basisvoorwaarden om in een leerstand te komen. Daarna wordt bekeken of een kind zich ontwikkelt in de zin van competenties en prestaties. “Bij afvinklijstjes bestaat het gevaar dat je gaat denken in de trant van ‘loopt het kind achter of loopt het kind voor?’ En zo willen we hier eigenlijk niet eens denken. Een kind volgt zijn eigen ontwikkeling”, aldus stafmedewerker Nicole Westhoff. “In beginsel benaderen we de groep als een geheel. Daar waar nodig gaan we inzoomen en verder kijken. Looqin is daarbij overigens altijd een middel – en geen doel op zich.”

“Nu iedereen goed met het systeem uit de voeten kan, gaan we wat meer de diepte in”, aldus Angela Guelen- Verstraten. “We kijken bij de kleuterbouw nu heel weloverwogen welke competenties we willen volgen en welke prestaties we willen toevoegen. Die lijstjes willen we niet te lang maken, anders bestaat het gevaar dat je toch gaat afvinken. Wat doet ertoe?”

 

Tips van De Wijde Wereld bij de aanschaf van of overstap naar een nieuw kindvolsysteem:

  1. Waarom wil je een systeem? Formuleer uitgangspunten en grijp daar steeds op terug.
  2. Oriënteer je breed en vergelijk verschillende systemen met elkaar.
  3. Betrek mensen uit alle geledingen van de organisatie bij het proces en geef hun een stem bij bepaalde beslissingen.
  4. Bezoek locaties die ervaring hebben met kindvolgsystemen waarover je meer wilt weten.
  5. Zorg voor een gezamenlijke kick-off: daarmee gaat het kindvolgsysteem leven binnen de organisatie.
  6. Implementeer gefaseerd en neem de tijd om tot weloverwogen en breedgedragen beslissingen te komen.

Aan het woord waren

Nicole Westhoff
Stafmedewerker IKC ontwikkeling bij Kiem Onderwijs en Opvang, Uden.

Nicole Bijnen
Pedagogisch coach binnen Kiem Onderwijs en Opvang, Uden

Imke Smits
Pedagogisch coach binnen Kiem Onderwijs en Opvang, Uden

Angela Geulen-Verstraten
Adjunct-directeur bij De Wijde Wereld, Uden

Marion Vesters
Coördinator kinderopvang

Kijk voor meer informatie op www.looqin.com.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl