Skip to main content

Persoonlijke ontwikkeling

Bij Onderwijs Maak Je Samen staat jouw ontwikkeling centraal. In de OMJS academie vind je tal van activiteiten, gericht op de professionele ontwikkeling van een individu.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe kennis en inhoud, een nieuwe rol binnen de school of de volgende stap in je loopbaan. Wij bieden je een diversiteit aan programma’s die aansluiten bij jouw behoeften en ambities. Ten eerste, laat jezelf inspireren door ons aanbod. Ten tweede, leer nieuwe vaardigheden en het belangrijkste, ontdek hoe je jouw persoonlijke en professionele groei kunt stimuleren.

Hieronder vind je activiteiten op het gebied van Taal/Lezen:

Taal/Lezen

Training Specialist Technisch lezen en leesmotivatie

In deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leesproces. Na deze training krijgen boekpromotie en leesmotivatie meer prioriteit in jouw groep of school!

Training Specialist Begrijpend lezen en woordenschat

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je lessen ‘begrijpend lezen’ en ‘woordenschat’? Wil jij ook betere resultaten? Verbeter dan je begrijpend-leesonderwijs door aandacht te hebben voor een activerend basisaanbod, inzicht te hebben in het belang van kennis en woordenschat bij begrip, zicht te hebben op de doorgaande leerlijn en door de didactiek van het hardopdenkend lezen te gebruiken. En verbeter je expliciete woordenschatonderwijs door o.a. een doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en inspirerende leeromgeving met veel aandacht voor echt woordgebruik.

Studiedag Haal meer taal uit meertaligheid!

Herken je je misschien in de volgende vraagstukken:
  • Kan ik de leerlingen op de speelplaats in hun eigen taal laten spelen?
  • Ik spreek zelf hun moedertaal niet en versta deze niet. Wat nu?
  • Wat doe ik als leerlingen alleen leerlingen blijven opzoeken die hun moedertaal spreken? Hoe kan ik de interactie met andere kinderen stimuleren?
  • Moet ik tijd investeren in de moedertaal van de leerling of juist in het leren van de Nederlandse taal? Hoe verdeel ik de tijd hierin?

Zomaar wat vragen en onzekerheden die door je hoofd kunnen gaan als je in je klas te maken hebt met leerlingen die tweetalig of vooral vanuit hun thuistaal opgroeien.

Training Woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren in groep 1-2-3

De basis ligt in de onderbouw; door expliciet aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en woordenschat help je kinderen een goede ontwikkeling te doorlopen op het gebied van taal. Tijdens deze training krijg je inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud te vertalen naar een beredeneerde aanpak voor de eigen school.

Webinar In tien stappen een leesmethode kiezen

Zijn jullie op zoek naar een nieuwe methode technisch of begrijpend lezen? Of kies je liever voor een aanpak waarbij je zelf de lessen ontwerpt? Hoe ga je om met begrijpend lezen in de nieuwste taalmethodes, of met de koppeling tussen begrijpend lezen en WO-methodes? Zie je door de bomen het bos niet meer? Of ben je nog niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen? Wij zorgen er met dit webinar voor dat je op weg kan om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken op basis van de recentste inzichten van goed leesonderwijs.

Taal/Lezen

Ontwikkeltrajecten op schoolniveau

Op zoek naar een passend ontwikkeltraject op schoolniveau? Neem dan een kijkje bij alle trajecten voor schoolontwikkeling.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl