Skip to main content

Schoolleiders en managers kinderopvang hebben een leidende rol bij het herontwerpen en intensiveren van hun samenwerking. Daarom ontwikkelde het Leiderschapscentrum van Onderwijs Maak Je Samen de éénjarige leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling. Schoolleider Marieke Vermeulen was één van de deelnemers van de eerste editie. ‘De leergang bracht mij flink wat stappen vooruit!’

Tekst van: Brigitte Bloem

‘Ik kon meteen verder in mijn eigen school!’

Marieke is directeur van basisschool De Horizon in Doesburg. Nog niet zo lang geleden werd van twee scholen één gemaakt. Met zijn 160 leerlingen heeft de school daardoor een relatief grote bovenbouwgroep. Binnen de schoolmuren van De Horizon is een peuterspeelgroep gevestigd, waar de school al mee samenwerkt. ‘Deze samenwerking kon nog wel een professionaliseringsslag gebruiken’, legt Marieke uit. ‘Bovendien hadden we de wens om een bso binnen onze organisatie te starten. Als enige basisschool in Doesburg boden wij die faciliteit nog niet.’ De stichting waartoe De Horizon behoort, beschikt echter al wel over een eigen kinderopvang tak. ‘Als wij op onze school met een bso zouden starten, zou dat een investering zijn die niet direct geld oplevert. Veel ouders hebben immers al elders een naschoolse plek voor hun kind gevonden. Maar het mooie is dat de kinderopvang binnen onze stichting niet met winstoogmerk werkt. Dat leverde dus mogelijkheden op.’

Ontwikkeling kindcentrum én ontwikkeling leiderschap
Brigit van Rossum, van het Leiderschapscentrum van Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), is Marieke’s coach. ‘Na mijn Master Educational Leadership benaderde ik Brigit met een specifieke professionaliseringsvraag’, licht Marieke toe. ‘Ik was op zoek naar een leergang waar al mijn vragen aan bod zouden kunnen komen. Hoe pak ik de ontwikkeling van een kindcentrum aan? Wat kan wettelijk? Heb ik de bevoegdheden om deze ontwikkeling in gang te zetten? Toen zei ze: ‘Zo’n leergang ga ik voor jou ontwikkelen’.

Het resultaat is het jaartraject Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling, dat begin 2021 van start ging.
In deze leergang gaan schoolleiders en managers kinderopvang samen op afwisselende wijze aan de slag met hun leervragen. Marieke volgt de leergang met twee directeuren van scholen en met de manager kinderopvang die tot IJsselgraaf, dezelfde scholenstichting als van De Horizon, behoren. De persoonlijke leerweg van Marieke werd zo een leerweg voor vier deelnemers. Centraal staat hoe de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs kan leiden tot meerwaarde en hoe dit in specifieke praktijksituaties vorm krijgt. Een professionele leergang met veel persoonlijke begeleiding, waarbij twee sporen worden bewandeld: de ontwikkeling van het kindcentrum én de ontwikkeling van het eigen leiderschap. Het leertraject bestaat uit een startbijeenkomst, leerteambijeenkomsten met veel intervisie en waarbij allerlei leiderschapsvraagstukken worden besproken, expertmeetings, zelfstudie, IKC-bezoeken en een afsluitende bijeenkomst.

Oplaadmoment 

Marieke is erg enthousiast over wat het afgelopen jaar haar gebracht heeft. ‘Eénmaal per maand heb je een intensief oplaadmoment. De kennis en vaardigheden die je die dag opdoet, kun je – vaak aan de hand van gerichte opdrachten – direct in je eigen praktijk inzetten. Tijdens het traject maak je daardoor een vliegende start met de intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en opvang op jouw locatie.’ Bij de masterclasses sluiten ook de schoolleiders en managers kinderopvang aan, die een tweejarige leiderschapsopleiding volgen. Marieke vindt het fijn om ervaringen en inzichten te delen. ‘Iedereen brengt zijn of haar eigen rugzakje met expertise in. Juist dat delen binnen een netwerk en het samen met en van elkaar leren werkt heel goed. 

Direct toepasbare bagage 

In het kader van het IKC-leertraject heeft Marieke samen met haar drie collega’s een nulmeting gedaan hoe zij de professionele samenwerking tussen school en opvang in de eigen organisatie ervaren. De resultaten werden gedeeld met alle directeuren binnen de scholenstichting. We wilden aan onze collega’s laten zien hoeveel inzicht zo’n nulmeting je kan geven. Zo pakten we telkens elementen uit ons leertraject. De leergang werd daardoor een heel natuurlijk proces, waarbij je het geleerde meteen in de praktijk kon brengenOok kregen we veel artikelen en onderzoeken te lezen. Veel ‘voer’ om over te praten, waardoor je gaandeweg je eigen visie bepaalt. Daardoor voelt het niet alsof je aan het studeren bent. Het is allemaal direct toepasbare bagage en met de resultaten van opdrachten kun je meteen verder in je eigen organisatie. 

Flink pionieren 

Hoe is het nu met Marieke en haar kindcentrum? ‘We zijn op een heel fijne manier naar een kindcentrum aan het groeien. We hebben een IKC-studiedag georganiseerd, waar iedereen van school, peuterspeelgroep en bso aan deelnam. We hebben dat heel praktisch gehouden. Een vruchtbare dag, waarop iedereen onder woorden kon brengen wat het voor zijn of haar werk zou betekenen. Dat gaat van kleine, praktische zaken en regelgeving tot visie, waar we met onze organisatie naartoe willen. Het is goed om daar, los van de waan van de dag, tijd voor in te ruimen en ook de zaken te bespreken die lastig zijn.’  
In het kader van de leergang woonde Marieke onlangs een masterclass van de voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020, Gijs van Rozendaal, bij. ‘Een heleboel aspecten uit zijn verhaal spreken mij erg aan’, zegt ze. ‘Tegelijkertijd schetste hij een soort ideaalbeeld. Dat geeft duidelijk aan dat het nog flink pionieren is, wat ik ook van collega’s in het land heb begrepen. Bepaalde zaken liggen gewoon niet vast of zijn onlogisch. Het is een zoektocht, waarbij je lef moet tonen. Daarom is de leergang van het Leiderschapscentrum van OMJS voor mij zo nuttig geweest. Mij heeft het meteen flink wat stappen vooruit gebracht!’

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl