Skip to main content

PLUS-onderwijs maak je samen

Samenwerkingsverbanden, besturen en scholen opgelet! Onderwijs Maak Je Samen biedt een bovenschoolse interventie voor een verrijkende schoolaanpak voor de (hoog)begaafde leerling.

Samenwerkingsverbanden, besturen en scholen opgelet! Onderwijs Maak Je Samen biedt een bovenschoolse interventie voor een verrijkende schoolaanpak voor de (hoog)begaafde leerling.

In een traject van 12 weken nemen we leerlingen, hun ouders én hun leraren mee in een passend en uitdagend onderwijsaanbod. Een aanbod dat voldoende input en ontwikkeling brengt om vervolgens voort te zetten op de eigen scholen.

De interventie is gericht op het:

 • creëren van verrijkend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen;
 • verrijken van kennis en vaardigheden van de leraar zodat deze ziet, ervaart en leert wat er nodig is en hoe dit er in de praktijk uit kan zien;
 • maken van een concreet plan om uitdagend aanbod structureel weg te zetten in de dagelijkse planning binnen de eigen groepssituatie.

Deze bovenschoolse interventie bestaat uit:

 • een voorgesprek met de stichting of het samenwerkingsverband;
 • een intake voor de leerlingen;
 • een online kennismakingsbijeenkomst met ouders en leraren;
 • tien dagdelen een verrijkend aanbod voor leerlingen;
 • twee bijeenkomsten voor leraren;
 • een inhoudelijke bijeenkomst voor ouders (online);
 • een wekelijkse terugkoppeling en een warme overdracht aan het eind met leerling, leraar en ouders;
 • en dit alles onder begeleiding van twee ervaren hoogbegaafdheids-specialisten met onderwijsbevoegdheid.

Een passend en uitdagend onderwijsaanbod voor leerlingen, hun ouders én hun leraren!

Structureel wegzetten?

Dus willen jullie het aanbod voor de (hoog)begaafde leerling op school structureel wegzetten en verrijken? Kies dan voor deze duurzame interventie!

Wil je meer weten? Neem contact op met Janneke de Wolf van Onderwijs Maak Je Samen!

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl