Skip to main content

DenkBeelden zijn visuele leermodellen waarmee effectieve denkprocessen bij leerlingen versterkt worden en structuur wordt gegeven aan de informatie die kinderen moeten onthouden.

Door de combinatie van beeld en tekst kan kennis beter overdacht, verdiept en onthouden worden.

De didactiek van DenkBeelden past bij elke methode en elk onderwijsconcept. Het is een praktische werkwijze om kinderen uit te nodigen om zelf actief kennis te verwerven en daar structuur aan te geven. Dit doe je met behulp van tien verschillende DenkBeelden. Elk DenkBeeld brengt een afzonderlijk denkproces bij kinderen op gang. Hiermee kunnen kinderen de kennis beter onthouden. Dit denkproces wordt nog eens extra versterkt als meerdere DenkBeelden in één lesactiviteit gecombineerd worden.

Meer over DenkBeelden en visuele leerstrategieën? Lees dan het boek DenkBeelden.

Download de 10 modellen van DenkBeelden. Je kunt de DenkBeelden Posters ook als set kopen in de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen. Je kunt ze dan met ringen aan elkaar bevestigen om op te hangen in de klas.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl