Skip to main content

“Wat wil je nog leren?”

Een vraag die vaak zonder enige context aan kinderen wordt gesteld. Een vraag waar zelfs volwassenen in een POP-gesprek op vastlopen. Een vraag die we daarom dus ook zeker niet zomaar aan jonge kinderen moeten stellen. Maar wat dan wel?

Daar waar een school actief aan de slag wil gaan met leergesprekken, weten we dat dit een beroep doet op de aanwezige leercultuur van een school. De basis hiervoor ligt bij de onderbouw en bestaat voornamelijk uit ‘praten over leren’ en ‘leren denken over je werk’. Voor jonge kinderen betekent dit niet, dat je vraagt: “Wat wil je nog leren?”, maar “Hoe kunnen we deze opdracht een beetje moeilijker maken?”.

Het is van belang om bij jonge kinderen de juiste afstemming te vinden tussen ontwikkelingsniveau, vraag en context. Daarvoor moet je als leraar zoveel mogelijk kansen grijpen in het dagelijkse leerproces van kinderen. Om je daarbij te ondersteunen, kun je de reflectiedobbelsteen inzetten.

Dobbel en praat over leren!

Deze dobbelsteen bestaat uit zes verschillende vragen, elk met een specifieke afbeelding. Door deze dobbelsteen mee te nemen tijdens het begeleidings- of observatierondje in je groep, ben je in de gelegenheid om op elk moment te dobbelen en een verdiepingsvraag te stellen.

Vraag Symbool
1.     Hoe kun je dit werkje moelijker maken? Sleutel
2.     Wat zou je aan het werkje willen veranderen? Tovenaar
3.     Wat heb je geleerd? Wat weet/kun je nu? Dikke duim
4.     Waar ben je trots op? Kroon
5.     Waar moet je bij dit werkje altijd goed over nadenken? Opgestoken vinger
6.     Wat zou je een ander kind over dit werkje willen vertellen? Mond

 

Kinderen weten op een gegeven moment dat de dobbelsteen staat voor ‘praten over leren’ en ‘nadenken over je werk’. Ben daarom ook niet verbaasd wanneer kinderen vervolgens zelf deze vragen gaan stellen aan elkaar of aan jou.

Leuke reacties van kinderen gehoord op de vragen? Laat het weten via martine@onderwijsmaakjesamen.nl en misschien vind je ze terug in de volgende nieuwsbrief.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl