Skip to main content

Leergang Leidinggeven aan een Klassewerkplek

Op een klassewerkplek werkt men hard aan het werkgeluk van alle medewerkers

De leergang is een samenwerking tussen OMJS, de AVS en Klassewerkplek van Paul Baan.

Scholen met een hoog werkgeluk hebben minder vacatures, minder ziekteverzuim en vaker goed onderwijs. In deze leergang gaan we op basis van de rapportage van het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek aan de slag met het versterken van het werkgeluk op de eigen school. Waar ligt nog ruimte om te groeien en hoe kan die groei worden gerealiseerd? Wat is er nodig om dit te bereiken? Dit en meer komt aan bod in onze leergang waar we per thema inzoomen op de mogelijkheden en good practices aan bod laten komen.

 

De inhoud van de leergang wordt verzorgd door één vaste docent en door verschillende gastdocenten zoals experts van het Vervangersfond/participatiefonds en door Brigit van Rossum (kerndocent schoolleidersopleidingen OMJS).

Middels (gast)colleges, intervisie, expert-interview en verschillende andere werkvormen zullen de deelnemers werken aan een op de eigen school gericht “Plan van Aanpak” om daar het werkgeluk te vergoten. Het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek zorgt voor het cyclische proces waardoor kwaliteit gewaarborgd wordt. Het tijdspad is zo opgesteld dat het instrument en deze leergang elkaar versterken.

Doel

Een goede werkplek kent verschillende uitingsvormen maar heeft als algemeen kenmerk dat mensen werkgeluk ervaren. Middels deze leergang worden de verschillende facetten uitgediept die een bijdrage leveren aan meer werkgeluk bij alle medewerkers van een school, ook aan het werkgeluk van de schoolleider.

Opbrengsten

Het lerarentekort is voor iedereen in het onderwijs voelbaar. Het onderwijs staat voor de opdracht om zoveel mogelijk leerkrachten aan zich te binden en dat terwijl de uitstroom nog nooit zo hoog is geweest als nu.

Leerkrachten kunnen gaan werken waar ze willen en zullen kiezen voor de fijnste werkplekken. Het is aan de scholen zelf om werk te maken van goed werkgeverschap.

Naast de uitbreiding van kennis over leidinggeven zal de kennis over jezelf als leidinggevende groeien. Daarnaast zal de school verrijkt worden met een concreet plan van aanpak om meer “werkgeluk” te creëren en zal de peiling naar Werkgeluk van Klassewerkplek voor de school meer inhoud en waarde krijgen.

Studiebelasting

166 uur, waarvan:

Contacturen: 40 uur
Zelfstudie: 70 uur
Praktijkopdrachten: 40 uur
Peerfeedback: 16 uur

Voor wie?

  • Schoolleiders
  • Leidinggevenden
  • IB-ers
  • Leraren in het po

Data en locatie

7 juni 2024
21 juni 2024
Overige datums nader te bepalen

Fletcher Hotel Nieuwegein

Certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO met een herregistratie waarde van 90 punten gekoppeld aan de thema’s: Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten, Leidinggeven aan leren, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie en Persoonlijk leiderschap (SBU 166).

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl