Skip to main content

Reis je mee?

In april 2020 (VOL) en april 2021 reizen we wederom af naar Finland voor een bijzondere reis. Een studiereis waarin je samen met collega’s uit het primair- en voortgezet onderwijs je verdiept in het Finse onderwijs.

‘Re-thinking from Finland’

  • Wat is de inhoud en impact van het recente Finse curriculumontwerp, waarin en zevental 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd?
  • Hoe krijgt levensecht leren vorm in termen als ‘Phenomenon based learning’ en ‘Deep Learning’ vanuit een holistisch uitgangsperspectief?
  • Hoe komen de excellente leerresultaten tot stand, wat is de rol van vertrouwen hierin?
  • Wat betekent ruimte voor de leerling (persoonlijk en gepersonaliseerd leren), vanuit een pedagogisch perspectief in het Finse onderwijs?

In deze hooggewaardeerde OMJS-studiereis bezoek je een flink aantal Finse scholen in de regio rond Helsinki. We brengen je in contact met Finse leraren en schoolleiders, Finse experts en bestuurders brengen je op de hoogte van sleutelthema’s als curriculum, phenomenon based learning, leiderschap en persoonlijk leren. Om je tegelijk ook de Finse natuur te laten ervaren, wordt een sessie georganiseerd op locatie van het Nationaal park Nuuksio.

Het programma, met name de schoolbezoeken, wordt voor elke reis zorgvuldig afgestemd op de samenstelling en herkomst van de deelnemers.

Enkele ervaringen van deelnemers

Een tweetal deelnemerservaringen van 2019.

Dientje Goebert

Groepsleerkracht en ICT-coach in het primair onderwijs.

“Ik was tot nu nog nooit op studiereis geweest en Finland leek mij een ideale eerste bestemming. Als ICT’er op mijn school was ik benieuwd hoe dit op Finse scholen wordt opgepakt. Het bezoek aan drie verschillende scholen, de uitwisseling van ervaringen met Finse leerkrachten en waardevolle presentaties gaven een verhelderende inkijk in het Finse onderwijssysteem.

Alle vragen die ik vooraf had, moesten – hoe gek dat ook klinkt – even overboord. Want als je met een open blik kijkt, zie je zoveel meer.

Wat ik vooraf niet had bedacht, was de waarde van het samen reflecteren met elkaar op wat je ziet en hoort. En om vijf dagen lang legitiem onderwijsgesprekken met collega’s te voeren, leverde veel nieuwe inzichten en contacten op.”

Ellen Kaspers

Onderwijsontwikkelaar en docent voortgezet onderwijs.

“Toen ik vorig jaar september een e-mail ontving van Onderwijs Maak je Samen, stond daar informatie in over studiereizen. Uit de vakbladen, pers en vanuit mijn rol als onderwijsontwikkelaar was ik al zeer geïnteresseerd in het onderwijs in andere landen, met name in de landen waar men alternatieve methoden gebruikt om het niveau van de leerlingen vast te stellen. Wat op Nederlandse scholen en zeker op mijn onderwijsvestiging erg speelt, is de toetsdruk. Veel leerlingen ervaren een enorme toetsdruk en veel docenten ervaren een enorme nakijkdruk. Omdat ik wist dat het onderwijs in Finland daarin een voorbeeld kon zijn voor ons, besloot ik me in te schrijven voor de studiereis naar Finland.

Na een vrij intensieve voorbereiding met een bijeenkomst vooraf werd mijn nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld. Uiteindelijk was het moment daar: vijf dagen onderdompeling in het Finse onderwijssysteem met een zeer gemêleerde, maar gemotiveerde groep onderwijstoeristen uit primair en voortgezet onderwijs. Helaas voor mij waren er binnen deze groep weinig deelnemers uit het voortgezet onderwijs binnen de groep, maar toen deze ‘VO’ers’ elkaar eenmaal gevonden hadden, bleken er toch veel ervaringen uitgewisseld te kunnen worden en konden we elkaar zelfs inspireren.

Mijn ervaring als ‘alleengaande’ was uiterst positief. Vrijwel iedereen stond open voor contact en ik heb me geen moment alleen gevoeld, zeker daar ik twee medereizigers had gevonden uit het voortgezet onderwijs, waarmee we buiten de leerdoelen die we in Finland wilden halen, een flinke klik op professioneel gebied hadden.

De opbrengsten van mijn Finland-ervaring vatten zich voor mij als volgt samen:

– Samenwerkend leren in Finland is vaak vakoverstijgend en omvat vaak in een opdracht meerdere (zo niet alle) 21e eeuwse vaardigheden. Ik heb daar mooie voorbeelden van gezien.

– Er wordt weinig getoetst en toch zijn de opbrengsten zeer goed. Dit valt volgens mij te verklaren door het feit dat als je weinig toetst, er veel tijd overblijft voor extra oefening. Hoe meer je oefent (met elkaar), hoe hoger de leeropbrengsten. Toetsen komen pas aan het eind van het leerproces en hebben in Finland bijna een ceremoniële functie. Scheelt overigens ook enorm in nakijkdruk. Ik constateer dat we bij mij op het Calvijn Juliana nodeloos veel tijd verliezen met ‘toetsen om het toetsen’ en dat de opbrengsten zeer matig zijn, terwijl iedereen heel veel tijd kwijt is met toetsen maken en nakijken. Veelal worden toetsen niet eens nabesproken.

– Het Finse onderwijs kenmerkt zich door ‘vertrouwen’. Waar wij bezig zijn (vanuit inspectie tot eigen vestiging) met alles maar willen controleren en vastleggen, heerst in Finland een cultuur van ‘loslaten’. Een kind ontwikkelt zich vanuit een positieve kijk op het leven in plaats van in Nederland het tegenovergestelde.

Een voorbeeld hiervan is het eten in de schoolkantine. Alle leerlingen, ook de jongste, leren al meteen hun eigen eten te halen in de pauze. Niemand die hen corrigeert of vertelt dat ze hun beker recht moeten houden: gewoon doen, je mag fouten maken.

– In Finland ligt de nadruk binnen het onderwijssysteem voornamelijk op samenwerken en sociale vaardigheden. Het samenwerken gebeurt in Nederland vaak wel op de basisscholen, maar op de scholen voor voortgezet onderwijs gebeurt het nog te weinig. Vaak worden de opgedane vaardigheden zelfs niet onderhouden en gaan ze verloren. De rol van de docent in Finland is vooral coachend, in Nederland heeft het didactische aspect veel meer aandacht.

Mijn conclusie:

Wat me nu duidelijk is, is dat er grote cultuurverschillen bestaan tussen Nederland en Finland, die maken dat we niet zomaar het Finse onderwijs kunnen overnemen in Nederland. Er zijn zeker zaken op het gebied van formatief werken, samenwerken en sociale vaardigheden waar we met de opgedane kennis ons voordeel mee kunnen doen. Echter, zolang de politiek vanuit een wantrouwende en controlerende manier het onderwijs inricht, zullen we nooit grote, vriendelijke en progressieve ideeën kunnen overnemen in ons systeem”.

Meer weten over de OMJS-studiereizen naar Finland?

  1. Op deze webpagina tref alle informatie in detail aan over onze studiereizen naar Finland. Deze reis kan ook op maat, incompany worden georganiseerd.
  2. Onze Finse onderwijspartner Niina Halonen heet je welkom en vertelt in de korte video waarom Finland ook voor jou interessant is.
  3. Maak contact met de onderwijskundig reisbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen, Hans van Leeuwen.

Reisbegeleider

Hans van Leeuwen, hans@onderwijsmaakjesamen.nl, 06 10 18 71 48

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl