Skip to main content

Aan de slag met kwaliteit(skaarten)

Kwaliteitskaarten kunnen fungeren als betrouwbare borgingsdocumenten. Ze bieden een overzicht van processen, normen en criteria binnen de werkwijze van de school. Ze zijn onmisbaar voor het monitoren, begeleiden en verbeteren van kwaliteit en het bevorderen van transparantie binnen het onderwijs.

Om niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, hebben we op basis van onze kennis en ervaring drie formats ontwikkeld voor het maken van kwaliteitskaarten.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl