Skip to main content

Ben jij op school diegene die uit is op het gesprek voeren met elkaar, de uitwisseling, de dialoog of heb je soms juist wat meer behoefte aan de ruimte en rust om zaken te overdenken? Voel jij je op je best tijdens een teamvergadering of heb je meer denktijd nodig en geef jij je mening/input liever wat later door via mail of Whatsapp? 

In een team is er altijd sprake van een bepaalde dynamiek, een verschil in het denkproces van introverten en extraverten. Het denkproces van introverten vindt vooral plaats in de binnenwereld. Hij/zij heeft tijd en ruimte nodig om eerst gedachten te ordenen om uiteindelijk een mening te kunnen vormen. Dit zijn de mensen die ’s avonds onder de douche erachter komen wat ze er zelf nu echt van vinden, de DoucheDenkers onder ons. 

Bij extraverten vindt het denkproces plaats in de buitenwereld. Als een extravert persoon een prikkel krijgt, verwerkt hij/zij dat door snel te reageren om daarmee een respons van de ander uit te lokken, de MeningMepper. Zij hebben de inbreng van anderen en het hardop verwoorden van gedachten juist nodig om de situatie te kunnen verwerken en een eigen mening te vormen.  

Als je deze verschillen in het achterhoofd houdt, begrijp je beter waar soms de wederzijdse frustraties vandaan komen. Extraverten ergeren zich aan de zwijgzaamheid van introverten, omdat ze maar weinig terug krijgen van wat er in hun hoofden omgaat. Introverten storen zich op hun beurt aan de ondoordachte en soms impulsieve uitspraken, meningen en opmerkingen van extraverten.  

Achter deze oordelen gaat een mismatch schuil tussen de behoeften van beide typen. De extraverte collega heeft inbreng van anderen nodig om zijn denkproces te activeren. Die hulp krijgt hij niet van de zwijgende introverte collega. De introvert heeft ruimte voor reflectie nodig om zijn gedachten te vormen, en die biedt de impulsieve extravert hem niet.  

Een kleine test, om vervolgens de vergaderbehoeften open te gooien in het team. 

Kleine test

1. In de lerarenkamer… 

a. Klets je de hele dag door je collega’s de oren van hun hoofd.
b.
Luister je vriendelijk knikkend naar de verhalen van je collega’s.
c. Maak je jezelf onzichtbaar in een rustig hoekje. 

 2. Tijdens vergaderingen…  

a. Neem je gretig het woord. Je zegt vaak meteen wat je ergens van vindt.
b. Luister je aandachtig en kom je in actie wanneer je niet akkoord bent.
c. Zwijg je en denk je er ’s avonds nog eens goed over na. 

3. Als je met collega’s samenwerkt… 

a. Deel je graag je ideeën. Liefst totdat iedereen ze begrijpt en omarmt.
b. Bespreek je jouw werkversie met anderen zodat zij erop door kunnen denken.
c. Laat je jouw deel van het werk pas zien als het helemaal af is. 

4. Op studiedagen… 

a. Ben je actief en aanwezig. Je hebt na afloop het gevoel dat je hard gewerkt hebt.
b. Focus je op wat je inhoudelijk kan leren en wat de dag met je doet.
c. Geniet je vooral van lezingen.  

Meer a dan c…MeningMepper 

Jij bent duidelijk aanwezig tijdens teammomenten en voelt je zeer betrokken bij het directe proces. Je hebt de inbreng van anderen en het hardop verwoorden van gedachten nodig om de situatie te kunnen verwerken en een eigen mening te vormen. Je houdt van de dialoog en discussie op het bewuste moment.  

Meer c dan a…DoucheDenker 

In teammomenten neem jij graag de rol van observator aan. Je bevindt je niet graag actief op de voorgrond maar in gedachten ben je juist zeer actief. Je hebt tijd en ruimte nodig om je gedachten eerst te ordenen om uiteindelijk een mening te kunnen vormen.  

Hoe creëren we een constructieve samenwerking tussen de DoucheDenker en de MeningMepper? Tips voor een betere samenwerking:

 

Extravert:  

  • Vraag dieper door naar de ideeën van de ander en luister. Leer jezelf aan om na het stellen van een vraag een kort stiltemoment in te bouwen. Ervaar hoe de ‘kracht van de stilte’ de ander de ruimte geeft om een antwoord te formuleren (voordat jij het zelf mogelijk al hebt ingevuld).  
  • Stel voor om eerst apart na te denken en deel daarna jullie gedachten met elkaar en leg ideeën samen vast. (Denken-Delen-Uitwisselen) 
  • Geef bij de agenda van een vergadering of studiemoment vooraf een voorbereidende lees- of denkopdracht mee.  
  • Plan in sommige gevallen een extra moment in waarbij je kort terugkomt op het onderwerp. Welke nieuwe inzichten zijn er in de tussentijd ontstaan? 

Introvert:  

  • Neem bewust een stapje terug, filter de woordenstroom van collega’s en vraag denktijd als dat nodig is.  
  • Vanuit jouw actieve luisterrol lukt het je wellicht goed om datgene wat gezegd wordt kort samen te vatten om daarmee een rust- en reflectiemoment in te bouwen en vervolgens naar elkaar de goede doorvragen te stellen. (Luisteren – Samenvatten- Doorvragen) 
  • Werk soms even apart en kom dan weer samen. Vraag de ander naar zijn mening of ideeën en vorm samen (eventueel later) een eindresultaat.  

 Training volgen?

Wil je meer inzichten en praktische handvatten om de dynamiek tijdens jouw vergader-/overlegmomenten te verbeteren? Bekijk dan eens de inhoud van de training Coöperatief Vergaderen.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl