Skip to main content

Presentatiegeneratie

Column Martine Creemers

“Nou, ik ben dus onderweg en fiets over dat ene smalle paadje, je weet wel, achter dat speeltuintje en wat ik dus zat te denken … of nou ja, we kunnen ook wel eerst afwachten misschien, maar … o nee, nu waait mijn haar in mijn gezicht. Pfff, ik moet echt naar de kapper, hoor. Maar goed … ik wilde dus vragen … en je moet er echt maar even over nadenken … maar zou het een idee zijn om, nou ja, misschien kun je er alvast over nadenken of je … want ik ga het denk ik anders niet redden met m’n spullen en zo … maar kun je me straks toch even naar Lara brengen?”

Zomaar een willekeurig gekozen ingesproken bericht van mijn dochter. En inderdaad, de boodschap had korter gekund: “Mam, kun je me straks naar het feestje brengen?” Het blijft wonderlijk om te zien dat taal ons zoveel brengt. Dat het ons helpt om dan ook echt alles te beschrijven, van gevoelens en observaties, tot theorieën en overdenkingen.

Het was bij de lancering van het boek PresentatiePower, net voor de zomer, dat ik me realiseerde hoezeer we tegenwoordig leven met een jonge presentatiegeneratie. Je ziet het overal om je heen. Het presenteren van jezelf, want je wilt er wel ‘bij horen’. Het presenteren van je leven, met beelden en reels op Instagram. En het presenteren van al je gedachten en gevoelens, zoals in bovenstaande voiceberichten of TikTok-video’s.

Presenteren en communiceren zijn twee nauw verwante, maar toch verschillende concepten. Wat ik nu vaak zie gebeuren, is het overbrengen van informatie of ideeën aan anderen, zonder dat je uit bent op een gesprek. Sterker nog, reageren is wel wenselijk op een van bovenstaande uitingen, maar als reactie een vraag stellen of gesprek aan willen gaan, dat is niet de bedoeling. Sterker nog, ik kom er nu achter dat het opnemen van je telefoon voor veel jonge mensen enger is dan je hele leven delen/presenteren via social media.

Van presentatiegeneratie naar communicatiegeneratie zou de volgende stap mogen worden wat mij betreft. Communicatie kan mondeling, schriftelijk of non-verbaal zijn en kan plaatsvinden in verschillende contexten, zowel formeel als informeel. Het omvat alle vormen van interactie, zoals gesprekken, e-mails, sms’jes, lichaamstaal en nog veel meer. Leren communiceren is zoveel rijker dan presenteren.

Mijn reactie was geen voicebericht, maar een leuk gesprek hierover in de auto, onderweg naar het feestje.

Martine CreemersUnitleider advies & procesbegeleiding en uitgeverij OMJS
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl