Skip to main content

Krijg grip op rekenontwikkeling

Na weken van online instructies en afstandsonderwijs zijn de leerlingen weer in je klas. Graag wil je weten of de doelen die centraal stonden tijdens het thuiswerken ook daadwerkelijk door de kinderen zijn begrepen.

Even niet vragen naar het goede antwoord of toetsen maar op een interactieve wijze met je leerlingen in gesprek om te peilen of ze daadwerkelijk begrijpen wat je hebt aangeboden. Laat leerlingen zelf bewijs aanleveren dat ze de leerstof hebben begrepen. Hierdoor krijg je (nog) meer grip op waar je leerlingen staan in hun rekenontwikkeling. 

7 praktische tips

We hebben 7 praktische tips op een rij gezet hoe je dat kunt doen:

  1. Vraag je leerlingen een verhaal te bedenken bij de strategie (som) die je hebt aangeboden.
  2. Leg leerlingen een context voor waarbij ze de aangeboden strategie kunnen toepassen. Vraag hoe ze de som hebben uitgerekend, getekend of welk model ze gebruiken.
  3. Maak gebruik van Denkbeelden (visuele leerstrategieën). Denk aan overeenkomsten en verschillen, ordenen en sorteren.
  4. Laat leerlingen hun eigen toetsvragen bedenken bij de aangeboden leerstof.
  5. Het antwoord is er al, hoe is er gerekend?
  6. Stel open vragen, waarop geen eenduidig antwoord goed is. Laat je verrassen!
  7. Laat leerlingen een spiekbriefje maken (uit 5 minuten formatief).

De 7 tips hebben we samengevat in een poster:

Denkbeelden

DenkBeelden is een zeer praktijkgerichte aanpak die jou -als leraar- uitstekend toerust om leerlingen voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. De basis van DenkBeelden bestaat uit de tien visuele leermodellen. Deze modellen ontwikkelen bij leerlingen een achttal effectieve denkstrategieën. Het werken met DenkBeelden helpt jou als leraar om bij de leerlingen hun denkproces op gang te brengen, de denkstappen worden letterlijk zichtbaar.

DenkBeelden zijn visuele leermodellen waarmee effectieve denkprocessen bij leerlingen versterkt worden en structuur wordt gegeven aan de informatie die kinderen moeten onthouden.

Door de combinatie van beeld en tekst kan kennis beter overdacht, verdiept en onthouden worden.

Download de 10 modellen van DenkBeelden. Je kunt de DenkBeelden Posters ook als set kopen in de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen. Je kunt ze dan met ringen aan elkaar bevestigen om op te hangen in de klas.

5 minuten formatief

5 minuten formatief helpt inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling. Het geeft leraren en leerlingen houvast in werkvormen om de leerdoelen helder te maken, feedback aan elkaar te geven en te zien wat nodig is om de doelen te halen.

Spiekbriefje, uit 5 minuten formatief.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl