Skip to main content

De basis op orde

Adviestraject Kindcentrum De Groote Wielen

Uit OMJS Magazine #10
Tekst: Brigitte Bloem

De afgelopen twee jaar begeleidde Onderwijs Maak Je Samen Kindcentrum De Groote Wielen in Rosmalen bij een didactisch en pedagogisch veranderingsproces. Belangrijkste doel: de basis van goed onderwijs op orde krijgen, zodat de leraren het beste uit hun leerlingen naar boven halen. En dat is goed gelukt. Schooldirecteur Koen van Beurden en onderwijsadviseur Ivonne van Eerd van OMJS vertellen over hun samenwerking.

‘Waar gewoon bijzonder wordt’, dat is het motto van Kindcentrum De Groote Wielen. De school werkt klassikaal. De leraar is leidend, maar kijkt wel wat elke leerling nodig heeft. In de ochtend worden de basisvakken aangeboden. ’s Middags is het tijd voor thematisch onderwijs, met veel onderzoekend leren. Op dat moment is de leraar meer de begeleider van het leerproces. “We ervaren dat we onze leerlingen zo een goede balans kunnen bieden tussen traditioneel en innovatief onderwijs”, legt Koen uit.

Inschakelen OMJS

Ruim twee jaar geleden startte Koen als directeur op De Groote Wielen. Hij trof een kundig en zeer ervaren team aan. “Stuk voor stuk harde werkers, maar de resultaten bleven achter bij wat je zou mogen verwachten”, aldus Koen. Het team had al van alles geprobeerd, maar was inmiddels het geloof kwijtgeraakt dat de leerresultaten konden verbeteren. Koen had al eerder gewerkt met OMJS en zocht contact. “Tijdens het eerste gesprek met Koen werd duidelijk dat de school een brede hulpvraag had”, licht Ivonne toe. “Waarom profiteren de leerlingen nu niet optimaal van het onderwijs dat het team biedt en wat hebben de leerlingen van hun leraren nodig om dat wél voor elkaar te krijgen?” Koen vroeg Ivonne om het team en hemzelf daarin te adviseren.

Omdat het team al van alles had geprobeerd, stuitte de komst van Ivonne in eerste instantie op weerstand. “De weerstand zat ’m er vooral in”, verklaart Koen, “dat we ‘weer wat gingen proberen’. Aan Ivonne werd – terecht – gevraagd welke bagage zij mee zou brengen en waarom haar adviezen wél zouden werken.” Dat de komst van Ivonne kritisch werd bekeken, vond ze zelf niet meer dan logisch: “Mijn belangrijkste boodschap was dat ik dan misschien wel adviezen kwam brengen, maar geheel en al op basis van wat het team zélf aanbracht. Zij moesten de veranderingen in gang zetten en zij moesten deze ook zelf doorvoeren.” Het eerste jaar heeft Ivonne vooral het team begeleid, het tweede jaar was ze meer als coach op de achtergrond aanwezig.

Eyeopener

Ivonne vervolgt: “We maakten filmopnamen in de groepen. Het bleek dat in bijna alle groepen de leraren het grootste deel van de tijd aan het woord waren. Je zag goed dat elke leraar specifieke valkuilen heeft, maar ook waar ieders kracht ligt.”

Al snel werd het team enthousiast. “We merkten dat de inzichten die we via de inbreng van Ivonne opdeden, wel degelijk heel waardevol en vernieuwend waren”, vertelt Koen. “De leraren begonnen elkaar feedback te geven. Ze leerden van elkaar en van de adviezen van Ivonne. Een belangrijke boodschap was: doe zelf wat minder en laat de leerlingen harder werken.” De resultaten van de leerlingen verbeterden zienderogen. In de klas ervaren de leraren dat de betrokkenheid van leerlingen enorm is toegenomen, constateert Koen. “Het bleek een eyeopener dat je, als je aan bepaalde knoppen draait, wel degelijk positieve veranderingen kunt bewerkstelligen. En hoe waardevol is het dan als in zo’n traject de talenten van de individuele teamleden boven komen drijven.”

Het team van De Groote Wielen kwam er bovendien achter dat ze de focus te veel legden op de leerlingen die het laagst scoren. “We keken te weinig naar de grote middengroep”, vertelt Koen, “terwijl daar het meest te halen valt als je resultaten wilt verbeteren.”

Motivatie

Bij de meest recente eindtoetsen waren de resultaten verbluffend goed, aldus Koen. “Dat hadden we in geen jaren gezien. Het team ervaart dat hun inspanningen voor positieve veranderingen hebben gezorgd. Dat motiveert hen enorm. Ze merken ook dat de motivatie van leerlingen flink is toegenomen.”

Ivonne is vanzelfsprekend erg blij dat het verandertraject op De Groote Wielen zoveel positieve effecten heeft voor zowel leerlingen als team. “De eerste vraag die de leraren zichzelf nu stellen, is wat zij in stelling moeten brengen aan steun en begeleiding, waardoor een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. ‘Wat heeft de leerling van mij nodig?’ Bij elk probleem zoeken de leraren nu eerst naar wat zij anders kunnen doen. Als je jezelf onderdeel maakt van het probleem, ben je ook onderdeel van de oplossing”, betoogt Ivonne. “We nemen op deze manier onze leerlingen veel serieuzer. We bieden hun wat ze nodig hebben. We laten niet alleen onze leraren hun talenten volop gebruiken, maar juist ook onze leerlingen”, benadrukt Koen.

Onderwijsadviseur Ivonne

Niet alles zelf willen doen

De mentaliteit van de adviseurs van OMJS paste heel goed bij wat zijn team nodig had, vindt Koen: “Hands-on en met een heel open communicatie. De adviseurs fungeren als aanjagers. De kracht van zo’n traject zit niet bij een goede adviseur of een goed team. Het zit ’m in de samenwerking tussen die twee. Ook moet je niet bang zijn voor weerstand. Zeker in het begin hoort dat erbij. Weerstand initieert immers ook het gesprek. Want waarom ben je het ergens niet mee eens?”

Als bijkomend voordeel noemt Koen het brede scala aan expertise dat de adviseurs van OMJS in huis hebben. “Zo hebben we via Ivonne een adviseur met specifieke kennis over kleuteronderwijs bij ons verandertraject betrokken.” Aan collega-schoolleiders wil Koen meegeven dat je niet alles zelf moet willen doen: “Het is helemaal niet erg als iemand van buitenaf over je schouder mee komt kijken. Een externe adviseur kan juist het verschil maken in de ontwikkeling van de school. Pak veranderprocessen daarom samen aan. Doe het samen én samen met je team. Grote kans dat ook jullie onderwijs verbetert.”

Aan het woord waren

Ivonne van Eerd
Onderwijsadviseur en docent bij OMJS.

Koen van Beurden
Directeur Kindcentrum De Groote Wielen in Rosmalen, onderdeel van ATO-Scholenkring te ’s Hertogenbosch.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl