Skip to main content

Ongeveer 80.000 minuten voor ‘reken-wings’…

Column Janine Bulk

Op een dinsdagmiddag beland ik tijdens een lesbezoek in een groep 3/4. Een groep kinderen rekent én rent zich rot. Tafelsommen hangen door het lokaal en in de aangrenzende schooltuin. Speur de som op, bedenk het antwoord en schrijf dit met een groot dik ‘wegveegpotlood’ op je tafel. Ik vind het een geweldige onderwijsformule en ben onder de indruk. Ieder kind is actief betrokken, herhaalt meerdere keren de som in zijn of haar hoofd alvorens deze, inclusief antwoord, te noteren op … de tafel. Er ontstaat een grote sommenwolk op ieders tafeltje en ieder kind kan kiezen welke sommen het maakt. Zo is er eigenaarschap voor de moeilijkheidsgraad. En de leraar? Die observeert en stimuleert om nét die extra pittige som erbij te pakken. Hier wordt actief gerekend en bewogen. ‘Gevlogen’ haast, vol motivatie op weg naar de volgende som. Een mooie mix om zo sommen te verinnerlijken als opmaat naar de hogere jaargroepen. Een stevig fundament voor hierna.

En ja, over dat rekenfundament maken verschillende onderzoekers zich zorgen: we zien de rekenvaardigheid afnemen, het aandeel laaggecijferde mensen neemt toe. De onderwijsinspectie, de Onderwijsraad en ook internationale onderzoekers ‘rekenen zich rot’ maar komen wel tot deze zorgelijke conclusies. Ook ik zie vanuit bovenschools perspectief rekenopbrengsten die niet altijd op het streefniveau uitkomen. Het nodigt uit tot een interne spiegelstand, samen op school.

There are two things we must give our children; one is roots and the other is wings.

- Johann Wolfgang von Goethe

Hoe ziet de didactische lijn op rekenen eruit door de school heen, gevoed door een rekenvisie? Is er genoeg rekentijd? Doet ieder kind mee met een compacte instructie vanuit hoge verwachtingen? Is er voldoende afstemming voor iedere leerling binnen het aanbod? En de leskwaliteit van rekenen, hoe ziet die eruit? Liever niet allemaal, tegelijk maar wel mooie onderzoeksvragen om vervolgens te interveniëren op deze ‘reken-wings’. Aan het aantal minuten in een basisschoolperiode, zo’n 80.000, zal het niet liggen. Daarbinnen hebben we echter wel 1464 rekendoelen* om aan te bieden. Op dit moment wordt er op landelijk niveau hard gewerkt om het curriculum op de basisvaardigheden te actualiseren. Wat mij betreft komt het aan op een mooie mix van een gefundeerde doelenfocus en rekenplezier. Vliegend door de school, op weg naar de volgende som; op weg naar een kansrijke toekomst met ‘roots & wings’ voor ieder kind.

*Naar aanleiding van een publicatie van Peter Langerak, mei 2023.

Janine BulkBeleidsadviseur; onderwijskwaliteit & innovatie bij Stichting Meer Primair
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl