Skip to main content

Positief Leiderschap

Waar is dit boek voor bedoeld?

 

Terwijl we de nieuwe realiteit van de werkende wereld verkenden, werden we geleid door een belangrijke waarheid. Op de twee vragen die als een rode draad door onze loopbanen liepen – wat maakt iemand tot een goede leider en wat zorgt ervoor dat gelukkige mensen floreren – kun je hetzelfde antwoord geven.

Natuurlijk zijn die antwoorden niet eenvoudig of gemakkelijk te vinden. Angus heeft meer dan twintig jaar geprobeerd om het antwoord op de eerste vraag te vinden. Tal heeft evenveel tijd besteed aan het beantwoorden van de tweede vraag. En in die relatief korte tijdspanne hebben we de werkende wereld een historische omwenteling zien ondergaan. Mensen zijn continu in beweging, ze veranderen in hoog tempo van baan en werkgever. Rollen op de werkplek en op de markt zijn constant in beweging. Informatie in je opnemen en samenvatten is een overweldigende taak geworden. In zo’n onzekere en onrustige wereld heb je creativiteit nodig, aanpassingsvermogen, innovatie, kritisch denken, visie en uithoudingsvermogen. Dit geldt zowel voor individuen als voor organisaties. Dit zijn precies de kwaliteiten die bepalend zijn voor factor 10-leiderschap.

Het tempo waarin de zakelijke wereld tegenwoordig verandert, is een belangrijke oorzaak voor de grote kloof tussen degenen die floreren en degenen die vastlopen. Je moet je constant aanpassen, je energie behouden en blijven leren en groeien. Lukt je dat niet, dan loop je al snel ver achter. Organisaties helpen om te overleven in de huidige wereld is niet het enige doel van het factor 10-leiderschapsprogramma: het helpt organisaties ook om te gedijen in deze wereld.

Dit boek combineert de expertise in de onderzoeksgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn. Enerzijds is dat Angus’ kennis van op onderzoek gebaseerde leiderschapsmodellen, die verder worden verfijnd en aangepast door een opkomende generatie leiders. Anderzijds is dat Tals kennis van positieve psychologie, de studie van hoe individuen en organisaties floreren. We hopen dat elk hoofdstuk in dit boek de twee cruciale vragen beantwoordt van mensen die een positievere en zinvollere leiderschapsrol willen ontwikkelen.

 1. Hoe kan ik in mijn rol als leider de organisatie helpen om gezamenlijke doelen te bereiken?
 2. Hoe kan ik in mijn rol als leider mezelf en de mensen om me heen laten floreren?

Met dit boek, dat gebaseerd is op het factor 10-programma, willen we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de wereld door het herdefiniëren van leiderschapsontwikkeling. De unieke combinatie van onze kennisgebieden – wat maakt iemand tot een goede leider en wat maakt mensen gelukkig – heeft ons in staat gesteld een leiderschapsprogramma te ontwikkelen dat middelen met elkaar combineert die van oudsher als onverenigbaar werden beschouwd.

In hun baanbrekende managementboek Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies beschrijven Jim Collins en Jerry Porras wat zij de ‘tirannie van of’ noemen: een beperkende benadering van besluitvorming die een keuze tussen twee opties dicteert. De ‘tirannie van of’ laat mensen geloven dat alternatieven elkaar uitsluiten – X of Y – en dat ze onmogelijk beide opties kunnen kiezen.

Daartegenover zetten Collins en Porras de ‘kracht van en’: het vermogen om twee of meer verschillende en schijnbaar tegenstrijdige mogelijkheden op hetzelfde moment te omarmen. In dit boek zul je de ‘kracht van e n’ op verschillende vlakken terugzien:

 • theorie en praktijk. Dit boek presenteert betrouwbare en overtuigende theoretische argumenten en illustreert deze met voorbeelden uit de bedrijfspraktijk.
 • individu en samenleving. We richten ons niet alleen op de bredere maatschappelijke verschuivingen die nu plaatsvinden, maar ook op de manier waarop deze verschuivingen ieder van ons beïnvloeden.
 • breedte en diepte. We integreren verschillende onderzoeksdomeinen, waarbij we belangrijke ideeën over hoe we kunnen floreren verzamelen uit de psychologie, sociologie, economie, onderwijskunde en andere gebieden. Tegelijkertijd bieden we voldoende diepgang om praktisch advies te geven voor het creëren van echte veranderingen.
 • leiderschap en welzijn. Dit boek beargumenteert dat deze twee domeinen onafscheidelijk zijn. Degenen die willen leiden in de huidige wereld, moeten verantwoording afleggen voor hun eigen emotionele welzijn en dat van anderen. En om gelukkiger te zijn, moeten we de eigenschappen van factor 10-leiders cultiveren.

Wat zijn deze kenmerken? Het beantwoorden van deze vraag is een belangrijk onderdeel van dit boek. Een groot deel van de tijd die we samen hebben doorgebracht met het ontwikkelen van het Potentialife-programma, hebben we besteed aan het bestuderen van bewonderenswaardige leiders uit de zakenwereld, de overheid, de wetenschap, de academische wereld en andere domeinen. Er is natuurlijk meer dan één manier om te leiden, succesvol en gelukkig te zijn. Maar toen we deze leiders spraken en observeerden en de concepten ‘succes’ en ‘voldoening’ onderzochten, kwamen er vijf terugkerende aandachtsgebieden naar voren.

1. Kracht Factor 10-leiders concentreren zich vooral op het versterken van hun sterke punten, niet op het verbeteren van hun zwakke punten.

2. Welzijn Ze blijven productief en vermijden een burn-out door periodes van stress en inspanning af te wisselen met herstelactiviteiten voor zowel lichaam als geest.

3. Aandacht Ze slagen erin een groot deel van hun tijd volledig in het moment te leven en zich te verdiepen in het werk waar ze mee bezig zijn, in plaats van te wachten op toevallige inspiratie-momenten.

4. Relaties Ze leiden niet op basis van macht en controle, maar op basis van authentieke en positieve relaties om draagkracht te creëren.

5. Doelbewustheid In plaats van eenvoudigweg taken op een takenlijst af te strepen in afwachting van het uiteindelijke levensdoel, halen factor 10-leiders voldoening uit hun dagelijkse activiteiten.

Dit zijn geen nieuwe ideeën. Ze komen allemaal voor in mainstream psychologie- en organisatietheorieën. Sommige ideeën zijn gefundeerd op decennialang onderzoek, dat aantoont dat je opmerkelijke resultaten kunt bereiken door te focussen op één idee. Toen we de eigenschappen van factor 10-leiders onderzochten, ontdekten we dat zij deze manieren om prestaties te verhogen doorgaans combineren en integreren om duurzaam succes en voldoening te bereiken, zowel in hun professionele als in hun persoonlijke leven.

Het factor 10-effect Prestatieverhogende interventies voor duurzaam succes en voldoening.

Ook interessant

Poster Positief Leiderschap

Positief leiderschap richt zich op:

 • Kracht …
 • Welzijn …
 • Relaties …
 • Aandacht …
 • Doelbewustheid …

Positief Leiderschap

Hoe positieve psychologie jouw impact kan vergroten

Dit boek is geschreven vanuit de wetenschap van positieve psychologie en bekijkt positief leiderschap niet als een vorm waarin we meer optimistisch zijn, maar als een zelfbewuste aanpak om de beste versie van onszelf te worden. De inhoud is gebaseerd op vele wetenschappelijke bronnen en inzichten en uitgewerkt naar het factor 10-programma, een programma met prestatie verhogende interventies voor duurzaam succes en voldoening. Ofwel: voor het factor 10-effect. De aandachtsgebieden Kracht, Welzijn, Aandacht, Relaties en Doelbewustheid vervullen daarin een belangrijke rol.

Auteur(s): Tal Ben-Shahar en Angus Ridgway
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-27-2
Uitvoering: hardcover, kleur
Jaar van uitgave: 2018
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 272
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl