Skip to main content

Jonge kinderen spelen anders dan oudere kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? Door van te voren na te denken aan welke ontwikkelingslijnen en doelen je wilt gaan werken bij je themavoorbereiding en waarbij het kind spelenderwijs leert.

Een voorbeeld uit de praktijk

Op Spilcentrum Trudo werd de afgelopen weken gewerkt rondom het thema ‘Dieren’. In alle groepen, ook bij de peuters, werd samen met de kinderen net voor de start van het nieuwe thema gesproken over de inhoud van het thema. Het nieuwe thema is ‘Dieren’ maar over welke dieren gaan we in het nieuwe thema werken/spelen/leren? Bij de peuters werd dat boerderijdieren, in de instroomgroep dierentuindieren, in groep 1-2 huisdieren en in groep 2 wilde dieren.

De kinderen waren vol enthousiasme en de leraren en pedagogisch medewerksters konden aan de slag. De nadruk lag in dit thema vooral op hoe kunnen we ons speelhuis (De huishoek) zo inrichten dat de kinderen doelgericht in deze hoek spelen en zo dus spelend tot leren komen. Vooraf werd door de leraren nagedacht over welke doelen er gekoppeld konden worden aan deze hoek. Het inrichten van een winkel biedt een hoop kansen en mogelijkheden om spelenderwijs aan verschillende doelen te werken. Mooie kansen op zowel taal- als op rekengebied, motorisch en op sociaal-emotioneel gebied.

In groep 1-2 op Spilcentrum Trudo werd in overleg met de kinderen gekozen om het speelhuis in te richten als dierenwinkel. Eerst werd er met de kinderen gepraat over hoe een dierenwinkel eruit ziet. Samen werd er een filmpje van een dierenwinkel bekeken. Een lijst werd opgesteld met benodigde materialen. De kinderen waren enthousiast en gingen thuis op zoek naar dierenknuffels en andere materialen voor in de dierenwinkel in de klas. De leraar ging naar de dierenwinkel om posters, folders, voer en andere materialen te verzamelen. Ook werd samen een denkwolk gemaakt over allerlei verschillende  huisdieren. De meegebrachte spullen werden bekeken en besproken en kregen na overleg een plek in de ‘Dierenwinkel’. De kinderen kwamen tot ontdekking dat er geen hokken en kooien voor de dieren waren, dus die moesten geknutseld worden. In de klas zelf werd ook gekeken welke materialen gebruikt konden worden voor in de winkel. Lege yogurtbakjes en schaaltjes uit het speelkeukentje werden gebruikt om het voer in te doen. Kurken, grote kralen en tempexballetjes werden gebruikt als voer voor de dieren.

Er werd een bezoek gebracht aan een echte dierenwinkel en foto’s werden gemaakt. Vooraf bedachten de kinderen vragen die ze wilden stellen in de dierenwinkel. Ook werd met de kinderen besproken wat er allemaal gespeeld kon worden in de dierenwinkel. Een speelplan werd gemaakt en opgehangen. Tijdens het spel werd er volop gehandeld en doelgericht gespeeld. Er werd samengewerkt, er was veel interactie, nieuwe woorden werden geleerd, herhaald en gebruikt tijdens het spel, woordkaartjes werden geschreven, folders konden “gelezen” worden enzovoort. Er werd gemeten welke hokken geschikt waren voor welke dieren, dozen gezocht en geschilderd, prijskaartjes opgehangen bij de dieren, er werd gerekend hoeveel er betaald moest worden en er werd bij de kassa betaald met geld. Natuurlijk werd er nog veel meer spelenderwijs maar doelgericht geleerd. Kansen volop!

Door van te voren goed na te denken en te kijken naar de doelen die je wilt gaan inzetten en deze koppelt aan handelingsmogelijkheden in de hoek zijn jonge kinderen doelgericht spelenderwijs aan het leren via spel.

 

Een kijkje in ‘De dierentuin’ in groep 1-2

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl