Skip to main content

Deep Learning

Alle leerlingen kunnen leren als ons onderwijssysteem verandert van sorteren van talent naar het ontwikkelen van de talenten van alle leerlingen; dat laten Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen zien in hun boek ‘Deep Learning, hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering’. Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen lanceerde onlangs de Nederlandse vertaling van dit werk. Deze uitgave beschrijft verdiepend leren als een systemische benadering om professioneel, sociaal en cultureel kapitaal te vergroten. Het prikkelt leerlingen, het prikkelt leraren, het prikkelt ouders... en... het is de toekomst.

Deep Learning of verdiepend leren is leren op een manier die beklijft. De auteurs beschouwen ‘Deep Learning’ als een essentieel leer- en ontwikkelproces waarbij leerlingen zicht krijgen op het stellen van vragen die er werkelijk te doen. Ze zetten de leerling neer als iemand die een diepe verbinding maakt met de wereld (meestal samen met anderen) en die daardoor zichzelf én de wereld transformeert. Om te evolueren naar een steeds vollediger en rijker leven, zowel individueel als collectief.

Verdiepend leren in de praktijk

Het boek geeft praktisch advies en een helder kader om verdiepend leren binnen voornamelijk het primair- en voortgezet onderwijs vorm te geven. Ook geeft het een scala aan voorbeelden van scholen over de hele wereld die erin geslaagd zijn om verdiepend leren in de praktijk zichtbaar te maken. Deel 1 licht het begrip Deep Learning uitgebreid toe en gaat in op de manier waarop het betrokkenheid creëert en de wereld kan veranderen. Deel 2 laat de Deep Learning-reis zien van leerlingen, leraren en ouders over de hele wereld als een levend laboratorium. In dit deel tref je onder meer ook leerontwerpen, pedagogische aanpakken, onderzoeksmethoden en meetmethoden aan. Deel 3 identificeert ten slotte de samenhang tussen resultaten en gaat in op de vraag of en hoe transformatie mogelijk is.

Excellentie en gelijke kansen voor iedereen

Deep Learning is het proces van het verwerven van zes mondiale competenties: karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Deze competenties omvatten mededogen, empathie, sociaal-emotioneel leren, ondernemerschap en gerelateerde vaardigheden die nodig zijn om op hoog niveau te kunnen functioneren in een complexe maatschappij. Deep Learning is volgens de auteurs dan ook in staat om excellentie en gelijke kansen voor iedereen te creëren en zo de toenemende ongelijkheid in de wereld om te keren. De les is dat we de cultuur van leren moeten veranderen, niet alleen de methodes of structuren. Zodra leraren, leerlingen en hun families het leerpotentieel van Deep Learning ervaren, zullen ze meer betrokken raken. En als ze dit met anderen delen, dan zal het enthousiasme zich steeds verder uitbreiden.

Tools & aanbod

Bekijk in onze webwinkel het Deep Learning Spel, het praktijkboek en posters.

Of bekijk in de OMJS Academie het aanbod omtrent Deep Learning.

Over de auteurs

Michael Fullan

Michael Fullan, momenteel werkzaam als adviseur van de premier en de minister van Onderwijs in Ontario, wordt internationaal erkend als autoriteit op het gebied van onderwijshervormingen. Hij adviseert beleidsmakers en lokale leiders over de hele wereld om het morele doel ‘Onderwijs voor alle kinderen’ te bereiken. Hij heeft vijf eredoctoraten van universiteiten wereldwijd en is een productieve, veelvuldig bekroonde auteur.

Joanne Quinn

Joanne Quinn is een internationale consultant, auteur en spreker en leidt haar eigen adviesbureau, dat zich richt op systeemwijzigingen, capaciteitsopbouw, leren en leiderschap. Zij is medeoprichter en Global Director van het internationale partnerschap New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Ze heeft verschillende bestsellers over systeemverandering en leiderschap op alle niveaus van het onderwijs op haar naam staan.

Joanne McEachen

Joanne McEachen is een internationaal erkend onderwijskundig leider. Ze is Global New Measures Director voor NPDL en CEO en oprichter van The Learner First. Met haar ervaringen in het onderwijs de afgelopen dertig jaar en tijdens haar werk voor NPDL in de Verenigde Staten, geeft ze gestalte aan een revolutie op het gebied van meten, beoordelen, onderwijzen en leren in het kader van systeemverandering.

Product & bestelinformatie:

Auteur(s): Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-28-9
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2019
Aantal pagina’s: 262
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl